Declaraties factureren (Flex)

Een kandidaat boekt zijn uren en deze belast je door aan de verkooprelatie die de inlenende partij is. Dit doe je via de projecten administratie.

Inhoud

Proces

Pay_Uitzendbranche_Flex-medewerker factureren (10)

Je voegt een klantovereenkomst toe voor de verkooprelatie. De kandidaat krijgt een plaatsingscontract dat onder deze klantovereenkomst valt.

De kandidaat boekt zijn nacalculatie-uren en kosten in declaraties.

De declaratie/nacalculatieregels verloon en factureer je.

Hieronder zie je hoe Profit de verkoopprijs in de nacalculatieregel bepaalt.

Op het moment dat de declaratie geboekt wordt, wordt de prijsafspraak opgehaald die op dat moment van toepassing is voor de plaatsing en itemcode.

Pay_Uitzendbranche_Flex-medewerker factureren (10)

Kandidaat factureren

Je kunt de kandidaat factureren zodra je zijn declaratie gereedgemeld en verloond hebt. (Het gaat dan om een goedgekeurde declaratie die verwerkt is, maar niet persé ook betaald).

Hiervoor zijn verschillende verzamelmethoden mogelijk. Bijvoorbeeld per week, per project, per medewerker (mits de factureringsmethode op 'per verkooprelatie' staat). Dit moet je eerst ingericht hebben.

Hiervoor bestaat ook de geplande taak Declaraties factureren.

Bepaal eventueel of je eerst loonafspraken wilt actualiseren.

Zie ook:

Direct naar

  1. Declaraties (Flex)
  2. Declaraties via workflow beoordelen inrichten
  3. Declaraties boeken
  4. Nog niet goedgekeurde declaratie wijzigen
  5. Declaraties goedkeuren
  6. Loonafspraken actualiseren
  7. Declaraties verlonen en betalen aan de kandidaten
  8. Declaraties factureren aan de verkooprelaties
  9. Week accorderen salarisverwerkingsplan
  10. Journaliseren