Kostprijsmodel

In het kostprijsmodel staan de kostprijsfactoren die Profit in de prijsafspraak toepast om de kostprijs en verkoopprijs op basis van de nominale marge te berekenen.

Je maakt kostprijsmodellen bijvoorbeeld per branche zoals 'Midden- en kleinbedrijf'.

Inhoud

Werking en voorbeeld kostprijsmodel

In het kostprijsmodel voeg je regels toe met een kostprijsfactor. De kostprijsfactor is de factor ten opzichte van het uurloon bij uren en de kosten bij bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding.

Bijvoorbeeld

Je voegt factor 1,6 toe voor de kostprijsmodelregel Normale uren, 1,9 voor Overuren, 1 voor Dagelijkse reiskostenvergoeding, -1 voor Inhouding lunch. Je krijgt dan bij normale uren een uurloon van Euro 10,- * kostprijsfactor 1,6 een kostprijs van Euro 16,- die in de prijsafspraak wordt berekend.

(Het uurloon uit de prijsafspraak komt dan óf uit de items en voorkeuren uit de itemset en het brutoloon uit de loonschaal óf uit het brutoloon dat je handmatig in de prijsafspraak invult in het geval dat je geen loonschaal hebt gekoppeld).

Per mogelijke fase en eventueel type contract die je verwacht voor je plaatsingen, voeg je deze regels toe in het kostprijsmodel.

Je hebt de keuze om zelf 'hard' een factor in te vullen, of deze juist te laten opbouwen en terugrekenen. De opbouw en terugrekening gaat via de (item)code, zoals Normale uren, waaraan dan kostprijscomponenten (met meerdere grondslagen/lijstbegrippen) worden gekoppeld. In de kostprijscomponenten leg je sub-kostprijsfactoren vast.

De kostprijsfactor - in het kostprijsmodel of in de kostprijscomponentregels - leg je vast op grond van berekeningen die je zelf maakt. Deze wordt niet in Profit berekend. Opbouwen via de kostprijscomponentregels heeft als groot voordeel dat je tot op detailniveau kunt analyseren waar de verschillen zitten tussen je voorcalculatie en nacalculatie in het dashboard.

Let op:

Het inrichten van de berekening van de factor via kostprijscomponenten vergt enige kennis en moeite, maar alleen via die inrichting is het mogelijk in het Marge dashboard voor de Flex-branche waardevolle informatie te raadplegen tot op detailniveau.

De kostprijsfactor heeft invloed op de kostprijs van de nacalculatieregel en kan invloed hebben op het verkooptarief. (Bovenop de kostprijs komt overigens nog de marge).

Het kostprijsmodel koppel je in de plaatsing. Als er geen kostprijsmodel gekoppeld is en je voegt een plaatsing toe, zal Profit je direct een kostprijsmodel laten toevoegen.

Je kunt kostprijsmodellen importeren via de import (via Projecten / Beheer / Import Flex / Kostprijs, toevoegen en wijzigen) of de UpdateConnector Kostprijsmodel (toevoegen en regels wijzigen).

De fase is verplicht om te vullen in de kostprijsmodelregel, maar het contracttype en de uitzendwijze niet. Ook Itemtype en item zijn verplicht.

Bij het boeken van nacalculatie wordt de fase van de kandidaat gehaald uit de contractregel van de kandidaat die geldig is op de datum van de nacalculatieregel. Als je gaat naar HRM / Medewerker / Medewerker / weergave ‘Medewerkers (alle)’ openen / eigenschappen openen van medewerker / Tabblad ‘Contract’ / eigenschappen openen van contractregel, dan zie je bijvoorbeeld dat de fase van deze kandidaat ‘Fase A zonder uitzendbeding’ (AZ) is.

Lees meer over het kostprijsmodel en de doorwerking in de declaratieregels

Video:

Nieuw Kostprijsmodel toevoegen

Voeg een kostprijsmodel met kostprijsmodelregels toe:

 1. Ga naar: Projecten / Flex / Inrichting / Kostprijsmodel.
 2. Klik op: Nieuw.

 3. Vul de code en de omschrijving voor het kostprijsmodel in. Bijvoorbeeld Midden- en Kleinbedrijf.
 4. Vul een Begindatum in.
 5. Vul eventueel een Einddatum in. Dit doe je bijvoorbeeld als je de prijzen gaat indexeren.
 6. Vink eventueel Grondslag 'Type functie' toepassen aan als je wilt dat bij het kostprijsmodel, kostprijscomponenten en dagenreserveringen onderscheid te maken is in Type functie. Het veld Type functie is dan verplicht, bijvoorbeeld 'Technisch'.
 7. Vink eventueel Grondslag 'Urensoort' toepassen voor werksoorten aan.
 8. Klik op: Voltooien.

Je hebt nu de eerste versie van het kostprijsmodel toegevoegd.

Vervolgens ga je de regels toevoegen.

Regel aan kostprijsmodel toevoegen

Voeg een kostprijsmodel met kostprijsmodelregels toe:

 1. Ga naar: Projecten / Flex / Inrichting / Kostprijsmodel.
 2. Open het kostprijsmodel.
 3. Ga naar het tabblad: Kostprijsmodelversies.
 4. Open de eigenschappen van de geldige versie van het kostprijsmodel.
 5. Ga naar het tabblad: Kostprijsmodelregels.
 6. Klik op: Nieuw.

 7. Vul een begin- en eventueel een einddatum in. Je mag van een item met een bepaald type contract maar één geldige regel hebben.
 8. Selecteer bij Type item of het om het type Kosten of het type Werksoort gaat.
 9. Selecteer de Itemcode.
 10. Selecteer de Fase uit de uitzend-cao waarvoor dit kostprijsmodel geldt.
 11. Stel eventueel ook Type functie in.

  Dit is alleen mogelijk als Grondslag 'Type functie' toepassen aan staat in het kostprijsmodel.

 12. Vul bij Factor in wat je kostprijsfactor voor dit item is. Bijvoorbeeld 1 bij reiskosten. Of 1,6 bij Normale uren.
 13. Selecteer eventueel een Type contract en een Uitzendwijze.

  Let op:

  Hoe meer je hier instelt, dus hoe gedetailleerder je de kostprijsmodelversie maakt, op hoe minder prijsafspraken deze van toepassing zal zijn. Dus voor hoe meer combinaties je kostprijsmodellen zult moeten maken.

 14. Klik op: Voltooien.

  Pay_Uitzendbranche inrichten_Prijsafspraken inrichten (30)

 15. Voeg de volgende regel(s) van het kostprijsmodel op dezelfde manier toe.
 16. Klik op: Opslaan en sluiten.

Nieuwe versie Kostprijsmodel toevoegen

Je voegt handmatig een nieuwe versie van het kostprijsmodel toe om prijzen te wijzigen. Bijvoorbeeld als je de prijzen wilt gaan indexeren.

Een nieuwe versie kan afgehandeld worden via de workflow prijsafspraak.

Voeg een nieuwe versie van het kostprijsmodel toe:

 1. Ga naar: Projecten / Flex / Inrichting / Kostprijsmodel.
 2. Open het kostprijsmodel.
 3. Ga naar het tabblad: Kostprijsmodelversies.
 4. Klik op: Nieuw.

 5. Vul de Begindatum.
 6. Selecteer bij Versie welke oudere versie je wilt gebruiken als basis voor deze nieuwe versie.
 7. Vink eventueel Genereren kostprijsmodelcomponentregels aan. Dit gebruik je o.a. als je in een bestaand kostprijsmodel over wilt gaan van berekening naar vaste factor.
 8. Vink eventueel Grondslag 'Type functie' toepassen aan als je wilt dat bij het kostprijsmodel, kostprijscomponenten en dagenreserveringen onderscheid te maken is in Type functie. Het veld Type functie is dan verplicht, bijvoorbeeld 'Technisch'.
 9. Vink eventueel Grondslag 'Urensoort' toepassen voor werksoorten aan.
 10. Klik op: Voltooien.

Van berekening overgaan op vaste factor in bestaande kostprijsmodelregels

Je kunt bij een bestaand kostprijsmodel overgaan van berekening naar vaste factor.

Als je voor het hele kostprijsmodel geen gebruik meer wilt maken van de berekening via de kostprijsmodelcomponentregels, vink dan het veld Genereren kostprijsmodelcomponentregels uit en maak een nieuwe versie van het kostprijsmodel (bij Nieuw in tab Kostprijsmodelversies).

Als je alleen bij specifieke regels de berekening uit wilt zetten, dan volg je deze methode:

 1. Ga naar: Projecten / Flex / Inrichting / Kostprijscomponent.
 2. Open weergave Kostprijscomponentregels.
 3. Voeg het veld Id toe in de weergave.
 4. Exporteer de weergave met de beoogde regels naar Excel.
 5. Importeer de regels via de import Kostprijscomponentregels, waarbij je de einddatum gevuld hebt.
 6. Genereer een nieuwe versie van het kostprijsmodel met het veld Genereren kostprijsmodelcomponentregels aan! Profit neemt nu bij regels mét einddatum een harde factor en waar geen einddatum staat, houdt Profit de berekening aan.

Herbereken factoren

Je kunt de factoren herberekenen.

Hierbij berekent Profit opnieuw:

 • Wijziging aantal dagen / kostprijscomponenten in dagenreservering
 • Afwijkend percentage
 • Wijziging tariefopbouw

Profit berekent niet:

 • Wijziging percentage in kostprijscomponent

Factoren herberekenen:

 1. Ga naar: Projecten / Flex / Inrichting / Kostprijsmodel.
 2. Open het kostprijsmodel.
 3. Klik op de actie: Herbereken factoren.
 4. Klik op: Opslaan en sluiten.

Direct naar

 1. Uitzendbranche inrichten