Detachering (Flex)

Als jouw organisatie uit de detacheringsbranche komt, kun je de functionaliteit van Profit voor de uitzendbranche ten dele gebruiken.

Inhoud

Verschillen tussen Uitzend of Detachering

Voor de detacheringsbranche en voor uitzendorganisaties wordt de Profit-functionaliteit op een andere manier ingericht en gebruikt. De definitie en werking volgens Profit is als volgt:

Detachering: bij detachering werk je met maandverloning. Hierbij wordt gewerkt met vaste lonen uit de contracten van de medewerker via de salarisverwerkingscockpit (en niet via de declaratiecockpit). Qua inrichting gebruik je wel de Flex-activering voor klantovereenkomst en plaatsing. Bij deze werkwijze heb je wel te maken met TWK in Profit Payroll.

Uitzendbranche: bij uitzendorganisaties werk je met dag/weekverloning. Hier wordt gewerkt met 'uurtje factuurtje'-boeken en verlonen via declaratiecockpit. Hier is nu ook maandverloning mogelijk. Bij de inrichting met de Flex-activering en verloning via de declaratiecockpit heb je nooit te maken met TWK!

Deze definities kunnen dus afwijken van hoe ze in jouw organisaties worden gebruikt. Houdt hier rekening mee.

Overzicht toepasselijke activeringen voor de uitzendbranche

Activering:

Wat kan het?

Flex (alleen via AFAS consultant of partner)

Fasetelling / StiPP / proces FLEX met plaatsingen

Declaratieverloning

Verloning via declaratiecockpit

Een medewerker met meerdere werkgevers

Voorkomt dubbele personen in je crm

In tabelvorm gebruik je de volgende onderdelen uit Profit, afhankelijk van of je uit de Detachering- of Uitzendbranche komt:

Periodeverloning = Detachering

Declaratieverloning = Uitzendbranche

Salaris leg je vast op de medewerker 

Salaris leg je vast op de plaatsing 

Loonschaal leg je vast in het medewerkerscontract 

Loonschaal leg je vast op de functie 

Uitzendkracht betalen per periode 

Uitzendkracht betalen per dag 

Loonmutaties doen iets in de salarisverwerking 

Loonmutatie doet niets 

Looncomponenten doen het altijd 

Looncomponenten doen alleen iets als er ook een declaratie is. 

Verloning op basis van juiste SCORF-gegevens 

Verloning op basis van declaratiegegevens 

Functie is onderdeel van SCORF 

Functie leg je vast in de plaatsing 

 

Margedashboard 

Inrichting Detachering

Werkwijze Detachering

Direct naar

 1. Uitzendbranche (Flex)
 2. Uitzendbureaus met dag/weekverloning inrichten
 3. Detachering met periodeverloning inrichten en gebruiken
 4. Kandidaten beheren (Flex-branche)
 5. Klanten beheren
 6. Declaraties boeken
 7. Nog niet goedgekeurde declaratie wijzigen
 8. Declaraties goedkeuren
 9. Loonafspraken actualiseren
 10. Declaraties verlonen en betalen aan de kandidaten
 11. Declaraties factureren aan de verkooprelaties
 12. Declaraties of plaatsing wijzigen/corrigeren Overzicht
 13. Correctiedeclaratie
 14. Terugdraaien
 15. Crediteren
 16. Week accorderen salarisverwerkingsplan
 17. Journaliseren
 18. Pensioenaanlevering StiPP
 19. Declaraties voor Feestdaguren