Items aan itemset toevoegen en instellen - Declaratieverloning

Je kunt een itemset wijzigen.

Zo kun je itemsetregels toevoegen of verwijderen. Ook kun je de items in de itemset, instellen. Het gaat dan o.a. om de voorkeurswaarden en spelregels waaraan een prijsafspraakregel moet voldoen. Bijvoorbeeld het minimale ‘percentage bruto uurloon’ en het ‘maximale bruto uurloon’.

Als je een itemset tussentijds wijzigt werken de wijzigingen niet automatisch door in bestaande prijsafspraken, alleen in nieuwe prijsafspraken. Daarbij moet je het veld 'Max. aantal per week' in de boekingslay-outs Prijsafspraakversie en Prijsafspraak plaatsing toevoegen en het daar invoeren en vervolgens je itemssets actualiseren waardoor je er alsnog voor zorgt dat de klantovereenkomsten en daarmee de prijsafspraken, bijgewerkt worden.

Inhoud

Items toevoegen of verwijderen

Je kunt items aan een itemset toevoegen of eruit verwijderen.

 1. Ga naar: Projecten / Flex / Inrichting / Itemset.
 2. Open de eigenschappen van de itemset.
 3. Ga naar het tabblad: Items.

  Je ziet hier de regels die automatisch worden toegevoegd in een nieuwe prijsafspraak.

 4. Wijzig eventueel de volgorde van de regels via de Acties bovenin: Naar boven of Naar beneden.
 5. Klik eventueel op Acties / Selectie verwijderen om regels te verwijderen.
 6. Klik op Nieuw om een nieuw item toe te voegen.
  • Selecteer het item.
  • Klik op: Voltooien.
 7. Klik op: Opslaan en sluiten.
Itemsetregel instellen

Bij het item in de itemset leg je de voorkeurwaarden en spelregels vast waaraan een prijsafspraakregel moet voldoen.

 1. Ga naar: Projecten / Flex / Inrichting / Itemset.
 2. Open de eigenschappen van de itemset.
 3. Ga naar het tabblad: Items.
 4. Open de eigenschappen van een item, de itemsetregel. Bijvoorbeeld 'Normale uren'.
 5. Ga naar het tabblad: Algemeen.

  Standaard staat het veld Overnemen naar prijsafspraak aan.

 6. Vink Verplicht op prijsafspraak aan als deze itemsetregel altijd aanwezig moet zijn in de prijsafspraak.
 7. Vink Factureren aan of uit.
 8. Vink Verlonen aan of uit. Je kunt hier nog bij de plaatsing van afwijken.

  Bij het item 'Normale uren' staan alle velden doorgaans aan.

 9. Ga naar het tabblad: Voorkeuren en grenzen.

  De velden met betrekking tot het bruto-uurloon zijn alleen zichtbaar als je item van het type Werksoort is:

  • Percentage brutoloon*:
  • Min. percentage brutoloon
  • Max. percentage brutoloon

   * Bij declaratieverloning/uitzendorganisaties kun je het percentage invullen zoals je zelf wilt en kun je hier op plaatsingsniveau nog op afwijken. Dit komt omdat het percentage meegaat naar de verloning.

  Als je itemsetregel van het type Kosten is, zie je deze velden:

  • Voorkeur loonprijs
  • Minimumloonprijs
  • Maximumloonprijs
 10. Vul de velden.
 11. Selecteer de Tariefsoort. Daarbij heb je de volgende opties:

  Je kunt kiezen uit:

  • Vast tarief. Dit is een vast, all-in uurtarief. Bij berekening wordt dit tarief alleen vermenigvuldigd met het aantal gewerkte uren. De hoogte van het uurloon of de kostprijs is niet relevant voor het uurtarief. Wordt vooral gebruikt in het MKB.
  • Tarieffactor. Dit is een factor met als grondslag de kostprijs en de marge. Om tot het uurtarief te komen moet je het uurloon vermenigvuldigen met de factor. Het uurloon is hier wel relevant voor het uiteindelijke uurtarief. De berekening is: Uurloon * Tarieffactor.

   De tarieffactor wordt overgenomen uit de itemset!

  • Tarieffactor + nominale marge. Berekening: (Uurloon * Tarieffactor) + nominale marge.
   Het verkooptarief wordt dan = Loonprijs * (%brutoloon of Afw. % verkooptarief) * tarieffactor + nominale marge.
  • Kostprijs + nominale marge. Dit is de meest uitgebreide tariefafspraak, alle componenten zijn hier los uitgesplitst. Om tot een uurtarief te komen berekent Profit: Uurloon x Kostprijsfactor + marge. Vooral gebruikt in het NAT. De marge is een absoluut bedrag. De berekening hierbij is: Uurloon * Kostprijsfactor + nominale marge.
  • % marge t.o.v. kostprijs.Het tarief wordt hier berekend door het uurloon te vermenigvuldigen met de kostprijsfactor en dit weer te vermenigvuldigen met de procentuele marge. Een variant op de kostprijs + nominale marge, dus. De berekening is: Verkooptarief = Uurloon * Kostprijsfactor + Procentuele marge.
  • % marge t.o.v. verkoopprijs. Berekening: Kostprijs / (100 -/- percentage marge) * 100.
  • Basistarief - Hierbij voeg je handmatig een basistarief in in de prijsafspraak waarop je de tarieven in de regels kunt baseren, mits deze tariefsoort is ingesteld.
 12. Vul een waarde in het, bij de tariefsoort horende, veld in dat nu verplicht is geworden. Dus afhankelijk van de bovenstaande keuze:
  • Verkooptarief (Verk.tarief).
  • Tarieffactor (Tarieffact.)
  • Marge
  • Procentuele marge

Vul een Max. aantal per week in bij een dagvergoeding/-inhouding als er een maximum is van het aantal keer per week.

Vul bijvoorbeeld 1 in als er maar één keer recht is op deze vergoeding in een week wanneer er meerdere keren een week uren worden geboekt. Dan wordt deze dagvergoeding 1 keer per week gegenereerd.

Dit veld kun je alleen invullen bij een dagvergoeding/-inhouding, dit is een itemsetregel van het type Kosten.

Deze waarde wordt overgenomen naar de prijsafspraakregel. Bij het maken van een loonafspraak wordt deze waarde overgenomen vanuit de prijsafspraak. Voor het bepalen van een dagvergoeding/inhouding kijkt Profit naar het vinkje Geeft recht op vergoeding/inhoudingvan de werksoort.

 1. Klik op: Opslaan en sluiten. Hiermee sluit je de itemsetregel en kom je terug in de itemset.

Zie ook:

Itemset wijzigen

Bij het item in de itemset leg je de voorkeurwaarden en spelregels vast waaraan een prijsafspraakregel moet voldoen.

 1. Ga naar: Projecten / Flex / Inrichting / Itemset.
 2. Open de eigenschappen van de itemset.
 3. Ga naar het tabblad: Items.
 4. Hier kun je items toevoegen aan de itemset en aanpassen.
 5. Ga naar het tabblad: Looncomponent.

  Hier kun je afwijken op looncomponent-niveau.

 6. Ga naar het tabblad: Loonschaal.

  Hier kun je specifieke loonschalen vastleggen zodat je deze bij het maken van een functie kunt selecteren.

  Op de klantovereenkomst kun je klantspecifieke loonschalen vastleggen.

 7. Ga naar het tabblad: Cao inlener.

  De gegevens die je hier toevoegt zijn alleen voor rapportage doeleinden of voor contracten.

 8. Ga naar het tabblad: Afwijkend uurloon.

  Dit werkt alleen voor declaratieverloning. Dit komt omdat je bij periodeverloning het salaris vastlegt bij de medewerker.

  Met behulp van het afwijkend uurloon dat je hier toevoegt, kun je in de prijsafspraakregel afwijken van het standaard uurloon. Als je het veld in de prijsafspraakregel leeg laat, gebruikt Profit het standaard uurloon.

  Het veld Afwijkend uurloon moet wel zijn toegevoegd in je eigen boekingslay-out en weergaven. Bijvoorbeeld in tabblad Loonafspraak in de eigenschappen van het plaatsingscontract.

  Voorbeeld

  Dit gebruik je in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als de cao een van het normale uurloon afwijkend uurloon bepaalt. Zo wordt de Onregelmatigheidstoeslag in de CAO Openbaar vervoer berekend over een vastgesteld uurloon van Eur 12,50. In de regel, ondanks dat je in de kop brutoloon 15 hebt, houdt Profit dan 12,50 vast.

  1. Selecteer een Type.

   - Toelage: Deze optie selecteer je voor het hierboven genoemde voorbeeld.

   - Gemaximeerd: Deze optie selecteer je als het afwijkende uurloon alleen moet worden toegepast als het afwijkende uurloon kleiner is dan het (standaard) uurloon.

  2. Vul de Begindatum en eventueel de Einddatum.

  Let op:

  Je kunt een afwijkend uurloon eventueel in de toekomst pas geldig laten zijn. In de huidige, geldige prijsafspraak wordt deze dan niet aangetroffen. Dit is afhankelijk van de Peildatum in de kop van de prijsafpraak.

  1. Vul bij Loonprijs het afwijkende uurloon in.
 9. Ga naar het tabblad: Functie.

  Op dit tabblad kun je voorkeurfuncties op een itemset vastleggen, waardoor het vastleggen van een klantovereenkomst eenvoudiger wordt.

  Bij het aanmaken van een klantovereenkomst neemt Profit deze functies over. Dit is handig als je itemset eigenlijk de cao van de inlener is en je bij alle klantovereenkomsten dezelfde functies moet aanmaken.

  Bij functies die je in de itemset vastlegt kun je alleen de loonschalen selecteren van deze itemset. (Niet de loonschalen die je bij de verkooprelatie hebt vastgelegd).

  Werk je met vrije velden, dan werkt deze voor de functie per klantovereenkomst en kun je deze ook gebruiken voor functie per itemset. Wel moet je deze velden dan zelf toevoegen op een tabblad in de itemset.

  Lees hier meer over functie bij klantovereenkomst.

  Voor Functie per itemset is een importfunctie een UpdateConnector beschikbaar.

 10. Klik op: Opslaan en sluiten.

Zie ook:

Direct naar

 1. Itemset
 2. Items: werksoorten en urensoorten
 3. Itemset toevoegen
 4. Itemset kopiëren
 5. Items aan itemset toevoegen en instellen bij Declaratieverloning
 6. Items aan itemset toevoegen en instellen bij Periodeverloning
 7. Itemset actualiseren
 8. Items indelen in componenttypen
 9. Fasetelling in urensoort aanzetten
 10. Thuiswerkvergoeding/-inhouding (itemtype Kosten) toevoegen
 11. Urensoort koppelen aan werksoort
 12. Permissieschema inrichten