thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Aanvulling op verlofuren (Flex)

Met het overzicht Aanvulling op verlofuren kun je zien waarop een medewerker recht heeft als aanvulling bij het opnemen van verlofuren. Dit voorstel kun je eventueel aanpassen en na accorderingen maakt Profit declaraties voor de medewerkers aan met daarop het bedrag aan aanvulling voor het verlof.

Dit komt overeen met de cao-artikelen uit de ABU en NBBU cao (artikel 26 lid 11), waar staat dat het gaat om

"..die vergoedingen die de uitzendkracht op grond van de cao-beloning of inlenersbeloning zou hebben ontvangen wanneer hij/zij zou hebben gewerkt tijdens de vakantie." Onder die vergoedingen vallen geen kostenvergoedingen.

Inhoud

Beschrijving

Het proces voor de aanvulling op de verlofuren ziet er als volgt uit:

 1. Salarisverwerkingsplan accorderen
 2. Bijwerken gegevens
 3. Controleren en wijzigen
 4. Declaraties verwerken/uitbetalen

Bij het accorderen van een salarisverwerkingsplan genereert Profit nieuwe regels voor de aanvulling op verlofuren. Je werkt deze gegevens vervolgens bij met de actie en beoordeelt deze. Eventueel pas je de regels aan. Je bepaalt zelf wanneer je deze perioden afhandelt, zodat er automatisch declaraties met de aanvulling op verlofuren ontstaan.

Formule

De formule voor de berekening van de aanvulling op verlofuren is:

Aantal verlofuren * Gemiddelde vaste toeslag = Aanvulling op verlofuren

Uit te betalen aanvulling

Om tot een uit te betalen aanvulling te komen, zijn de volgende gegevens van belang:

 • Declaratie verlofuren

  Dit zijn alle declaraties die verwerkt zijn in de periodeverloning met een nacalculatieregel op een werksoort waarbij het veld Componenttype de waarde Verlof heeft.

 • Normale uren referteperiode

  Dit is het aantal van alle nacalculatieregels op een werksoort waarbij in de gekoppelde urensoort het veld Meetellen in aanvulling op verlofuren is aangevinkt.

 • Toeslagen referteperiode

  Dit is het bedrag van alle nacalculatieregels op een werksoort of kostensoort waarbij het veld Bedrag telt mee voor aanvulling op verlofuren is aangevinkt.

  Daarbij is het mogelijk om voor Bedrag telt mee voor aanvulling op verlofuren af te wijken per werksoort en kostensoort via de eigenschappen van de bijhorende itemsetregel.

Voorbereiding

Aanvulling op verlofuren genereren

Gegevens bijwerken en Declaraties genereren:

 1. Ga naar: HRM / Flex / Aanvulling op verlofuren.(Profit 22)
 2. Selecteer de periode die je wilt aanvullen.
 3. Klik op de actie: Bijwerken gegevens.

  Het bijwerken van de gegevens voert Profit uit in de wachtrij.

 4. Open de perioderegel.

  Je ziet alle declaraties waarin Profit verlofuren heeft gevonden. In de kolom Uit te betalen aanvulling zie je de voorgestelde uitbetaling door Profit.

 5. Open een declaratieregel.

  Je ziet de eigenschappen van de declaratieregel: referteperiode en de aanvulling.

 6. Wijzig de waarde bij Uit te betalen aanvulling, als je wilt afwijken van de berekende waarde.
 7. Vul een toelichting in voor de reden van de wijziging.
 8. Ga naar het tabblad: Nacalculatie referteperiode.

  Je ziet de uren die ten grondslag liggen voor het voorstel van de aanvulling. Dit kan je gebruiken voor de controle van de regels.

 9. Klik op: OK.

Direct naar

 1. Uitzendbranche (Flex)
 2. Uitzendbureaus met dag/weekverloning inrichten
 3. Detachering met periodeverloning inrichten en gebruiken
 4. Kandidaten beheren (Flex-branche)
 5. Klanten beheren
 6. Declaraties boeken
 7. Nog niet goedgekeurde declaratie wijzigen
 8. Declaraties goedkeuren
 9. Loonafspraken actualiseren
 10. Declaraties verlonen en betalen aan de kandidaten
 11. Declaraties factureren aan de verkooprelaties
 12. Declaraties of plaatsing wijzigen/corrigeren Overzicht
 13. Correctiedeclaratie
 14. Terugdraaien
 15. Crediteren
 16. Week accorderen salarisverwerkingsplan
 17. Journaliseren
 18. Pensioenaanlevering StiPP
 19. Declaraties voor Feestdaguren

Process

Verlof

Work area

Payroll HRM