thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Reserveringen (Flex)

Reserveringen worden opgebouwd op de medewerker. Je moet daarbij denken aan vakantiegeld of ADV-uren.

Dit moet je eerst inrichten.

Lees hier wat er gewijzigd en vernieuwd is in Profit 20.

Inhoud

Moment berekening pensioenpremie voor StiPP wijzigt (Profit 20)

Het moment voor berekening van de pensioenpremie voor StiPP in Profit wordt gewijzigd per 3 januari 2022. De werkgever moet vanaf dan per kalenderjaar de pensioenpremie berekenen over de uitbetaling/opname van de reserveringen. In Profit is altijd uitgegaan van de oude methode 'pensioenpremie berekenen over de reserveringen zelf'. Die pensioenpremie is in 2021 dus al afgedragen voor de openstaande reserveringen. Dat deel moet afgetrokken worden van het deel dat straks afgedragen moet worden. Af te dragen over reservering bij betaling -/- Al afgedragen want voor reservering zelf.

Hiervoor bevat Profit nu twee nieuwe reserveringstypes waarop Profit het saldo bijhoudt van wat al afgedragen is:

 • Vrijgesteld StiPP - vakantiegeld (93)
 • Vrijgesteld StiPP - reserveringen in uren (94)

Tijdens de wachttijd voor het pensioen bouw je wel reserveringen op voor vakantieuren/geld. Maar die mogen niet mee in de pensioenberekening voor StiPP. Ze gelden immers niet voor je pensioen. Ook deze reserveringen worden opgenomen in de nieuwe reserveringstypes. De pensioengrondslag wordt op grond hiervan aangepast in de

De medewerker kan van dit saldo gewoon opnemen. Profit berekent de correcte pensioenpremie. Ook als het gaat om jaaroverschrijdende correcties (in 2022 over 2021).

Scenario's: raadpleeg dit bestand

 • Reserveringen voor declaraties over 2021 die in 2022 verwerkt worden, en er is geen sprake van wachttijd, neemt Profit niet op in de nieuwe vrijgestelde saldo's. Die gaan mee in de nieuwe berekening bij opname/uitbetaling.

Op grond van de hierboven genoemde wijzigingen wijzigt ook de grondslag voor de premieberekening. Het nieuwe begrip Pensioengevend inkomen dat StiPP hanteert, is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen.

De pensioengrondslag is het loon werknemersverzekeringen (sv-loon), maar met de volgende uitzonderingen:

a. Pensioenpremie van de medewerker (alleen de pluspremie omdat de basispremie geen medewerkersdeel heeft).

b. Het loon dat is uitgeruild voor vrije vergoedingen en/of verstrekkingen, zoals bij de ET-regeling.

c. Fiscale bijtelling leaseauto.

d. Het gedeelte van opgenomen/uitbetaalde reserveringen dat is opgebouwd in de wachttijd.

De wijziging in de premieberekening zal meekomen in de nieuwe versie van Profit CAO zodra deze geüpdatet wordt.

Opbouw in geld of uren

Afhankelijk van of het met of zonder uitzendbeding is, wordt het reserveringsbedrag opgebouwd in uren of in geld.

 • Als de reservering in geld is, houdt Profit het bedrag bij op de medewerker.
 • Als het in uren is, wordt het bedrag bijgehouden per plaatsing (het uurloon kan immers verschillen per medewerker).

   

  Hoe worden de reserveringen opgebouwd - in uren of in geld?

   

  Reservering

  Geld / uren

  Met of zonder uitzendbeding

   

  1

  Vakantiegeld

  Geld

  Beide

   

  2

  Vakantie-uren

  Uren

  Zonder uitzendbeding

   

  3

  Vakantie-uren in geld

  Geld

  Uitzendbeding

   

  4

  Vakantie-uren bovenwettelijk

  Uren

  Zonder uitzendbeding

   

  5

  Vakantie-uren bovenwettelijk in geld

  Geld

  Uitzendbeding

   

  6

  ADV-uren in geld

  Geld

  Uitzendbeding

   

  7

  ADV-uren

  Uren

  Zonder uitzendbeding

   

  8

  Kort verzuim/bijzonder verlof

  Geld

  Uitzendbeding

   

  9

  Tijd voor tijd uren

  Uren

   

   

  93

  Vakantiegeld vrijgesteld voor StiPP (Profit 20)

  Geld

   

  Het saldo wat is vrijgesteld voor pensioenopbouw (wachttijd) of waarover al pensioen is opgebouwd (over de reservering)

  94

  Reserveringen in uren vrijgesteld voor StiPP (Profit 20)

  Uren

   

  Het saldo wat is vrijgesteld voor pensioenopbouw (wachttijd) of waarover al pensioen is opgebouwd (over de reservering)

Reserveringen hebben een beperkte geldigheid

 • Wettelijk verlof (opgebouwd vanaf 2020) vervalt 1 jaar na het kalenderjaar waarin het is opgebouwd. In fase C (of 4) heeft wettelijk verlof een afwijkende vervaltermijn van 5 jaar.
 • Bovenwettelijk verlof vervalt 5 jaar na het kalenderjaar waarin het is opgebouwd.

Ook de uitbetaling hangt af van of de reservering in geld of uren is.

Let op:

Alleen reserveringen in geld (bij plaatsingen met een uitzendbeding dus) kunnen automatisch uitbetaald worden na x-aantal weken niet gewerkt. De reserveringen in uren worden alleen automatisch uitbetaald als de medewerker uit dienst gaat.

Overhevelen van reservering in uren

Reserveringen in uren worden automatisch overgeheveld, dat wil zeggen 'verplaatst naar een recentere (actieve) plaatsing'. Het gaat dus alleen om reserveringen waarbij geen uitzendbeding van toepassing is.

Profit hevelt over in de volgende gevallen:

 • Bij opname via nacalculatie.
 • Bij uitbetalen van reserveringen.
 • Automatisch een aantal weken na beëindiging van een plaatsing. Profit hevelt dan over naar de recentste plaatsing.

  Voorwaarden voor het overhevelen naar de recentste plaatsing zijn:

  • De bronplaatsing is beëindigd.
  • Alle uren zijn verwerkt.
  • Er is een declaratie verwerkt in de nieuwe (doel)plaatsing.

Profit hevelt over naar de doelplaatsing die het beste bij de bronplaatsing past. Overheveling vindt plaats in onderstaande volgorde als er in de uitbetaalperiode meerdere doelplaatsingen zijn:

 1. Doelplaatsing met dezelfde klantovereenkomst als de bronplaatsing.
 2. Doelplaatsing met dezelfde verkooprelatie als de bronplaatsing.
 3. Doelplaatsing bij andere verkooprelatie.
 4. Als bovenstaande nog steeds meerdere resultaten oplevert, dan wordt de doelplaatsing bepaald door te sorteren op de plaatsing met de grootste einddatum (waarbij een lege einddatum altijd groter is dan een gevulde einddatum), gevolgd door het hoogste uurloon. Als daar ook weer meerdere resultaten uitkomen, neemt Profit er daar een willekeurig uit.

Bij overhevelen herwaardeert Profit de reservering naar het uurloon van de nieuwe plaatsing.

Handmatig overhevelen is niet mogelijk.

Raadplegen doelplaatsing overheveling reservering

Als er reserveringen zijn bij een medewerker, hevelt Profit de reserveringen automatisch over volgens de instelling bij de werkgever.

Je kunt nagaan naar welke plaatsing is overgeheveld.

 1. Ga naar:
  • Profit: Projecten / Flex / Plaatsing.
  • InSite: Flex Portaal, tabblad Plaatsingscontracten.
 2. Open de eigenschappen van de beëindigde plaatsing.
 3. Ga naar het tabblad: Algemeen. Of InSite: paginaonderdeel Reservering overnemen.

  Bij Saldo overhevelen naar zie je de plaatsing waar het saldo van deze beëindigde plaatsing naar overgeheveld is.

 4. Klik op Wissen als je wilt dat Profit bij vernieuwen van de actuele gegevens de meest recente plaatsing ophaalt. (Profit 21)

Zie verder:

Vervaldatum reserveringen raadplegen

Je kunt de vervaldatum van reserveringen raadplegen. Het gaat dan om de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. ADV-dagen worden hier niet getoond omdat deze geen wettelijke vervaltermijn hebben.

De berekening van het vervallen saldo is gebaseerd op de reserveringsregels. De reserveringsregels legt Profit vast per verloningsperiode. Voor het saldo kijkt Profit naar de verloningsperiodes die binnen het verloningsjaar liggen. De opbouw, correctie, opname of uitbetaling vindt in een periode plaats, niet op dagbasis. De mutaties in week 1 of 52/53 telt Profit daarom mee in het verloningsjaar waarbinnen de periode valt.

Het vervallen saldo kun je met een reserveringscorrectie handmatig afgeboekt worden.

Let op!

Bij een reserveringscorrectie maakt Profit geen journaalpost om het grootboek te corrigeren. Dit komt omdat de correctie normaal bedoeld is om de beginsaldi te importeren. Naast een reserveringscorrectie zul je ook het grootboek moeten corrigeren.

 1. Ga naar: Hrm / Aan en afwezigheid / Flex / Reserveringen met vervaldatum.

  Je bent voor deze functie geautoriseerd als je voor HRM / Payroll / Declaratiecockpit geautoriseerd bent.

  Je ziet de reserveringen met bijbehorende vervaldatum en het te vervallen saldo, verdicht per medewerker, type reservering en jaar.

 2. Klik eventueel op de actie: Bijwerken gegevens.

  Vervolgens werkt Profit de gegevens van medewerkers met een declaratie waarvan de verloningsdatum/-tijd gelijk of later is dan de Datum verval reserveringen. Profit doet dit alleen voor de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.

Als er een declaratie aan de reserveringsregel is gekoppeld, haalt Profit het jaar uit de declaratie. Anders neemt Profit het verloningsjaar van de reserveringsregel.

Saldo reserveringen Medewerker raadplegen

Je kunt per medewerker het saldo reserveringen raadplegen. De reserveringen zijn gegroepeerd.

In InSite heb je bovendien de mogelijkheid (ESS/MSS) om de vervaldatum van de reserveringen te zien. Dit moet je eerst inrichten.

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Reservering.
 4. Open de weergave: Reserveringen.

  Je ziet de totalen per type reservering en de som van aantal uren of de geldwaarde over alle plaatsingen heen.

 5. Open een regel om de onderliggende mutaties te zien.
 6. Klik eventueel op de actie Salarisverwerking om de vijfschermen loonstrook te zien.
 7. Open de weergave: Reserveringen uitgebreid.

  Ook hier kun je de regels openen om de onderliggende mutaties te zien.

  Je kunt hier ook:

Te Vervallen reserveringen raadplegen in InSite (ESS/MSS)

 1. Open InSite.
 2. Ga naar: Flex. Dit menu kan er anders uitzien in jouw omgeving.
 3. Open de eigenschappen van de Flex-medewerker.
 4. Ga naar de Reserveringen.
 5. Open de weergave Reserveringen.

 6. Je ziet de opgebouwde reserveringen.
 7. Open de weergave (Te) vervallen reserveringen.

Opnemen reservering via nacalculatie

Als je reserveringen opneemt via het boeken van nacalculatie op een actieve plaatsing heb je ook het saldo van beëindigde plaatsingen tot je beschikking. Profit hevelt de opgenomen uren direct over zodra het saldo op de actieve plaatsing ontoereikend is.

De uren en de bijbehorende geldwaarde (gebaseerd op het uurloon van de 'vanaf'-plaatsing) boekt Profit af op de beëindigde plaatsing en op op de actieve plaatsing. In de declaratie die ontstaat vanuit de opname herwaardeert Profit de geldwaarde van de opgenomen uren naar het uurloon van de actieve plaatsing.

Er wordt een prioriteit toegepast op de uren die het eerste voor overheveling in aanmerking komen.

Bij opname gebruikt Profit eerst het saldo van de doelplaatsing, daarna het saldo van beëindigde plaatsingen. Alleen als het saldo op de doelplaatsing ontoereikend is, wordt er overgeheveld. Na uiterlijk 10 weken wordt overigens het saldo van beëindigde plaatsingen alsnog automatisch overgeheveld.

Zodra (een deel van) het saldo is overgeheveld, zet Profit het veld Reserveringen overgeheveld aan in de bronplaatsing. Dit zorgt ervoor dat het saldo van de betreffende bronplaatsing niet meer negatief kan worden.

Zie ook:

Uitbetalen reserveringen

De reserveringen voor vakantiegeld moeten conform de uitzend CAO (ABU art. 29) jaarlijks uitbetaald worden in juni.

Je hebt de volgende opties:

 • Massaal uitbetalen via het salarisverwerkingplan
  • na een x-aantal weken na einde dienst (reserveringen in uren en in geld)
  • na een x-aantal niet gewerkte weken (reserveringen in geld)
 • Handmatig uitbetalen bij de medewerker

Voor het automatisch uitbetalen richt je de salarisverwerkingsplannen in of en welke reserveringen daarin uitbetaald mogen worden.

Ook richt je in na hoeveel weken uitbetaald moet worden.

Uitbetalen reserveringen kort verzuim en vakantiegeld

Je kunt reserveringen voor alle relevante medewerkers massaal uitbetalen.

Instellen of je al of niet uitbetaalt, doe je in in het relevante salarisverwerkingsplan. Ook kun je instellen na hoeveel weken uitbetaald moet worden.

Je hebt ook de mogelijkheid om dit periodiek uit te betalen.

Alleen reserveringen in geld (bij plaatsingen met een uitzendbeding dus) kunnen automatisch uitbetaald worden na x-aantal weken niet gewerkt. De reserveringen in uren worden alleen automatisch uitbetaald als de medewerker uit dienst gaat.

Reserveringen uitbetalen via salarisverwerkingsplan:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit.

 2. Selecteer het juiste salarisverwerkingsplan.
 3. Klik op de actie: Uitbetalen reserveringen.

  Dit zorgt ervoor dat Profit de reserveringen als declaratie uitbetaalt.

Reservering enkele medewerker uitbetalen

Je kunt reserveringen van een medewerker handmatig uitbetalen.

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Reservering.
 4. Klik op de actie: Uitbetalen reservering.

 5. Selecteer de reservering(en) die je wilt laten uitbetalen.
 6. Klik op: Volgende.

 7. Selecteer de (recente beëindigde of actieve) plaatsing(en).

  Als je meerdere plaatsingen selecteert maakt Profit per plaatsing een declaratie.

 8. Klik op: Volgende.

  Je ziet nu wat uitbetaald gaat worden.

 9. Klik op: Voltooien.

Mogelijke acties bij reserveringen - per fase

Wat wordt er gedaan met de reserveringen?

 • Als je van fase A (met uitzendbeding) over gaat naar fase B?

  Een medewerker met uitzendbeding heeft geen reserveringen in uren, dus overheveling is niet van toepassing.

  • Je kunt de reserveringen op laten nemen via de nacalculatie, daarbij wordt overgeheveld als nodig.
  • Je kunt ze handmatig uitbetalen.

  Als de reserveringen in geld blijven staan worden ze uitbetaald

  • na een x-aantal weken na uit dienst of
  • na een x-aantal niet gewerkte weken.
 • Als je fase B plaatsing eindigt en je krijgt een nieuwe plaatsing?

  De reserveringen hevelt Profit automatisch over.

  Je kunt ze op laten nemen via de nacalculatie, daarbij wordt overgeheveld als nodig.

  Als het saldo wordt uitbetaald, dan hevelt Profit automatisch eerst over naar een recente plaatsing.

  Profit gaat de reservering herwaarderen naar het nieuwe uurloon.

Zie ook

Direct naar

 1. Uitzendbranche (Flex)
 2. Flexbranche voor uitzendbureaus met dag/weekverloning inrichten
 3. Detachering met periodeverloning inrichten en gebruiken
 4. Kandidaten beheren (Flex-branche)
 5. Klanten beheren
 6. Declaraties boeken
 7. Nog niet goedgekeurde declaratie wijzigen
 8. Declaraties goedkeuren
 9. Loonafspraken actualiseren
 10. Declaraties verlonen en betalen aan de kandidaten
 11. Declaraties factureren aan de verkooprelaties
 12. Correctiedeclaratie
 13. Terugdraaien
 14. Crediteren
 15. Week accorderen salarisverwerkingsplan
 16. Journaliseren
 17. Pensioenaanlevering StiPP
 18. Declaraties voor Feestdaguren

Process

Declaratiecockpit

Work area

Projecten