Loonafspraken actualiseren

Een actuele (huidige) loonafspraak is de nu geldende prijsafspraak per plaatsing.

Wijzigingen in de geldende prijzen voert Profit niet automatisch onmiddellijk door. Het gaat dan om o.a. wijzigingen in:

 • loonschaal
 • kostprijsmodel
 • prijsafspraak
 • plaatsing, zoals het veld Uitzendwijze
  (ook Type plaatsing en Loonschaal trede zorgen voor een wijziging, maar die wordt direct doorgevoerd)
 • fase
 • leeftijd, zoals het veld Geboortedatum
 • kostprijsfactor
 • werksoort-veld Geeft recht op vergoeding/inhouding
 • jaar toevoegen aan periodetabel

Er is ook een aantal wijzigingen waarvoor deze actie niet handmatig hoeft te worden uitgevoerd. Dat zijn: aanpassingen die gelden voor één plaatsing en prijsafspraken die goedgekeurd zijn via de speciale workflowactie ‘Actualiseren loonafspraken’. Zoals het aanmaken van een nieuwe plaatsing, wijziging van plaatsingsspecifieke prijsafspraakregel, of wijziging van uurloon op plaatsing.Deze wijzigingen wordt direct doorgevoerd naar loonafspraak.

Je kunt zelf bepalen wanneer de prijzen worden doorgevoerd via de actie Direct actualiseren. Bijvoorbeeld een keer per week, om te voorkomen dat door wijzigingen gedurende de verwerkingsweek in die week meerdere tarieven e.d. voorkomen op de uiteindelijke factuur.

Op het moment dat je deze actie uitvoert, maakt Profit een nieuwe versie van alle verschillende instellingen met betrekking tot het loon op dat moment voor iedere plaatsing. De volgende keer dat je de actie uitvoert, voert Profit alle wijzigingen door die sinds de vorige versie hebben plaatsgevonden.

Deze functie kun je autoriseren.

Loonafspraken actualiseren:

 1. Ga naar: Projecten / Flex / Loonafspraken actualiseren.

  Je ziet hier loonafspraken die nieuw of gewijzigd zijn, en vanuit welke bron de prijswijziging afkomstig is.

 2. Open een regel om de reden van de wijziging van de loonafspraak te raadplegen.

  Hier zie je o.a. de wijziging van de typen uren en de reden.

  In de eigenschappen van de plaatsing, tabblad Loonafspraak, o.a. weergave Loonafspraakregels (historie) zie je deze wijzigingen met de reden pas na actualiseren van de loonafspraak.

  1. Klik eventueel op Acties / Direct actualiseren om alleen deze loonafspraak bij te werken.
  2. Sluit de weergave.
 3. Selecteer een of juist meerdere loonafspraken.
 4. Klik op de actie: Direct actualiseren.

  Na uitvoeren van de actie verdwijnt de regel uit de weergave.

Direct naar

 1. Declaraties (Flex)
 2. Declaraties via workflow beoordelen inrichten
 3. Declaraties boeken
 4. Nog niet goedgekeurde declaratie wijzigen
 5. Declaraties goedkeuren
 6. Loonafspraken actualiseren
 7. Declaraties verlonen en betalen aan de kandidaten
 8. Declaraties factureren aan de verkooprelaties
 9. Week accorderen salarisverwerkingsplan
 10. Journaliseren