thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Loonafspraken actualiseren

Een actuele (huidige) loonafspraak is de nu geldende prijsafspraak per plaatsing.

Wijzigingen in de geldende prijzen voert Profit niet automatisch onmiddellijk door. Het gaat dan om o.a. wijzigingen in:

 • loonschaal,
 • kostprijsmodel,
 • prijsafspraak,
 • plaatsing,
 • fase,
 • leeftijd,
 • kostprijsfactor

Er is ook een aantal wijzigingen waarvoor deze actie niet handmatig hoeft te worden uitgevoerd. Dat zijn: aanpassingen op plaatsingsniveau en prijsafspraken die goedgekeurd zijn via de speciale workflowactie ‘Actualiseren loonafspraken’.

Je kunt zelf bepalen wanneer de prijzen worden doorgevoerd via de actie Loonafspraken actualiseren. Bijvoorbeeld een keer per week om te voorkomen dat door wijzigingen gedurende de verwerkingsweek in die week meerdere tarieven e.d. voorkomen op de uiteindelijke factuur.

Op het moment dat je deze actie uitvoert, maakt Profit een nieuwe versie van alle verschillende instellingen met betrekking tot het loon op dat moment voor iedere plaatsing. De volgende keer dat je de actie uitvoert, voert Profit alle wijzigingen door die sinds de vorige versie hebben plaatsgevonden.

Deze functie kun je autoriseren.

Loonafspraken actualiseren:

 1. Ga naar: Projecten / Flex / Loonafspraken actualiseren.

  Pay_Uitzendbranche_Klantbeheer_Loonafspraken actualiseren (10)

  Je ziet hier loonafspraken die nieuw of gewijzigd zijn, en vanuit welke bron de prijswijziging afkomstig is.

 2. Open een regel om de reden van de wijziging van de loonafspraak te raadplegen.

  Pay_Uitzendbranche_Klantbeheer_Loonafspraken actualiseren (10)

  Hier zie je o.a. de wijziging van de typen uren en de reden. Bij de normale uren en de overuren is dat 'Ander uurloon'. Bij het uurloon zie je vervolgens dat deze met 0,30 is verhoogd.

  In de eigenschappen van de plaatsing, tabblad Loonafspraak, o.a. weergave Loonafspraakregels (historie) zie je deze wijzigingen met de reden pas na actualiseren van de loonafspraak.

 3. Klik eventueel op de actie: Direct actualiseren om alleen deze loonafspraak bij te werken.
 4. Sluit de weergave.
 5. Selecteer een of juist meerdere loonafspraken.
 6. Klik op de actie: Actualiseren loonafspraken.

Direct naar

 1. Uitzendbranche (Flex)
 2. Flexbranche voor uitzendbureaus met dag/weekverloning inrichten
 3. Detachering met periodeverloning inrichten en gebruiken
 4. Kandidaten beheren (Flex-branche)
 5. Klanten beheren
 6. Declaraties boeken
 7. Nog niet goedgekeurde declaratie wijzigen
 8. Declaraties goedkeuren
 9. Loonafspraken actualiseren
 10. Declaraties verlonen en betalen aan de kandidaten
 11. Declaraties factureren aan de verkooprelaties
 12. Correctiedeclaratie
 13. Terugdraaien
 14. Crediteren
 15. Week accorderen salarisverwerkingsplan
 16. Journaliseren
 17. Pensioenaanlevering StiPP
 18. Declaraties voor Feestdaguren

Process

Loonafspraak

Work area

HRM Payroll Projecten