Itemset kopiëren

Je kunt een itemset kopiëren. Hierbij kopieert Profit alle items inclusief voorkeuren. Daarnaast kun je optioneel aangeven of je alle looncomponenten, loonschalen, afwijkende uurlonen en functies uit de itemset wilt kopiëren.

De looncomponenten en loonschalen worden alleen gekopieerd als de cao uit de nieuwe itemset gelijk is aan de originele itemset.

Dit gebruik je als je onder een cao valt, maar je wijkt hier op bepaalde onderdelen vanaf. Je hebt bijvoorbeeld afwijkende percentages voor toeslagen en overuren, afwijkende loonschalen of parameters op looncomponenten.

 1. Ga naar: Projecten / Flex / Inrichting / Itemset.
 2. Selecteer een itemset.
 3. Klik op: Acties / Kopiëren. Deze actie kun je autoriseren.

 4. Vul een afwijkende omschrijving in.
 5. Selecteer bij Cao welke uitzend-gerelateerde of basis-cao van toepassing is. Bijvoorbeeld Payrolling, uitzenden en detacheren.
 6. Selecteer de referteperiode en de berekeningsmethode voor het aanvullen op verlofuren.

 7. Selecteer welke gegevens je wilt kopiëren:
  • Items - alle items worden altijd gekopieerd; dit kun je niet uitzetten. Wel kun je naderhand items verwijderen of anders instellen.
  • Looncomponenten - Deze kopieert Profit alleen als de cao uit de nieuwe itemset gelijk is aan de originele itemset.
  • Loonschalen - idem.
  • Afwijkende uurlonen
  • Functies.
 8. Klik op: Volgende.
 9. Vul bij Begindatum de datum in waarop de cao ingaat.
 10. Selecteer bij CBS cao de cao die in de branche van de inlener van toepassing is. Bijvoorbeeld Informatie-, communicatie en kantoortechnologiebedrijven.
 11. Selecteer bij Soort eindejaarsuitkering of en zo ja van welk type eindejaarsuitkering sprake is. Als je selecteert dat een eindejaarsuitkering van toepassing is, dan moet je daarvoor de velden invullen.
 12. Klik op: Voltooien.
 13. Vervolgens stel je de afwijkende onderdelen in.

Direct naar

 1. Itemset
 2. Items: werksoorten en urensoorten
 3. Itemset toevoegen
 4. Itemset kopiëren
 5. Items aan itemset toevoegen en instellen bij Declaratieverloning
 6. Items aan itemset toevoegen en instellen bij Periodeverloning
 7. Itemset actualiseren
 8. Items indelen in componenttypen
 9. Fasetelling in urensoort aanzetten
 10. Thuiswerkvergoeding/-inhouding (itemtype Kosten) toevoegen
 11. Urensoort koppelen aan werksoort
 12. Permissieschema inrichten