Nacalculatie importeren (Flex)

Via de import nacalculatie kun je geboekte uren en kosten, in de flex-branche ook declaratie(regels) genoemd, importeren.

Daarbij heb je verschillende instellingen.

Met de Flex-activering heb je de volgende opties:

 • Bij optreden van fout alle regels binnen de declaratie afkeuren

  Bij deze optie importeert Profit de regels per week, per medewerker als één declaratie. Dit gebruik je als je complete weken als declaratie wilt.

  Let op:

  Voorwaarde is dat de regels van een week van de kandidaat die tot één declaratie behoren achter elkaar staan in het importbestand!

  Als de regels bij elkaar staan ziet Profit dit als één declaratie. Mocht één van de regels afgekeurd worden, dan worden alle regels van dezelfde week/kandidaat afgekeurd.

  Na de import kun je via Historie raadplegen welke regels afgekeurd zijn.

  Daarna kun je de regels wijzigen en opnieuw importeren. Profit importeert dan alleen de afgekeurde regels (rood) en de regels in dezelfde declaratie die mee-afgekeurd zijn (oranje).

  Zie ook: Afgekeurde importregels nacalculatie opnieuw importeren

 • Doorbelasten bepalen aan de hand van project en werksoort en verlonen aan de hand van loonafspraak.

  Als deze optie aanstaat wordt Doorbelasten automatisch bepaald, op basis van loonafspraak in geval van plaatsing in Profit.

  Het veld 'Verlonen' is dan niet zichtbaar in de te kiezen velden in de import.

  Dit is met name belangrijk voor de verkoopfactuur die de verkooprelatie krijgt. (De verloning van de kandidaat blijft altijd op basis van de loonafspraak).

  Als je dit uit zet, gebruikt Profit de instellingen in het importbestand.

 • Plaatsing bepalen aan de hand van medewerker, verkooprelatie en datum

  Als je deze gegevens importeert, koppelt Profit automatisch de juiste plaatsingscontracten.

 • Itemcode opzoeken in loonafspraak

  Als je deze instelling aanvinkt wordt bij het importeren van nacalculatieregels de itemcode in de import zo veel mogelijk gematcht met de itemcodes in de loonafspraak van de plaatsing. Daarbij wordt ook gezocht op de loonprijs.

 • Direct declaraties aanmaken

  Als je deze optie aanvinkt worden van de geïmporteerde regels declaraties aangemaakt. Als je de vink uit laat sla je de regels alleen op (zodat je ze later via de UpdateConnector kunt indienen).

 • Goedkeuren via workflow

  Normaal kun je ervan uitgaan dat de gegevens in het importbestand die afkomstig zijn van de verkooprelatie al gecontroleerd zijn en akkoord. Via deze optie kun je ze echter alsnog laten goedkeuren via de workflow voor het accorderen van nacalculatie.

 • Accepteer onbekende kandidaat (reverse billing).

  Bij reversed billing, waarbij de klant de declaraties en de verkoopfacturen aanlevert, met grote bestanden kan het voorkomen dat er kandidaten in voorkomen die niet door jou geplaatst zijn. Je kunt er via deze optie voor kiezen die kandidaat in Profit op te nemen.

  Zie Reverse billing

Zie ook:

Direct naar

 1. Uitzendbranche inrichten