thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Itemset toevoegen

 1. Ga naar: Projecten / Flex / Inrichting / Itemset.
 2. Klik op: Nieuw.

  Pay_Uitzendbranche inrichten_Prijsafspraken inrichten (30)

 3. Vul een omschrijving in.
 4. Selecteer bij Cao welke uitzend-gerelateerde of basis-cao van toepassing is. Bijvoorbeeld Payrolling, uitzenden en detacheren.
 5. Vul bij Begindatum de datum in.
 6. Selecteer bij CBS cao de cao die in de branche van de inlener van toepassing is. Bijvoorbeeld Informatie-, communicatie en kantoortechnologiebedrijven.
 7. Selecteer de referteperiode en de berekeningsmethode voor het aanvullen op verlofuren.

  Meer informatie over de aanvulling op verlofuren, vind je hier.

 8. Klik op: Volgende.
 9. Selecteer de items van het type werksoorten en kosten.

  Bijvoorbeeld de componenten ‘Normale uren’ en ‘Reiskosten openbaar vervoer’.

 10. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Itemset
 2. Items: werksoorten en urensoorten
 3. Itemset toevoegen
 4. Items aan itemset toevoegen en instellen bij Declaratieverloning
 5. Items aan itemset toevoegen en instellen bij Periodeverloning
 6. Items indelen in componenttypen
 7. Fasetelling in urensoort aanzetten
 8. Thuiswerkvergoeding/-inhouding (itemtype Kosten) toevoegen

Process

Kostprijsmodel

Work area

Projecten