Itemset

Een itemset is een bundel van werksoorten en kosten die gebruikelijk zijn bij een bepaalde functie. Bij het boeken van de declaratie mag vervolgens alleen hierop geboekt worden.

Het doel van een itemset is dus om als een soort filter te fungeren tussen al je werksoorten + kosten en je prijsafspraak. Ook kun je er voorkeurwaarden in aangeven. Zoals: bruto-uurloonpercentage voor je uren, loonprijs voor je kosten, verkooptarief, uren/kosten wel of niet factureren, wel of niet verlonen, etc. Zodra je een nieuwe prijsafspraak maakt, neemt Profit alle regels uit de itemset over als basis.

Een itemset maak je vaak op basis van een CAO of klant. Een andere optie is dat je hem heel generiek maakt.

  • Op basis van een CAO: Je legt dan het bruto uurloon/loonprijs als voorkeurswaarde vast.
  • Op basis van een klant: Je kunt alle voorkeurswaarden gebruiken. Dit doe je in de praktijk alleen voor grotere klanten.
  • Generiek: Je gebruik de itemset voor al je klanten. Je legt in dit geval minder voorkeurswaarden vast.

Deze itemset van werksoorten en kosten moet in de prijsafspraken gevuld worden.

Het is belangrijk dat de itemset in de klantovereenkomst díe items bevat die nodig zijn om alles te kunnen boeken, ook als de kandidaat in een hogere fase komt.

Let op:

De itemset moet in ieder geval een werksoort voor Normale uren bevatten. Dus: waaraan het componenttype Normaal uur (NLU) hebt gekoppeld. Als deze niet voorkomt, kun je de itemset niet toevoegen.

De werksoort Normale uren moet altijd 100% zijn!

Als je voor de nacalculatie InSite gebruikt, dan moet het item in de itemset en prijsafspraak zitten. Je kunt in de itemset alleen maar op werksoorten en kosten boeken.

Je kunt itemsets ook importeren via de import (Projecten / Beheer / Import Flex / Itemset) of de UpdateConnector Itemset.

Video:

Werkwijze