Dagenreservering

Je kunt dagenreservering op twee niveaus vastleggen: de basis bij de kostprijscomponenten en als ‘afwijking’ in het kostprijsmodel.

In de kostprijscomponent leg je ook de koppeling tussen de specifieke dagenreserveringssoort en het bijhorende kostprijscomponent vast. In het kostprijsmodel leg je pér dagenreserveringssoort de afwijkende dagen vast.

Er is een bruto aantal dagen dat verminderd wordt met een aantal specifieke soorten dagen waardoor een netto aantal dagen ontstaat. Dit netto aantal dagen gebruikt Profit voor de berekening van de factor van de verschillende dagenreserveringssoorten en voor de herberekening van de factor als een van de factoren wordt aangepast.

De dagen kunnen verschillen per fase, per item. Bijv. de dagenreservering binnen fase A voor Normale uren is anders dan voor Overwerk. Daarom leg je de dagenreservering vast per fase per item. Als je geen fase en/of item instelt, geldt de opgevoerde dagenreservering voor alle fases en/of items.

Voorbeeld:

Stel dat je de inrichting van de kostprijscomponenten doet op basis van de MKB-tariefopbouw. De dagenreservering die hierbij hoort, is als basis ingevoerd. In het MKB model heeft men 25 vakantiedagen. Voor een nationale klant is een apart kostprijsmodel opgevoerd. Het aantal vakantiedagen hier is 28. Dit levert een andere factor op voor alle andere kostprijsmodelcomponentregels. Bij het opvoeren van deze afwijkende factor in de kostprijsmodelcomponentregel, rekent Profit de andere kostprijsfactors om op basis van de bestaande factor, het basis aantal dagen en de dagen volgens de afwijking op het model. Voor alle onderliggende tarieven (werkgeverslasten bijvoorbeeld) kan ook de nieuwe factor worden uitgerekend.

Dagen instellen voor dagenreservering:

 1. Ga naar: Projecten / Flex / Inrichting / Kostprijscomponent als je daar nog niet bent. Hiervoor moet je de kostprijscomponenten hebben ingericht.

  Klik op Acties / Dagenreservering.

  Of

  Ga naar: Projecten / Flex / Inrichting / Kostprijscomponent / eigenschappen kostprijsmodel / tabblad Kostprijsmodelversies / eigenschappen kostprijsmodelversie / tabblad Dagenreservering als je de afwijkende dagen wilt instellen.

 2. Klik op: Nieuw.

 3. Vul de dagen in.
 4. Vul de overige velden.
 5. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Kostprijscomponent
 2. Kostprijscomponent toevoegen
 3. Kostprijscomponentregel met factor en Begindatum toevoegen
 4. Herberekenen VC-NC Output
 5. Dagenreservering