Kostprijscomponent toevoegen

Per kostprijscomponent werk je met lijstbegrippen. Lijstbegrippen tonen de totale uitkomst van verschillende looncomponenten en grondslagen per periode, per medewerker, per declaratie.

Wat het lijstbegrip inclusief en exclusief reservering betreft:

Vakantietoeslag is een voorbeeld van een reservering. Hier kun je als uitzendorganisatie niets op verdienen. Op bepaalde tijdstippen in het jaar wil je de waarde van het lijstbegrip met of juist zonder die reservering gebruiken omdat anders het beeld vertroebeld wordt en de vergelijking van voorcalulatie met nacalculatie niet over hetzelfde gemeten wordt.

Als je bijvoorbeeld voor de eerste 4 maanden van het jaar een rapport genereert om een VC-NC vergelijking te maken, zal Profit moeten kijken naar de lijstbegrippen inclusief de reserveringen. De nacalculatie heeft dan immers de vakantietoeslag al bijna een jaar gereserveerd.

Kostprijscomponent toevoegen:

 1. Ga naar: Projecten / Flex / Inrichting / Kostprijscomponent. Deze menukeuze moet je eerst autoriseren.
 2. Klik op: Nieuw.

 3. Selecteer bij Component het kostprijscomponent waarvoor je kostprijscomponent-regels wilt gaan koppelen.
 4. Vul bij Omschrijving een onderscheidende naam in waarop je de kostprijscomponent wilt kunnen vinden.
 5. Selecteer bij Itemcode het item
 6. Selecteer bij Soort het type kostprijscomponent. Deze is bepalend voor de gelaagdheid in de opbouw van de kostprijsfactor in het dashboard. Bijvoorbeeld Dagenreservering, Reserveringen, Werkgeverslasten of Voorzieningen. Je kunt deze zelf aanvullen via de zoekweergave.
 7. Selecteer bij Lijstbegrip incl. reserv. het lijstbegrip dat de grondslagwaarde bevat waarover de nacalculatorische berekening gedaan moet worden rekening houdend met reserveringen.
 8. Selecteer bij Lijstbegrip NC het lijstbegrip dat de in Profit Payroll berekende uitkomst van dit kostprijscomponent heeft (=looncomponent).
 9. Selecteer bij Lijstbegrip excl. reserv. het lijstbegrip exclusief reservering dat je wilt koppelen.
 10. Klik op: Voltooien.

Vervolgens zie je de eigenschappen van de nieuwe kostprijscomponent.

Direct naar

 1. Kostprijscomponent
 2. Kostprijscomponent toevoegen
 3. Kostprijscomponentregel met factor en Begindatum toevoegen
 4. Herberekenen VC-NC Output
 5. Dagenreservering