Minimumlooncontrole (Flex)

Profit controleert of het uitbetaalde loon niet onder het minimumloon komt.

Zowel in Projecten als in Payroll controleert Profit dit, dus op twee plekken.

Het minimumloon wordt in Profit berekend met de formule: '(Minimumloon week) / Standaard werkweek in de klantovereenkomst'.

Op onderstaande onderdelen voert Profit een controle uit op het minimum uurloon:

 • Prijsafspraak
 • Plaatsing(contract)
 • Declaratie

Ondanks deze controles kan het voorkomen dat een medewerker onder het minimumloon uitkomt. Bijvoorbeeld doorL

Voor deze gevallen maak je gebruik van het overzicht Minimumlooncontrole. In dit overzicht zie je prijsafspraken en plaatsingen die onder het minimumloon liggen. Hierop kun je actie ondernemen.

Overzicht Minimumlooncontrole raadplegen:

 1. Ga naar: Projecten / Flex / Overzicht / Minimumlooncontrole.

  In de weergaven zie je de actuele plaatsingen of prijsafspraken die onder het minimumloon liggen.

 2. Via de beschikbare acties open je de gekoppelde prijsafspraak, plaatsing of loonschaal.

Wat kun je doen als het uurloon onder het minimumloon zit?

Achteraf bij Declaratie:

1. Melding: Kan de geselecteerde declaratie niet goedkeuren, omdat deze niet voldoet aan de minimumloon controle.

Mocht het uurloon terecht onder het minimum uurloon zitten, dan kun je overwegen om de controle bij de betreffende urensoort uit te zetten op tabblad Integratie.

Als je dit hebt gedaan, kan het zijn dat je alsnog de melding krijgt.

Dit komt doordat bij het indienen van de declaratie de waarde wordt bepaald door het veld Voldoet aan minimumloon controle. Bij het goedkeuren van de declaratie wordt dit veld niet opnieuw bepaald.

Deze declaratie kan pas worden goedgekeurd als je een van beide doet:

 • Of het uurloon verhogen in de declaratie naar een uurloon hoger dan het wettelijk minimumloon (bij 40 uur en vanaf 21 is dat in mei 2023 Eur 11,16). Raadpleeg hier het geldende wettelijk minimumloon.
 • Of het veld Minimumlooncontrole uitzetten en een mutatie doorvoeren in de nacalculatieregel van de declaratie zodat het veld Voldoet aan minimumloon controle van de declaratie wordt bijgewerkt.

Als je één van deze twee acties uitvoert let er op dat je de weergave van declaraties eerst ververst voordat je de actie Goedkeuren uitvoert.

 1. Als je denkt dat het uurloon boven het minimum uurloon zit, controleer dan de volgende zaken:
  • Leeftijd medewerker
  • De waarde van het veld Standaard werkweek. Eigenschappen klantovereenkomst / tabblad Flex / veld Standaard werkweek.

Zie ook:

Inhoud

Loondispensatie (Flex)

Je kunt gebruik maken van loondispensatie bij Flex-medewerkers. Bij loondispensatie mag ná toestemming van het UWV minder dan het minimumloon worden uitbetaald aan de medewerker.

Dit richt je in door het percentage dat je van het UWV krijgt, in te vullen in het veld Loondispensatie percentage (in de eigenschappen van de medewerker, tabblad Instantie, eigenschappen van instantie Belastingdienst, tabblad Bijzondere situaties). Als dit veld geen waarde heeft, rekent Profit met de waarde 100%!

In de loonberekening vermenigvuldigt Profit om het minimumloon te krijgen, het minimum uurloon met deze factor. De medewerker kan dus een uurloon onder het wettelijk minimumloon hebben Je betaalt dus tot het wettelijk minimumloon * het dispensatie percentage.

 • Om te voorkomen dat de minimumlooncontrole al afgaat bij bijvoorbeeld het aanmaken van de prijsafspraken moet je voor de verschillende gebruikte urensoorten in de prijsafspraak (Projecten / Project / Urensoort) voor deze medewerker(s) de controle op minimumloon uitzetten (veld Minimumlooncontrole).
 • Als je mét en zonder loondispensatie werkt, moet je twee urensoorten van elke relevante urensoort maken. Eén met en een zonder minimumlooncontrole.

Bij de plaatsing mét loondispensatie gebruik je dan de urensoort zonder minimumlooncontrole.

Minimumlooncontrole in Urensoort uitzetten

Werksoort controleren op urensoort

In de uitzendbranche zijn de werksoorten aan urensoorten gekoppeld. Controleer daarom welke urensoort er bij de werksoort hoort.

 1. Ga naar: Projecten / Item / Werksoort.
 2. Open tabblad Algemeen.
 3. Raadpleeg de urensoort in het veld Voorkeur urensoort.

Urensoort instellen

Zet vervolgens de minimumlooncontrole in de urensoort uit, als het uurloon terecht onder het uurloon zit.

 1. Ga naar: Projecten / Project / Urensoort.
 2. Open de urensoort die gekoppeld was aan de werksoort.
 3. Ga naar het tabblad: Integratie.
 4. Vink het veld Minimumlooncontrole (bij het kopje Flex) uit.

Direct naar

 1. Uitzendbranche (Flex)
 2. Uitzendbureaus met dag/weekverloning inrichten
 3. Detachering met periodeverloning inrichten en gebruiken
 4. Kandidaten beheren (Flex-branche)
 5. Klanten beheren
 6. Declaraties boeken
 7. Nog niet goedgekeurde declaratie wijzigen
 8. Declaraties goedkeuren
 9. Loonafspraken actualiseren
 10. Declaraties verlonen en betalen aan de kandidaten
 11. Declaraties factureren aan de verkooprelaties
 12. Declaraties of plaatsing wijzigen/corrigeren Overzicht
 13. Correctiedeclaratie
 14. Terugdraaien
 15. Crediteren
 16. Week accorderen salarisverwerkingsplan
 17. Journaliseren
 18. Pensioenaanlevering StiPP
 19. Declaraties voor Feestdaguren