Reversed billing (Flex)

Bij reversed billing stuurt de verkooprelatie ons een importbestand op grond waarvan wij kunnen verlonen. Het bestand bevat de kandidaat, de uren die de kandidaat heeft gedeclareerd en het verkooptarief dat met ons is overeengekomen. Daarbij stuurt de verkooprelatie ons ook de verkoopfacturen en maakt zelf het bedrag van de factuur aan ons over.

Het kan voorkomen dat het importbestand niet overeenkomt met de gegevens in Profit. Er kan bijvoorbeeld een kandidaat in staan die niet in Profit voorkomt. Ook kan het verkooptarief in het bestand afwijken van Profit. Als gevolg hiervan zal de verkoopfactuur die de verkooprelatie ons stuurt en betaalt, niet overeenkomen met wat werkelijk gefactureerd had moeten worden. In de verschillen die hier kunnen ontstaan, biedt Profit inzicht en mogelijkheden om verschillen te corrigeren waar dit nodig is.

Pay_Uitzendbranche inrichten_Reversed billing facturatie inrichten (10)

Dit moet je eerst ingericht hebben.

Inhoud

Controle aanlevering

Controleer of het importbestand van de verkooprelatie binnen is:

 1. Ga naar: Projecten / Reversed billing / Controle aanlevering.
 2. Ga naar de weergave van de dag die je hebt afgesproken met de verkooprelatie. Dit heb je ook ingesteld in de klantovereenkomst met deze verkooprelatie. Bijvoorbeeld Donderdag.

  Pay_Uitzendbranche inrichten_Reversed billing facturatie inrichten (10)

 3. Als het bestand nog niet binnen is, kun je contact opnemen met de verkooprelatie.
 4. Als het bestand wel binnen is kun je het importeren.

Bestand importeren

Je importeert het bestand voor reversed billing.

 1. Ga naar: Projecten / Beheer / Import project / Nacalculatie.
 2. Gebruik bijvoorbeeld deze instellingen:

Pay_Flex_Reversed billing - Bestand importeren

Zie ook:

Controle aangeleverd importbestand

Raadpleeg of er bijzondere zaken zitten in de import, zoals een verschil in omzet zoals die door Profit berekend wordt en wat de klant heeft aangeleverd. Of een onbekende kandidaat.

 1. Ga naar: Projecten / Reversed billing / Controle.

  Pay_Uitzendbranche inrichten_Reversed billing facturatie inrichten (10)

  Bij de geïmporteerde regels kun je zien hoeveel uren, onkosten en omzet er ingelezen zijn, wat het verschil is in omzet (door een verschil in de verkoopprijs) en wat er aan omzet gefactureerd is op ‘Kandidaat onbekend’.

 2. Los de verschillen op, voor zover mogelijk, in overleg met de verkooprelatie.

Onbekende kandidaat oplossen

 1. Open de regel van de periode van het importbestand om meer informatie over de verschillen te raadplegen.
 2. Ga naar het tabblad: Declaraties als je daar nog niet bent.

  Pay_Uitzendbranche inrichten_Reversed billing facturatie inrichten (10)

  In dit geval heeft één declaratie geen medewerker, een onbekende kandidaat dus.

 3. Ga naar het tabblad: Nacalculatie.

  Pay_Uitzendbranche inrichten_Reversed billing facturatie inrichten (10)

  Hier zie je de nacalculatieregels in de declaraties. Er is inderdaad één dag met 8 uur zonder kandidaat.

 4. Ga terug naar het tabblad: Declaraties en open de declaratieregel.

  Pay_Uitzendbranche inrichten_Reversed billing facturatie inrichten (10)

 5. Klik op de actie: Aanpassen kandidaat als je de onbekende kandidaat aan een kandidaat met een plaatsing wilt koppelen. Als er al gefactureerd is, kun je de actie niet gebruiken. In dit geval is het Factuurnummer nog leeg.
 6. Selecteer de kandidaat en plaatsing.
 7. Klik op: Voltooien.

  Je ziet vervolgens de boekingslay-out waarin nu in de kop het veld Medewerker gevuld is met de zojuist geselecteerde kandidaat.

 8. Klik op: Voltooien.

  Terug in Controle aanlevering, tabblad Declaraties, zie je ook daar dat de medewerker van de plaatsing is gevuld.

Na de import verlonen en factureren

 1. Vervolgens kun je verlonen.
 2. Daarna kun je de factureren, met of zonder verstrekking van de factuur, zoals dat in de klantovereenkomst is ingesteld.

Verschillen per factuur

Raadpleeg de functie verschillen per factuur.

 1. Ga naar: Projecten / Reversed billing / Verschillen per factuur.
 2. Open de regel als je de declaratieregel, nacalculatieregel(s), dossier en/of opmerkingen wilt raadplegen.
 3. Klik eventueel op de actie: Afhandelen als je niets met het verschil wilt doen.
 4. Klik eventueel op de actie: Afdrukken als je het rapport van de verschillen per factuur met de regels wilt zien en gebruiken voor bijvoorbeeld overleg met de verkooprelatie. Of raadpleeg het rapport Verschillen reversed billing (Profit) via de rapporten-functie.
 5. Klik evetueel op de actie: Open factuur als je de factuur in de boekingslay-out wilt raadplegen.

Direct naar

 1. Overige loonkosten (Flex)
 2. Aanvulling op verlofuren
 3. Loondoorbetaling bij feestdagen
 4. Reserveringen
 5. Vordering overhevelen naar debiteur
 6. Eindejaarsuitkering Uitzendbranche
 7. Minimumlooncontrole
 8. Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)
 9. Koppeling Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid
 10. Reversed billing