Declaraties en facturen Journaliseren (Flex)

Je kunt de kandidaat verlonen zodra de declaraties goedgekeurd zijn.

Na het verlonen kun je factureren en vervolgens journalliseren. Ook kun je de omzet uit goedgekeurde declaraties direct journaliseren, dus nog voordat de factuur gemaakt wordt.

Pay_Uitzendbranche_Journaliseren (Flex) (10)

Dit werkt via de 'Nog te factureren omzet' tussenrekening. Deze grootboekrekening moet je eerst inrichten. Het dagboek moet van het type Financieel zijn, aangezien bij dit proces geen factuurnummer wordt gegenereerd. Ook moet het vinkje voor de btw uit staan.

Dit is mogelijk omdat anders het moment van facturatie een ander moment is dan het moment waarop de uren en kosten gemaakt worden. Bij een wekelijkse verloning en een maandelijkse facturatie bijvoorbeeld vallen de kosten in een andere week en maand dan de omzet. En doordat de omzet en kosten in verschillende perioden vallen heb je geen inzicht in de marge.

Doordat de omzet uit de declaraties op de tussenrekening geboekt wordt heb je de omzet en de kosten wel in dezelfde periode.

De omzet mag gejournaliseerd worden zodra:

 • de declaratie is goedgekeurd en verloond.
 • de declaratie is goedgekeurd en niet verloond wordt.

Met als journaalpost:

Pay_Uitzendbranche_Journaliseren (Flex) (10)

Op het moment van facturatie wordt de rekening 'Nog te factureren omzet' tegengeboekt, met als journaalpost:

Pay_Uitzendbranche_Journaliseren (Flex) (10)

Let op:

De periode van de journaalpost wordt bepaald door de boekingsdatum van de declaratie.De boekingsdatum kan in de salarisverwerking overschreven worden. In de wizard van het journaliseren kun je nog een afwijkende boekingsdatum opgeven.

Verdichting:

Behalve op integratierekening en integratiegroep/artikelgroep worden voor de nacalculatie-omzet nacalculatieregels in de journaalpost ook verdicht op declaratie.

Ook de journaalpost van de projectfactuur wordt verdicht op declaratie.

Journaalposten met correctie

Journaalposten met correctie zien er zo uit. De correctie is Euro 2,02.

Pay_Uitzendbranche_ Journaliseren (Flex) (40)

Journaalposten raadplegen

Via de eigenschappen van een declaratie, tabblad Financiële mutaties kun je met de acties de journaalpost van de financiële mutaties wijzigen en de eigenschappen van de factuur raadplegen. Ook kun je door te dubbelklikken op een regel de eigenschappen van de financiële mutatie raadplegen.

Journaalpost bij Goedkeuren correctiedeclaratie

Te factureren omzet

Aan Omzet

Journaalpost bij Afboeken

Je kiest voor het afboeken van een correctiedeclaratie als je de correctie niet gaat doorfactureren aan de klant. Je boekt dan de boeking bij Goedkeuren correctiedeclaratie tegen:

Omzet

Aan te factureren omzet

Zie ook:

Direct naar

 1. Declaraties (Flex)
 2. Declaraties via workflow beoordelen inrichten
 3. Declaraties boeken
 4. Nog niet goedgekeurde declaratie wijzigen
 5. Declaraties goedkeuren
 6. Loonafspraken actualiseren
 7. Declaraties verlonen en betalen aan de kandidaten
 8. Declaraties factureren aan de verkooprelaties
 9. Week accorderen salarisverwerkingsplan
 10. Journaliseren