Itemset toevoegen

In dit artikel is gave nieuwe functionaliteit verwerkt die beschikbaar is vanaf Profit 1.

Je kunt een itemset handmatig toevoegen:

 1. Ga naar: Projecten / Flex / Inrichting / Itemset.
 2. Klik op: Nieuw.

 3. Vul een omschrijving in.
 4. Selecteer bij Cao welke uitzend-gerelateerde of basis-cao van toepassing is. Bijvoorbeeld Payrolling, uitzenden en detacheren.
 5. Selecteer de referteperiode en de berekeningsmethode voor het aanvullen op verlofuren.
 6. Meer informatie over de aanvulling op verlofuren, vind je hier.
 7. Klik op: Volgende.

 8. Vul bij Begindatum de datum in.
 9. Selecteer bij CBS cao de cao die in de branche van de inlener van toepassing is. Bijvoorbeeld Informatie-, communicatie en kantoortechnologiebedrijven.
 10. Selecteer bij Soort eindejaarsuitkering of het om een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke eindejaarsuitkering gaat.

  Als er geen eindejaarsuitkering van toepassing is, moet je de optie Geen eindejaarsuitkering selecteren!

 11. Vul bij Uitbetaaldag de dag van de maand in waarop uitbetaald moet worden.
 12. Vul bij Uitbetaalmaand het nummer van de maand in (1 t/m 12).
 13. Als het een voorwaardelijke eindejaarsuitkering is, vul je de voorwaarden. Voor de indienst peildatum en minimale periode bij de verkooprelatie zijn specifieke velden te vullen. Voor andere voorwaarden gebruik je het Voorwaarden-tekstveld.
 14. Vul bij Peildag indienst de dag van de peildatum in waarop de medewerker in dienst moet zijn.
 15. Vul bij Peilmaand indienst de maand van de peildatum in waarop de medewerker in dienst moet zijn om in aanmerking te komen voor de eindejaarsuitkering.
 16. Vul bij Aantal periodes bij verkooprelatie het aantal perioden dat de medewerker minimaal in dienst moet zijn geweest om de eindejaarsuitkering te krijgen.
 17. Vul bij Periode eenheid de eenheid die hoort bij het opgegeven ‘Aantal periodes’, bijvoorbeeld maand of week.

  Vul bij Voorwaarden als tekst de voorwaarde(n) in waaraan de medewerker moet voldoen, anders dan qua peildatum of minimale periode bij de verkooprelatie. Dit gebruik je als je cao- of als bedrijfsspecifieke voorwaarden hebt die van belang zijn bij de beoordeling of een medewerker wel of geen recht heeft op eindejaarsuitkering.

 18. Klik op: Volgende.
 19. Selecteer de items van het type werksoorten en kosten.

  Bijvoorbeeld de componenten ‘Normale uren’ en ‘Reiskosten openbaar vervoer’.

 20. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Itemset
 2. Items: werksoorten en urensoorten
 3. Itemset toevoegen
 4. Itemset kopiƫren
 5. Items aan itemset toevoegen en instellen bij Declaratieverloning
 6. Items aan itemset toevoegen en instellen bij Periodeverloning
 7. Itemset actualiseren
 8. Items indelen in componenttypen
 9. Fasetelling in urensoort aanzetten
 10. Thuiswerkvergoeding/-inhouding (itemtype Kosten) toevoegen
 11. Urensoort koppelen aan werksoort
 12. Permissieschema inrichten