Kostprijscomponentregel met factor en Begindatum toevoegen

Per kostprijscomponent voeg je regels toe per cao-fase met de deelfactor en de geldigheidsdatum.

Je kunt dus voor een nieuwe periode een nieuwe regel met een andere factor toevoegen.

Op basis van de vastgelegde kostprijscomponentregels, koppelt Profit de juiste regels aan de items in het kostprijsmodel.

 1. Ga naar: Projecten / Flex / Inrichting / Kostprijscomponent als je daar nog niet bent.
 2. Open de kostprijscomponent.
 3. Ga naar het tabblad: Kostprijscomponentregels.
 4. Klik op: Nieuw.

 5. Vul de Begindatum in.
 6. Selecteer bij Fase een fase uit de cao's voor de uitzendbranche.
 7. Selecteer eventueel een Uitzendwijze en/of Type contract.
 8. Vul bij Factor de deelfactor die gebruikt wordt om in de kostprijsmodelregel de totale factor te bepalen. Deze deelkostprijsfactor geldt vanaf de ingestelde datum voor deze cao-fase (en eventueel alleen voor de bepaalde uitzendwijze en/of type contract, als je die geselecteerd hebt).
 9. Vul eventueel bij Gemiddelde factor een factor die gebruikt wordt om in het Dashboard te kunnen vergelijken op basis van een gemiddelde ‘bedrijfs’ factor.
 10. Vul eventueel bij Rekenfactor een factor die gebruikt wordt om in het Dashboard te kunnen vergelijken met bijv. een toekomstige factor.
 11. Vink Afwijken toestaan aan als de gebruiker deze factor mag wijzigen. Bij een compontent van het type dagenreservering kun je dit niet instellen. Het percentage wordt bepaald aan de hand van de dagenreserveringsregel.
 12. Klik op: Voltooien.

Als je nogmaals een regel wilt toevoegen voor een regel met een factor en fase die nog geldig is, moet je eerst een einddatum in de oude regel instellen.

Direct naar

 1. Kostprijscomponent
 2. Kostprijscomponent toevoegen
 3. Kostprijscomponentregel met factor en Begindatum toevoegen
 4. Herberekenen VC-NC Output
 5. Dagenreservering