Items aan itemset toevoegen en instellen - Periodeverloning

De items die je in de itemset toevoegt, stel je in. Het gaat dan o.a. om de voorkeurwaarden en spelregels waaraan een prijsafspraakregels moet voldoen. Bijvoorbeeld het minimale ‘percentage bruto uurloon’ en het ‘maximale bruto uurloon’.

Let op:

Bij periodeverloning wordt het percentage bruto-uurloon al vastgelegd in de looncomponent die gekoppeld is aan de urensoort. Dat betekent dat je in het item in de itemset hetzelfde percentage moet vastleggen qua percentage, minimum en maximum percentage, als wat je hebt vastgelegd in de looncomponent.

Je maakt bij periodeverloning geen gebruik van de loonschaal op de itemset; je legt deze immers vast bij de medewerker (salarisregel).

Je kunt een itemset tussentijds wijzigen. De wijzigingen werken dan niet door in bestaande prijsafspraken, alleen in nieuwe prijsafspraken.

Item in itemset instellen:

 1. Ga naar: Projecten / Flex / Inrichting / Itemset.
 2. Open de eigenschappen van de itemset.
 3. Ga naar het tabblad: Items.

  Je ziet hier de regels die automatisch worden toegevoegd in een nieuwe prijsafspraak.

 4. Wijzig eventueel de volgorde van de regels Acties / Naar boven of Naar beneden.
 5. Klik eventueel op Acties / Selectie verwijderen om regels te verwijderen.
 6. Klik op Nieuw om een nieuw item toe te voegen:
  • Selecteer het item.
  • Klik op: Voltooien.

Item in itemset instellen:

Bij het item in de itemset leg je de voorkeurwaarden en spelregels vast waaraan een prijsafspraakregel moet voldoen.

 1. Open de eigenschappen van een item, de itemsetregel. Bijvoorbeeld 'Normale uren'.
 2. Ga naar het tabblad: Algemeen.

  Standaard staat het veld Overnemen naar prijsafspraak aan.

 3. Vink Verplicht op prijsafspraak aan als deze verplicht gevuld moet worden in de prijsafspraak.
 4. Vink Factureren aan of uit.
 5. Vink Verlonen aan als je in je (plaatsing en opdracht) bevestigingen aan wilt geven dat dit verloond gaat worden.

  Deze instelling heeft geen invloed op het daadwerkelijk verlonen. Bij de urensoort (met de integratie) heb je immers al ingesteld of je dit item gaat verlonen of niet - en Profit volgt de instelling daar.

 6. Ga naar het tabblad: Voorkeuren en grenzen.

  De velden met betrekking tot het Percentage bruto-uurloon zijn alleen zichtbaar als je item van het type Werksoort is:

  • Percentage brutoloon
  • Min. percentage brutoloon
  • Max. percentage brutoloon

  Let op:

  Je moet hier dezelfde percentages vastleggen als die welke zijn vastgelegd in de looncomponent!

Als je itemsetregel van het type Kosten is, zie je deze velden:

 • Voorkeur loonprijs
 • Minimumloonprijs
 • Maximumloonprijs

 1. Vul de velden.
 2. Selecteer de Tariefsoort. Daarbij heb je de volgende opties:

  Je kunt kiezen uit:

  • Vast tarief. Dit is een vast, all-in uurtarief. Bij berekening wordt dit tarief alleen vermenigvuldigd met het aantal gewerkte uren. De hoogte van het uurloon of de kostprijs is niet relevant voor het uurtarief. Wordt vooral gebruikt in het MKB.
  • Tarieffactor. Dit is een factor met als grondslag de kostprijs en de marge. Om tot het uurtarief te komen moet je het uurloon vermenigvuldigen met de factor. Het uurloon is hier wel relevant voor het uiteindelijke uurtarief. De berekening is: Uurloon * Tarieffactor.

   De tarieffactor wordt overgenomen uit de itemset!

  • Tarieffactor + nominale marge. Berekening: (Uurloon * Tarieffactor) + nominale marge.
   Het verkooptarief wordt dan = Loonprijs * (%brutoloon of Afw. % verkooptarief) * tarieffactor + nominale marge.
  • Kostprijs + nominale marge. Dit is de meest uitgebreide tariefafspraak, alle componenten zijn hier los uitgesplitst. Om tot een uurtarief te komen berekent Profit: Uurloon x Kostprijsfactor + marge. Vooral gebruikt in het NAT. De marge is een absoluut bedrag. De berekening hierbij is: Uurloon * Kostprijsfactor + nominale marge.
  • % marge t.o.v. kostprijs.Het tarief wordt hier berekend door het uurloon te vermenigvuldigen met de kostprijsfactor en dit weer te vermenigvuldigen met de procentuele marge. Een variant op de kostprijs + nominale marge, dus. De berekening is: Verkooptarief = Uurloon * Kostprijsfactor + Procentuele marge.
  • % marge t.o.v. verkoopprijs. Berekening: Kostprijs / (100 -/- percentage marge) * 100.
  • Basistarief - Hierbij voeg je handmatig een basistarief in in de prijsafspraak waarop je de tarieven in de regels kunt baseren, mits deze tariefsoort is ingesteld.
 3. Vul een waarde in het, bij de tariefsoort horende, veld in dat nu verplicht is geworden. Dus afhankelijk van de bovenstaande keuze:
  • Verkooptarief (Verk.tarief).
  • Tarieffactor (Tarieffact.)
  • Marge
  • Procentuele marge

Vul een Max. aantal per week in bij een dagvergoeding/-inhouding als er een maximum is van het aantal keer per week.

Vul bijvoorbeeld 1 in als er maar één keer recht is op deze vergoeding in een week wanneer er meerdere keren een week uren worden geboekt. Dan wordt deze dagvergoeding 1 keer per week gegenereerd.

Dit veld kun je alleen invullen bij een dagvergoeding/-inhouding, dit is een itemsetregel van het type Kosten.

Deze waarde wordt overgenomen naar de prijsafspraakregel. Bij het maken van een loonafspraak wordt deze waarde overgenomen vanuit de prijsafspraak. Voor het bepalen van een dagvergoeding/inhouding kijkt Profit naar het vinkje Geeft recht op vergoeding/inhoudingvan de werksoort.

 1. Klik op: Opslaan en sluiten. Hiermee sluit je de itemsetregel af en kom je terug in de itemset.
 2. Het tabblad: Looncomponent gebruik je bij periodeverloning niet.
 3. Het tabblad Loonschaal gebruik je bij periodeverloning niet.

  Bij periodeverloning leg je de loonschaal vast bij de medewerker (salarisregel).

 4. Ga naar het tabblad: Cao inlener.

  De gegevens die je hier toevoegt zijn alleen voor rapportage doeleinden of voor contracten.

 5. Ga naar het tabblad: Afwijkend uurloon. Je kunt bij periodeverloning geen afwijkend uurloon vastleggen want je legt het salaris vast bij de medewerker.
 6. Ga naar het tabblad: Functie.

  Op dit tabblad kun je voorkeurfuncties op een itemset vastleggen, waardoor het vastleggen van een klantovereenkomst eenvoudiger wordt.

  Bij het aanmaken van een klantovereenkomst neemt Profit deze functies over. Dit is handig als je itemset eigenlijk de cao van de inlener is en je bij alle klantovereenkomsten dezelfde functies moet aanmaken.

  Bij functies die je in de itemset vastlegt kun je alleen de loonschalen selecteren van deze itemset. (Niet de loonschalen die je bij de verkooprelatie hebt vastgelegd).

  Werk je met vrije velden, dan werkt deze voor de functie per klantovereenkomst en kun je deze ook gebruiken voor functie per itemset. Wel moet je deze velden dan zelf toevoegen op een tabblad in de itemset.

  Lees hier meer over functie bij klantovereenkomst.

  Voor Functie per itemset is een importfunctie een UpdateConnector beschikbaar.

 7. Klik op: Opslaan en sluiten..

Direct naar

 1. Itemset
 2. Items: werksoorten en urensoorten
 3. Itemset toevoegen
 4. Itemset kopiëren
 5. Items aan itemset toevoegen en instellen bij Declaratieverloning
 6. Items aan itemset toevoegen en instellen bij Periodeverloning
 7. Itemset actualiseren
 8. Items indelen in componenttypen
 9. Fasetelling in urensoort aanzetten
 10. Thuiswerkvergoeding/-inhouding (itemtype Kosten) toevoegen
 11. Urensoort koppelen aan werksoort
 12. Permissieschema inrichten