Uitzendbranche inrichten

Als je de functionaliteit voor o.a. de uitzend-, detacherings- en payrollingbranche wilt gebruiken moet je dit eerst inrichten.

Jaarovergang Flex

Inhoud

Beschrijving

De klantovereenkomst is een project waarop je verschillende afspraken vastlegt.

Zo leg je bijvoorbeeld de functie(s) vast. Bij declaratieverloning heb je de mogelijkheid om een loonschaal te koppelen aan je functie zodat het uurloon automatisch wordt opgehaald bij de plaatsing.

Vervolgens heb je de mogelijkheid om een prijsafspraak toe te voegen voor jouw aangemaakte functie. Een prijsafspraak is een soort raamovereenkomst. Hierin staat wat je gaat factureren en verlonen en tegen welk tarief. Je kunt hier, afhankelijk van je instelling op je klantovereenkomst, op afwijken op de plaatsing met afwijkende prijsafspraken. Als je geen prijsafspraak maakt moet je de prijsafspraak maken op je plaatsing. Nadeel is dat je bij correctie dan op het laagste niveau je wijzigingen moet doorvoeren.

Werkwijze voor inrichten

De inrichting is beschreven per module. Eerst de algemene inrichting, daarna de inrichting in Profit HRM en Profit Projecten.

Dit is voor inrichting:

Projecten voor Flex inrichten

 

 

1. Items en urensoorten

2. Itemset

3. Kostprijsmodel

De flexbranche maakt geen onderscheid tussen werksoort en urensoort. Men wil alleen weten hoeveel uur een kandidaat heeft geboekt en welke kosten er zijn gemaakt voor de verloning en facturatie.Hiervoor richt je items (werksoorten en kosten) en urensoorten in.

Ga naar: Projecten / Project / Urensoort en Projecten / Item / Werksoort of Kosten.

Lees meer

Een itemset bevat werksoorten en kosten. Deze moeten in de prijsafspraken gevuld worden en bij het boeken van uren mag alleen hierop geboekt worden.

Ga naar: Projecten / Flex / Inrichting / Itemset.

Lees meer

Het kostprijsmodel bevat de kostprijsfactoren die in de prijsafspraak worden toegepast om de kostprijs en verkoopprijs op basis van de nominale marge te berekenen.

Ga naar: Projecten / Flex / Inrichting / Kostprijsmodel.

Lees meer

4. Permissieschema

5. (Referentie)functie

6. Kostprijscomponent

In het permissieschema leg je vast op welke items de kandidaat wel en niet mag boeken. Ook leg je vast of de beoordeling (via de workflow) van de nacalculatie intern en/of extern moet plaatsvinden.

Ga naar: Projecten / Flex / Inrichting / Permissieschema.

Lees meer

Je hebt referentiefuncties die in de branche gebruikelijk zijn en je hebt functieomschrijvingen die de klanten hanteren.

'Eigen' functies voeg je toe in een klantovereenkomst.

De referentiefuncties kun je alleen raadplegen.

Lees meer

Kostprijscomponenten vormen samen de kostprijsfactor.

Ga naar: Projecten / Flex / Inrichting / Kostprijscomponent.

Lees meer

7. Reversed billing

8. Declaraties

 

Bij reversed billing stuurt de verkooprelatie ons een factuur met de uren die de kandidaat heeft gedeclareerd tegen een verkooptarief dat met ons is overeengekomen. Daarbij stuurt de klant ook een importbestand op grond waarvan wij kunnen verlonen.

Lees meer.

 

Declaratieregels (geboekte uren en kosten, oftewel nacalculatieregels in Profit) kun je importeren. Voor de flex-branche heb je extra instellingen.

Lees meer.

Declaraties kun je laten goedkeuren via de workflow. Deze richt je in.

Lees meer

 

9. Facturering inrichten

10. Workflow prijsafspraak

 

Voor de facturering bepaal je de werkweek, fasetelling in urensoort, voorkeur urensoort en facturerings- en verzamelmethode.

Lees meer

 

Lees meer

 

HRM/Payroll voor Flex inrichten

 

 

1. Werkgever

2. Workflow Beoordelen fase

3. Workflow Plaatsing

Je richt bij de werkgever in welke cao en dus welke fasetelling geldt.

Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.

Lees meer

Via de workflow Beoordelen nieuwe fase krijgt de verantwoordelijke gebruiker een taak om te beoordelen of de kandidaat naar een nieuwe fase moet worden gezet of niet.

Lees meer

Rond plaatsingen heb je verschillende workflows tot je beschikking.

Lees meer

4. Loonschalen bij verkooprelatie

 

 

Per verkooprelatie kun je eigen loonschalen toevoegen.

Lees meer

 

 

Journalisering & rapportage inrichten

 

 

1. Kostenplaats

2. Overig journalisering

 

 

Lees meer

Richt de specifieke integratiesoorten en grootboekrekening in.

Lees meer

 

 

Zie ook