Permissieschema inrichten

In het permissieschema leg je per werksoort en kosten-item vast of de beoordeling (via de workflow) van de nacalculatie intern en/of extern moet plaatsvinden.

Bij het boeken in Profit (backoffice) mag er op alles geboekt worden wat in de itemset zit. De reden hiervoor is dat de backoffice bijvoorbeeld een bonus kan uitkeren aan de kandidaat zonder dat de kandidaat daar op kan boeken.

 1. Ga naar: Projecten / Flex / Inrichting / Permissieschema.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul een omschrijving in. Je kunt bijvoorbeeld een standaard permissieschema toevoegen en een voor reversed billing.
 4. Klik op: Volgende.
 5. Vink de items aan.

  Bijvoorbeeld de componenten ‘Normale uren’ en ‘Bonus’.

 6. Klik op: Voltooien.
 7. Open de eigenschappen van het permissieschema.
 8. Ga naar het tabblad: Regels.

 9. Open de eigenschappen van een regel.
 10. Vink Indienen door medewerker aan.
 11. Vink eventueel Beoordelen intern aan. Dit hangt samen met het beoordelen van de declaratie via de workflow in InSite.
 12. Vink eventueel Beoordelen extern aan. Dit hangt samen met dezelfde workflow maar dan via OutSite.
 13. Klik op: Opslaan en sluiten.
 14. Herhaal dit voor de relevante regels.
 15. Klik op: Opslaan en sluiten.

Direct naar

 1. Itemset
 2. Items: werksoorten en urensoorten
 3. Itemset toevoegen
 4. Itemset kopiƫren
 5. Items aan itemset toevoegen en instellen bij Declaratieverloning
 6. Items aan itemset toevoegen en instellen bij Periodeverloning
 7. Itemset actualiseren
 8. Items indelen in componenttypen
 9. Fasetelling in urensoort aanzetten
 10. Thuiswerkvergoeding/-inhouding (itemtype Kosten) toevoegen
 11. Urensoort koppelen aan werksoort
 12. Permissieschema inrichten