thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Jaarovergang Flex

Voor de jaarovergang van Flex maken we onderscheid in verloningsvormen: Declaratieverloning en Periodeverloning.

Grofweg gaat het bij uitzenden (week en vier-weken verloning volgens de ABU/NBBU CAO) om declaratieverloning en bij maand en cao-verloning om periodeverloning.

Meer informatie over de verschillen.

Het proces van de jaarovergang bevat voor beide verloningsvormen drie fases: het loonjaar afsluiten, voorbereiden en opstarten van een nieuw loonjaar.

Inhoud

Jaarovergang Flex - Declaratieverloning

Het proces van de jaarovergang voor de declaratieverloning van Flex bestaat uit de volgende stappen opgesplitst in 3 fases:

1. Loonjaar afsluiten:

 • Reguliere periode accorderen

  Een nieuw jaar kan niet worden opgestart zonder dat het huidige jaar is afgesloten. Zorg ervoor dat alle (openstaande) perioden van het loonjaar zijn geaccordeerd. Om snel te controleren of alle perioden zijn geaccordeerd, open je de weergave Salarisverwerkingsplan (alle). Filter hier op het jaar 2020 en in de kolom Status verwerking op !Geaccordeerd. Als er geen regels meer naar voren komen kun je starten met nieuwe loonjaar.

 • Loonafspraken actualiseren

  Nogmaals doen, voor het geval er correcties zijn die doorgevoerd moeten worden voordat het loonjaar afgesloten gaat worden.

 • Keuze wijzen van correcties verlonen

  Let op: Lees eerst deze toelichting op de wijzen van correcties

  • Correctieperiode in afgesloten boekjaar toevoegen
 • Laatste aangifte controleren
 • Correctieperiode accorderen
 • Laatste aangifte klaarzetten
 • Jaaropgaven genereren

  Voor het genereren van de jaaropgaven maak je gebruik van de Digitale jaaropgave salariswijzer (Profit), of de Digitale jaaropgave (Profit). Deze jaaropgaven genereren per nummer inkomstenverhouding een aparte jaaropgave.

 • Verwerking van een 53e week

2. Voorbereiden nieuw loonjaar:

3. Nieuw loonjaar:

 • Journaalstructuur bijwerken
 • Periode toevoegen voor verwerken
  Je voegt voor iedere periode van het jaar een periode toe in het salarisverwerkingscockpit. Dit kan via automatisch genereren. (Profit 18)

  Aanmaken salarisverwerkingsplannen op juiste tijdvak (week/maand) met juiste einddata urenregistratie (laatste dag periode)

  • Juist vullen tabblad Journalisering in salarisverwerkingsregels:

  • Juist vullen tabblad Declaratieverloning in salarisverwerkingsregels:

 • Jaarloon BT berekenen
 • Periode 1 verwerken

Jaarovergang Flex - Periodeverloning

Het proces van de jaarovergang voor de periodeverloning van Flex bestaat uit de volgende stappen opgesplitst in 3 fases:

1. Loonjaar afsluiten:

 • Controleer de einddatum urenregistratie

  De einddatum urenregistratie in Profit bepaalt in welke periode declaraties worden meegenomen. Deze moet goed staan in de laatste periode (in de correctieperiode of de reguliere als je besluit geen correctieperiode aan te maken).

 • Reguliere periode accorderen

  Een nieuw jaar kan niet worden opgestart zonder dat het huidige jaar is afgesloten. Zorg ervoor dat alle (openstaande) perioden van het loonjaar zijn geaccordeerd. Om snel te controleren of alle perioden zijn geaccordeerd, open je de weergave Salarisverwerkingsplan (alle). Filter hier op het jaar 2020 en in de kolom Status verwerking op !Geaccordeerd. Als er geen regels meer naar voren komen kun je starten met nieuwe loonjaar.

 • TWK initiëren vanaf periode 1

  Voor het afsluiten van het loonjaar, initieer je TWK-mutaties vanaf periode 1. Doe dit met de laatste cao van 2020. Deze TWK-mutaties verloon je in een correctieperiode. Hierdoor heb je het loonjaar volledig verwerkt en voorkom je dat je in een jaaroverschrijdende correctieperiode TWK-mutaties verloond die nog niet eerder zijn meegegaan.

 • Correctieperiode toevoegen

  Om de laatste correcties van het af te sluiten jaar mee te nemen, voeg je nog een correctieperiode toe. Wil je alle uren van bijvoorbeeld 2020 verwerken in 2020? Maak dan een correctieperiode in dat jaar aan en zet hierin de einddatum urenregistratie op de laatste dag van het jaar. Worden er na die datum met terugwerkende kracht nog urendeclaraties ingestuurd voor december, dan maak je nog een correctieperiode voor dat jaar aan.

  Een correctieperiode is een aparte verwerkingsperiode in het salarisverwerkingsplan. In een correctieperiode kun je de TWK-mutaties verwerken, uurloners uitgesteld verwerken, omdat de uren op een later moment binnenkomen, of een vakantietoeslag uitbetalen.

  Correctieperiode in afgesloten boekjaar toevoegen

 • Laatste aangifte controleren
 • Correctieperiode accorderen
 • Laatste aangifte klaarzetten
 • Jaaropgaven genereren
 • Verwerking van een 53e week

 

2. Voorbereiden nieuw loonjaar:

3. Nieuw loonjaar:

Zie ook

Voor de financiele adminstratie en de interne verloning:

Direct naar

 1. Payroll
 2. Payroll-processen via de wachtrij
 3. Rapportage Payroll
 4. Rapportensets
 5. Onderwijs aanleveringen
 6. Sociaal Secretariaat
 7. Meerjarenbegroting
 8. Werkkostenregeling

Process

Jaarovergang

Work area

Payroll