thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Koppeling Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Je kunt nu arbeidsmigranten digitaal aanmelden en afmelden bij de zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.

Dit gaat via de communicatieberichten. Voor deze functionaliteit qua aanmelding en afmelding moet de Flex-activering aan staan.

Als je de Flex-activering niet aan hebt staan, is de instantie Zorgverzekeraar beschikbaar zonder het digitaal aan- en afmelden via de communicatieservice. Je voegt de instantie toe en koppelt die bij de werkgever en handmatig bij de medewerker of je laat deze automatisch toevoegen via het indienst-profiel.

Inhoud

Autorisatie digitale meldingen aan zorgverzekeraar

Het doen van meldingen aan de zorgverzekeraar moet je eerst autoriseren. Dit is alleen beschikbaar onder de Flex-activering.

Richt de autorisatie van dit onderdeel in, zodat de juiste gebruikers toegang hebben tot de benodigde functies en gegevens.

Autorisatie inrichten:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Ga naar het tabblad: Onderhoud groepen.
 3. Selecteer de te autoriseren groep.
 4. Ga naar het tabblad: Menu.
 5. Vink de te autoriseren menukeuzen aan:
  • Hrm / Payroll / Digitale berichten / Melding zorgverzekeraar.
  • Hrm / Beheer / Import instantie / Import Instantie Zorgverzekeraar.
  • Hrm / Beheer / Import instantie mutatie / Zorgverzekeraar.
 6. Ga naar het tabblad: Autorisatie.
 7. Ga naar Hrm / Payroll / Digitale berichten / Melding zorgverzekeraar / Acties.
 8. Autoriseer de acties:
  • Medewerker
  • Opnieuw verzenden
 9. Sluit de Autorisatie tool.
 10. Klik op Ja bij de melding..

  De omgeving opent automatisch opnieuw, met de nieuwe instellingen.

Zie ook

Instantie zorgverzekeraar toevoegen

Je kunt in Profit de instantie Zorgverzekeraar toevoegen.

Deze instantie kun je ook toevoegen zonder de flex-activering.

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Inrichting / Instantie.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Voeg de zorgverzekeraar als organisatie toe. Voor de Flex-branche is dat Zorg en Zekerheid.
 4. Doorloop de wizard.

 5. Selecteer Zorgverzekeraar bij Soort instantie.
 6. Selecteer de organisatie Zorg en Zekerheid bij Sector/bedrijf. Als je de Flex-activering niet hebt, selecteert Profit automatisch Overig.
 7. Klik op: Voltooien.

Geplande taak voor digitale Melding zorgverzekering inrichten

Voor het digitaal melden van de zorgverzekering aan de instantie Zorg en Zekerheid, richt je de geplande taak Melding zorgverzekering in.

Deze verstuurt volgens het principe 'feit +1 dag'.

Deze taak controleert bijvoorbeeld ook, als het bericht de status 'Onvolledig' heeft, of gegevens nu wel compleet zijn. Zodra dat het geval is, gaat de status van het bericht naar 'Niet verzonden'. Vervolgens wordt de volgende dag (+1 dus) het bericht verzonden.

Richt de Geplande taak in:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Geplande taak.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Richt de geplande taak Melding zorgverzekering in.

Communicatieprofiel voor digitale Melding zorgverzekering inrichten

Voor de digitale melding aan je zorgverzekeraar richt je het communicatieprofiel Communicatie met Zorg en Zekerheid (ZEZ) in.

Communicatieprofiel instellen:

 1. Neem contact op met je contactpersoon bij de zorgverzekeraar en vraag je gebruikersnaam en wachtwoord op.

  Let op:

  Zonder de gegevens van je zorgverzekeraar kun je het communicatieprofiel niet inrichten.

 2. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Communicatieprofiel.
 3. Deblokkeer het profiel Communicatie met Zorg en Zekerheid (ZEZ).
 4. Ga naar het tabblad: Instellingen.
 5. Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in.
 6. Sla de wijzigingen op.

Instantie Zorgverzekeraar koppelen bij werkgever

Je koppelt de instantie van het type zorgverzekeraar bij de werkgever.

Zorgverzekeraar toevoegen bij werkgever:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Contact.
 4. Vul het KvK-nummer als dat nog niet gevuld is. Dit veld moet correct zijn in combinatie met het collectiviteitsnummer bij de zorgverzekeraar.
 5. Sluit en open de werkgever om de wijziging op te slaan.
 6. Ga naar het tabblad: Instantie.
 7. Klik op: Nieuw.
 8. Selecteer bij Instantie de instantie Zorg en Zekerheid.
 9. Klik op: Volgende.
 10. Vul de velden bij Instantie bij werkgever.
  • Begindatum
 11. Vul de velden bij Zorgverzekering:
  • Collectiviteitsnummer
  • Aanleveren vanaf

   Via het veld Aanleveren vanaf, kan je aangeven vanaf welke datum een mutatie verzonden moet worden.

 12. Klik op: Voltooien.

Indienst profiel instellen

Als je wilt dat bij het toevoegen van het plaatsingscontract in InSite Profit direct de instantie bij de medewerker toevoegt, richt je relevante profielen in.

Indienst profiel inrichten:

 1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Profiel.
 2. Open het aanmaken-profiel 'Indienst' (Type profiel 'Indienst').
 3. Ga naar het tabblad: Aan te maken instanties.

 4. Selecteer Zorg en Zekerheid bij Zorgverzekeraar.
  Buiten de Flex-branche selecteer je Overige.
 5. Ga naar het tabblad: Context instantie.
 6. Voeg eventueel een nieuwe context toe en stel deze in.

  • Hier kun je ook bij Afw. begindatum zorgverz. een afwijkende begindatum instellen.

   Als dit veld een waarde heeft, wordt de begindatum van de aan te maken soort instantie ‘Zorgverzekering’ gewijzigd naar deze datum in plaats van de datum indienst.

   Dit werkt alleen als de instantie Zorgverzekeraar in dit profiel is ingesteld.

  • Ook kun je de velden Nummer inschrijving en Iedere week wordt werk verricht verbergen bij zorgverzekeraar Overige. Bij Zorg en Zekerheid verbergt Profit deze velden. (Profit 19)
 7. Voer deze stappen ook uit voor de andere Indienst-profielen.

In de Flex-branche is het profiel Aanmaken plaatsingscontract gekoppeld aan In dienst melden.

 1. Open profiel Aanmaken plaatsingscontract.
 2. Ga naar het tabblad: Aanvullende gegevens.
 3. Open de context bij Overige gegevens.

  Daar zie je dat het veld Afw. begindatum zorgverz wordt doorgesluisd.

Zie ook:

Instantie Zorgverzekeraar toevoegen bij Medewerker

Als je de Flex-activering gebruikt zal Profit doorgaans de instantie toevoegen bij de Flex-medewerker zodra in InSite de indienstwizard met het gekoppelde plaatsingscontract is voltooid. Dit moet wel ingericht zijn. Hierbij ontstaat een aanmelding die via de geplande taak naar Zorg en Zekerheid wordt verzonden.

Als je de Flex-activering niet gebruikt, voeg je bij alle (relevante) bestaande medewerkers de instantie in Profit of InSite zelf toe. Dit kan handmatig één voor één of via importeren. Hierbij ontstaat geen aanmelding.

Instantie zorgverzekeraar importeren:

 • Als je de eerste keer wilt instellen bij de medewerkers via: Hrm / Beheer / Import instantie / Import Instantie Zorgverzekeraar
 • Als je wijzigingen wilt doorvoeren via: Hrm / Beheer / Import instantie mutatie / Zorgverzekeraar.

Instantie Zorgverzekeraar handmatig instellen bij medewerker:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Instantie.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Selecteer Zorg en Zekerheid bij Instantie.
 6. Klik op: Volgende.
 7. Vul de Begindatum in.

  De velden Nummer inschrijving en Iedere week wordt werk verricht hebben voor deze instantie geen impact en vul je niet. Deze velden zijn niet meer zichtbaar. (Profit 19)

 8. Klik op: Voltooien.
 9. Klik op: OK.

Medewerker Flex afmelden bij Zorg en Zekerheid

Als je de Flex-activering gebruikt, bepalen de begin- en einddatum van de instantie bij de Flex-medewerker de verzekeringsperiode bij Zorg en Zekerheid. Je meldt de medewerker af door een einddatum in te vullen. Vervolgens verstuurt Profit de afmelding via de geplande taak.

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Instantie.
 4. Open de regel van de zorgverzekeraar.
 5. Open de actieve regel.
 6. Vul de einddatum in bij Einddatum.
 7. Klik op: OK.
 8. Klik op: OK.

Berichten aan Zorgverzekeraar

Via de ingerichte Geplande taak verstuurt Profit de aanmeldingen en afmelding automatisch aan zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.

Berichten controleren:

 1. Ga naar: Hrm / Payroll / Digitale berichten / Melding zorgverzekeraar.
 2. Raadpleeg de statussen van de berichten.

  De verzenddatum (vanaf wanneer Profit gaat versturen) is +1.

  De statussen zijn: Afgekeurd, Incompleet, Niet verzonden, Klaargezet, Fout bij verzenden, Verzonden en Verwerkt.

  1. Bij de status Afgekeurd kun je de ontvangstdatum, de foutcode en de foutmelding raadplegen. (Profit 19)
  2. De status Klaargezet geeft aan dat Profit deze verzendt zodra de geplande taak ‘Verzenden & ontvangen’ is uitgevoerd. Meldingen met deze status kun je beschouwen alsof ze al verzonden zijn. (Profit 19)
  3. Als je bij een melding met status Incompleet gegevens aanvult, verzendt Profit automatisch opnieuw bij een wijziging in:

   - BSN

   - Geboortedatum

   - Begindatum instantie

   - Einddatum instantie

   Profit verzendt niet opnieuw bij wijziging van: geslacht, nationaliteit, voorletters, voorvoegsel, naam, naam partner en voorvoegsel naam partner, adres. Deze verzend je handmatig.

  4. De status Fout bij verzenden kan zich o.a. voordoen bij een aanmelding ouder dan 120 dagen. Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om een polis op te voeren ook al ligt deze vóór de grens van 120 dagen in het verleden. De begindatum van de polis is dan gelijk aan de datum van ontvangst, waardoor deze datum niet meer overeenkomt met de informatie van de salarisadministratie in Profit. Wijzig in dit geval de instantieregel zodat er een nieuwe aanmelding ontstaat die Profit wel kan verzenden waarbij de administraties gelijk blijven.
 3. Klik eventueel op de actie: Opnieuw verzenden om handmatig te verzenden. Dit gebruik je bijvoorbeeld op een later moment als het initieel aanmelden niet is gelukt, doordat een andere partij niet correct heeft afgemeld. Of omdat je gegevens als geslacht, nationaliteit, etc. gewijzigd of aangevuld hebt.

Direct naar

 1. Uitzendbranche (Flex)
 2. Flexbranche voor uitzendbureaus met dag/weekverloning inrichten
 3. Detachering met periodeverloning inrichten en gebruiken
 4. Kandidaten beheren (Flex-branche)
 5. Klanten beheren
 6. Declaraties boeken
 7. Nog niet goedgekeurde declaratie wijzigen
 8. Declaraties goedkeuren
 9. Loonafspraken actualiseren
 10. Declaraties verlonen en betalen aan de kandidaten
 11. Declaraties factureren aan de verkooprelaties
 12. Correctiedeclaratie
 13. Terugdraaien
 14. Crediteren
 15. Week accorderen salarisverwerkingsplan
 16. Journaliseren
 17. Pensioenaanlevering StiPP
 18. Declaraties voor Feestdaguren

Process

Inkooporder

Work area

Ordermanagement