thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Jaarovergang Flex

Voor de jaarovergang van Flex maken we onderscheid in verloningsvormen: Declaratieverloning en Periodeverloning.

Grofweg gaat het bij uitzenden (week en vier-weken verloning volgens de ABU/NBBU CAO) om declaratieverloning en bij maand en cao-verloning om periodeverloning.

Meer informatie over de verschillen.

Het proces van de jaarovergang bevat voor beide verloningsvormen drie fases: het loonjaar afsluiten, voorbereiden en opstarten van een nieuw loonjaar.

Zie ook:

Inhoud

Jaarovergang Flex - Declaratieverloning

Het proces van de jaarovergang voor de declaratieverloning van Flex bestaat uit de volgende stappen opgesplitst in 3 fases:

1. Loonjaar afsluiten:

 • Reguliere periode accorderen

  Een nieuw jaar kan niet worden opgestart zonder dat het huidige jaar is afgesloten. Zorg ervoor dat alle (openstaande) perioden van het loonjaar zijn geaccordeerd. Om snel te controleren of alle perioden zijn geaccordeerd, open je de weergave Salarisverwerkingsplan (alle). Filter hier op het jaar 2021 en in de kolom Status verwerking op !Geaccordeerd. Als er geen regels meer naar voren komen, kun je starten met nieuwe loonjaar.

 • Loonafspraken actualiseren

  Actualiseer de loonafspraken nogmaals, voor het geval er correcties zijn die doorgevoerd moeten zijn voordat het loonjaar afgesloten wordt.

 • Selecteer en manier van correcties verlonen

  Bij de jaarovergang wil je dat uren en/of correctie over het voorgaande jaar in de juiste periode worden meegenomen. Bij declaratieverloning is het mogelijk om (correctie) declaraties uit het voorgaande jaar door te schuiven naar het nieuwe jaar of te verlonen in een jaaroverschrijdende salarisverwerking.

  Let op: Lees eerst deze toelichting op de wijzen van correcties

  • Correctieperiode in afgesloten boekjaar toevoegen
 • Laatste aangifte controleren

  Voordat je de loonaangifte verzendt, controleer je deze aangifte. Bij deze technische controle controleert Profit de gegevens voor de loonaangifte op dezelfde manier als de Belastingdienst, voordat zij het bericht accepteert. Dit betreft onder andere controles op verplichte velden en het verband tussen bepaalde gegevens. Hierdoor wordt de kans op fouten na het insturen sterk verminderd.

 • Correctieperiode accorderen

  Met het accorderen van een correctieperiode sluit je deze periode af. Niet-verwerkte correcties in de verschillenperiode gaan na het accorderen mee naar de volgende (correctie)periode.

 • Laatste aangifte klaarzetten

  Je maakt de loonaangifte definitief, door deze klaar te zetten. Vervolgens verzend je deze (automatisch) naar de Belastingdienst.

 • Jaaropgaven genereren

  Voor het genereren van de jaaropgaven gebruik je de Digitale jaaropgave salariswijzer (Profit) of de Digitale jaaropgave (Profit). Deze jaaropgaven genereren per nummer inkomstenverhouding een aparte jaaropgave.

2. Voorbereiden nieuw loonjaar:

3. Nieuw loonjaar opstarten:

 • Journaalstructuur bijwerken

  Omdat een nieuwe cao nieuwe looncomponenten bevat kan het zijn dat je de journaalstructuur moet bijwerken.

 • Periode Nieuwe salarisverwerkingsplannen toevoegen
  Je voegt voor iedere periode van het jaar een periode toe in het salarisverwerkingscockpit. Dit kan via automatisch genereren.

  Maak salarisverwerkingsplannen aan met het juiste tijdvak (week/maand) met de juiste einddata urenregistratie (laatste dag periode)

  • Vul het tabblad Journalisering correct in in de salarisverwerkingsregels:

  • Juist vullen tabblad Declaratieverloning in salarisverwerkingsregels:

 • Jaarloon BT berekenen

  Voordat je de salarissen van periode 1 kan accorderen, bereken je het Jaarloon BT. Je berekent het Jaarloon BT in Profit 20.

 • Periode 1 verwerken

  Je start de salarisverwerking in de salarisverwerkingscockpit. Het verwerken van de salarissen van periode 1 kan in Profit 19 en Profit 20 (accorderen alleen met Profit 20!).

Jaarovergang Flex - Periodeverloning

Het proces van de jaarovergang voor de periodeverloning van Flex bestaat uit de volgende stappen opgesplitst in 3 fases:

1. Loonjaar afsluiten:

 • Controleer de einddatum urenregistratie

  De einddatum urenregistratie in Profit bepaalt in welke periode declaraties worden meegenomen. Deze moet goed staan in de laatste periode (in de correctieperiode of de reguliere als je besluit geen correctieperiode aan te maken).

 • Reguliere periode accorderen

  Een nieuw jaar kun je niet opstarten zonder dat het huidige jaar is afgesloten. Zorg ervoor dat alle (openstaande) perioden van het loonjaar zijn geaccordeerd. Om snel te controleren of alle perioden zijn geaccordeerd, open je de weergave Salarisverwerkingsplan (alle). Filter hier op het jaar 2021 en in de kolom Status verwerking op !Geaccordeerd. Als er geen regels meer naar voren komen, kun je starten met nieuwe loonjaar.

 • TWK initiëren vanaf periode 1

  Voor het afsluiten van het loonjaar, initieer je TWK-mutaties vanaf periode 1. Doe dit met de laatste cao van 2021. Deze TWK-mutaties verloon je in een correctieperiode. Hierdoor heb je het loonjaar volledig verwerkt en voorkom je dat je in een jaaroverschrijdende correctieperiode TWK-mutaties verloond die nog niet eerder zijn meegegaan.

 • Correctieperiode toevoegen

  Om de laatste correcties van het af te sluiten jaar mee te nemen, voeg je nog een correctieperiode toe. Wil je alle uren van bijvoorbeeld 2021 verwerken in 2021? Maak dan een correctieperiode in dat jaar aan en zet hierin de einddatum urenregistratie op de laatste dag van het jaar. Worden er na die datum met terugwerkende kracht nog urendeclaraties ingestuurd voor december, dan maak je nog een correctieperiode voor dat jaar aan.

  Een correctieperiode is een aparte verwerkingsperiode in het salarisverwerkingsplan. In een correctieperiode kun je de TWK-mutaties verwerken, uurloners uitgesteld verwerken, omdat de uren op een later moment binnenkomen, of een vakantietoeslag uitbetalen.

  Correctieperiode in afgesloten boekjaar toevoegen

 • Laatste aangifte controleren

  Controleer de loonaangifte van de laatste periode.

 • Correctieperiode accorderen

  Accordeer de openstaande correctieperiode.

 • Laatste aangifte klaarzetten

  Zet de loonaangifte van de laatste periode klaar.

 • Jaaropgaven genereren

  Voor het genereren van de jaaropgaven maak je gebruik van de Digitale jaaropgave salariswijzer (Profit) of de Digitale jaaropgave (Profit).

 

2. Voorbereiden nieuw loonjaar:

3. Nieuw loonjaar:

 • Journaalstructuur bijwerken

  Omdat een nieuwe cao nieuwe looncomponenten bevat kan het zijn dat je de journaalstructuur moet bijwerken.

 • Eigen looninrichting bijwerken

  Werk (indien van toepassing) je eigen looninrichting bij. Denk hierbij aan loonschalen, salaristabellen, eigen looncomponenten en instellingen op medewerkersniveau.

 • Periode toevoegen voor verwerken
  Je kunt de salarisverwerkingsplannen automatisch laten toevoegen voor het hele jaar. Je hoeft dan niet elke periode van het jaar handmatig toe te voegen in het salarisverwerkingscockpit.

  Je voegt de salarisverwerkingsplannen toe met de juiste periode (week/maand) en de juiste einddatum urenregistratie (laatste dag periode)

  • Bijvoorbeeld tabblad Journalisering in het salarisverwerkingsplan:

 • Jaarloon BT berekenen

  Voordat je de salarissen van periode 1 kan accorderen, bereken je het Jaarloon BT. Je berekent het Jaarloon BT in Profit 20.

 • Periode 1 verwerken

  De laatste stap! Je start de salarisverwerking in de salarisverwerkingscockpit. Het verwerken van de salarissen van periode 1 kan in Profit 19 en Profit 20 (accorderen alleen met Profit 20!).

Zie ook

Voor de financiële administratie en de interne verloning:

Direct naar

 1. Payroll
 2. Payroll-processen via de wachtrij
 3. Rapportage Payroll
 4. Rapportensets
 5. Onderwijs aanleveringen
 6. Sociaal Secretariaat
 7. Meerjarenbegroting
 8. Werkkostenregeling

Process

Jaarovergang

Work area

Payroll