Werksoorten en Kosten met componenttype(Flex)

Je gebruikt werksoorten en kosten in je itemset, kostprijsmodel en permissieschema.

Bij het boeken van uren gebruik je werksoorten om aan te geven welke uren zijn verricht. Denk hierbij aan normale uren, overuren, ziekte uren, etc. Een werksoort is altijd gekoppeld aan een urensoort. (Op een werksoort geef je aan hoe je omgaat met de facturering. Op een urensoort stel je in hoe je omgaat met de verloning).

Bij het boeken van vergoedingen/inhoudingen gebruik je kosten. Denk hierbij aan kilometervergoeding, ov-vergoeding, maaltijdvergoeding, etc.

Deze werksoorten en kosten kun je een gedrag meegeven om het boeken te vergemakkelijken. Dat doe je door de items in te delen in componenttypen.

Video:

Voorbeelden voor werksoorten zijn:

Componenttype

Uitleg

Voorbeeld

Normaal uur

 

Hiermee geef je aan dat het om een normaal uur gaat.

Normale (gewerkte) uren

Overige uur

 

Dit vul je bij overuren, ziekte uren en eigenlijk alle uren behalve toeslag en normale uren.

Overuren, ziekte uren, vakantieuren, etc.

Samengesteld toeslag uur

 

Dit stel je in bij toeslaguren. Selecteer vervolgens bij Onderdeel toeslag welke normale uren van deze toeslag-werksoort deel uitmaakt. Als je een declaratieregel met een werksoort boekt waarin Samengesteld toeslag uur staat als componenttype, wordt automatisch ook de werksoort toegevoegd die je hebt staan bij onderdeel toeslag.

Dit doe je bijv. als je een toeslag hebt van 40% boven op je normale uren. Bij het boeken van het toeslag uur wordt zowel de normale uren als de toeslag uur geboekt (dit omdat je wel reservering opbouwt op je normale uren maar niet op je toeslaguur). 

 

Toeslag uur

 

Dit stel je in bij toeslaguren. In dit geval boekt Profit niet automatisch het normale uur erbij. Dit moet je handmatig doen.

Reden om dit te kiezen is dat je bijvoorbeeld werkt met een ander pakket die alle uren doorschieten naar Profit.

Leegloop

Dit stel je in bij leegloopuren. Minuren zijn de uren in een loonperiode die je minder hebt gewerkt dan je met je werkgever hebt afgesproken in de arbeidsovereenkomst.

Je hebt een contract voor 140 uur per loonperiode en je hebt er maar 134 gewerkt. Dan heb je 6 minuren. Je krijgt voor 140 uur loon.

Overuur

Dit vul je in bij overuren.

Overuren

Verlof

Dit stel je in bij verlofuren.

Vakantieuren, dagje vrij, etc.

Verzuim

Dit stel je in bij ziekteuren.

Ziek

Wachtdag

Dit stel je in als je over de 1e of de 1e en de 2e dag geen loon hoeft te betalen bij ziekte. Dit mag, als dit in de arbeidsovereenkomst of cao staat. Wachtdagen gelden niet bij elke ziekmelding. De medewerker ontvangt over de wachtdagen geen loon.

Als je als werkgever over de 1e dag van de ziekmelding geen loon hoeft te betalen aan de medewerker.

Voorbeelden van Kosten zijn:

Componenttype

Uitleg

Voorbeeld

Dagvergoeding (DV)

 

Een vergoeding die per dag waar normaal uren zijn gemaakt automatisch geboekt moet worden. Dit doet Profit als je een werksoort boekt waar componenttype ‘normaal uur' staat.

Dagelijkse km vergoeding, maaltijdvergoeding, etc.

Daginhouding (DI)

 

Een inhouding die per dag waar normaal uren zijn gemaakt automatisch geboekt moet worden. Dit doet Profit als je een werksoort boekt waar componenttype ‘normaal uur' staat.

Kledinginhouding, Maaltijdkosten, etc.

Uurvergoeding (UV)

 

Een vergoeding die bij elk normaal uur automatisch geboekt moet worden. Dit doet Profit als je een werksoort boekt waar componenttype ’normaal uur' staat.

Koffiegeld, koeltoeslag

 

Uurinhouding (UI)

Een inhouding die bij elk normaal uur automatisch geboekt moet worden. Een vergoeding die bij elk normaal uur automatisch geboekt moet worden.

 

Declaratie van uitgaven (DU)

Dit stel je in bij alle eenmalige vergoedingen waarbij het toevoegen van de bijlage verplicht moet zijn.

OV vergoeding, parkeerkosten

Eenmalige vergoeding (EI)

Dit stel je in bij alle eenmalige vergoedingen die je als backoffice wilt boeken (bijlage = niet verplicht).

Bonus

Eenmalige inhouding (EV)

Dit stel je in bij alle eenmalige vergoedingen die je als backoffice wilt boeken (bijlage = niet verplicht).

Werkkleding

Vergoeding in aantal (VA)

Dit stel je in bij een vergoeding waarvan het bedrag vast is en het aantal variabel.

Kilometervergoeding

Zie ook:

Direct naar

 1. Itemset
 2. Items: werksoorten en urensoorten
 3. Itemset toevoegen
 4. Itemset kopiƫren
 5. Items aan itemset toevoegen en instellen bij Declaratieverloning
 6. Items aan itemset toevoegen en instellen bij Periodeverloning
 7. Itemset actualiseren
 8. Items indelen in componenttypen
 9. Fasetelling in urensoort aanzetten
 10. Thuiswerkvergoeding/-inhouding (itemtype Kosten) toevoegen
 11. Urensoort koppelen aan werksoort
 12. Permissieschema inrichten