Declaraties (Flex)

De flex-medewerker boekt zijn uren en kosten op de plaatsing. Dit noemen we een declaratie. Dit is dus eigenlijk het urenbriefje.

Uiteindelijk leidt de declaratie tot een loonstrook voor de medewerker en de factuur voor de debiteur.

Inhoud

Beschrijving

1. DECLARATIE BOEKEN

2. DECLARATIE GOEDKEUREN

3. KANDIDATEN VERLONEN

De kandidaat boekt uren. Vervolgens klikt hij op de actie Indienen declaratie. Dan is het urenbriefje een declaratie geworden.

Pay_Uitzendbranche_Klantovereenkomst

Lees meer

Uren kunnen via de workflow door de verkooprelatie, via OutSite goedgekeurd worden.

Flex_Declaratie goedkeuren

Lees meer

Vanuit de Declaratiecockpit verwerk en betaal je de declaraties van de kandidaten.

Flex_Verlonen

Lees meer

4. FACTUREN VERSTUREN

5. JOURNALISEREN

6. DECLARATIE OF PLAATSING CORRIGEREN

De facturen verzamel je op de manier die jij wilt en verstrek je aan je verkooprelatie.

Flex_Factuur

Lees meer

De declaraties en facturen journaliseer je.

 

Flex_Journaliseren

Lees meer

Het kan nodig zijn om declaraties aan te passen. Het hangt af van de status van de declaratie, hoe en wat je kunt wijzigen.

 

Lees meer

 

 

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook