Kostprijscomponent

Kostprijscomponenten vormen samen de kostprijsfactor van een item. Het is dus een van de componenten van de kostprijs van een item. Dit geldt alleen als je ervoor kiest deze kostprijsfactor te berekenen en niet 'hard' in te vullen in het kostprijsmodel.

Kostprijscomponenten zijn belangrijk om periodiek de kostprijsfactor die je gebruikt, te kunnen evalueren. Om een correcte, kostprijs-dekkende prijsfactor te krijgen wil je de voorcalculatorische (vc) en nacalculatorische (nc) uitkomsten vergelijken om te bepalen of en welke geschatte voorcalculatie factor afwijkt ten opzichte van de daadwerkelijke nacalculatie factor. Met deze informatie kun je een nauwkeurigere kostprijsfactor vastleggen of signaleringen maken op onderwerpen als verzuim en voorzieningen.

Let op:

Alleen als je de kostprijscomponenten inricht kun je tot op detailniveau als branche, sector, functie, leeftijd, inzoomen op de verschillen in de voorcalculatorische en nacalculatorische factor.

Werksoort ‘Normale uren’ heeft een kostprijsfactor van 1,630 (iedere euro uit geboekte normale uren wordt gefactureerd tegen 1,63 euro + een marge). Deze ‘Normale uren’ bestaan uit een aantal componenten waaronder diverse werkgeverslasten, verzuim, verlof. Als uit de nacalculatorische kostprijs een factor van 1,690 blijkt, kan achterhaald worden welk(e) component(en) voor deze afwijkende factor gezorgd heeft.

Voor het evalueren van je kostprijsfactoren kijk je dus naar de voorcalculatie en naar de nacalculatie:

  • Voorcalculatie factor (vc factor)

    Berekening via: Grondslag * Voorcalculatie-factor = Voorcalculatie berekening

  • Nacalculatie factor (nc factor)

    Nacalculatorisch is de rekensom al gedaan, namelijk de Payroll berekening bij de verloning, over diezelfde grondslag maar dan via een looncomponent. Deze uitkomst wordt teruggerekend naar een factor waardoor ook de nc factor bekend is.

Pay_Uitzendbranche inrichten_Kostprijscomponent (1a)

Voorbeeld:

Kostprijscomponenten zijn bijvoorbeeld de werkgeverslasten met daarin verschillende onderdelen als pensioenpremie, premie ww/af, ZVW. Daarnaast kun je bijvoorbeeld kostprijscomponenten als dagenreservering, reserveringen en voorzieningen hebben.

Kostprijscomponent ‘Premie WW/AWF’ heeft een vc factor van 0,0285. De grondslag hierbij is het Loon Werknemersverzekeringen. Deze wordt vermenigvuldigd met de factor 0,0285. Het totaal wordt vervolgens vergeleken met de totaal berekende WW/AWF uit Payroll.

In de kostprijscomponent leg je de grondslag (waar moeten de gegevens vandaan komen) vast.

In de kostprijscomponentregel leg je de factor, begindatum en voor welke fase van de cao het geldt, vast.

Werkwijze