Pensioenaanlevering StiPP

Het is mogelijk om in Profit de pensioengegevens aan te leveren aan StiPP. StiPP staat voor Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten. Bij dit pensioenfonds zijn pensioenregelingen ondergebracht voor medewerkers die als flexmedewerker werken in de branche voor personeelsdiensten. Dit zijn medewerkers die werken via een uitzend- of detacheringsbureau.

Inhoud

Alleen maandaanlevering

StiPP ondersteunt alleen een maandaanlevering. Bij verloningstijdvakken ‘Week’ en ‘4-weken’ geldt hierdoor het volgende:

 • 4-weken

  Bij 4-weken verloning worden periode 12 en 13 samengevoegd.

 • Week

  Bij een weekverloning wordt de 4-4-5 systematiek toegepast. Het concept van deze systematiek is dat er per kwartaal (52 weken / 4) 13 weken te verdelen zijn over 3 maanden. De 13e week van elk kwartaal wordt bij de laatste maand van het kwartaal gevoegd. In onderstaande tabel zie je verdeling die hierdoor ontstaat.

Periode

Weken

1

1, 2, 3, 4

2

5, 6, 7, 8

3

9, 10, 11, 12, 13

4

14, 15, 16, 17

5

18, 19, 20, 21

6

22, 23, 24, 25, 26

7

27, 28, 29, 30

8

31, 32, 33, 34

9

35, 36, 37, 38, 39

10

40, 41, 42, 43

11

44, 45, 46, 47

12

48, 49, 50, 51, 52, 53

Pensioenaanlevering StiPP genereren

Je genereert in Profit een PDO-bestand. Dit bestand lever je aan bij StiPP.

Bestand genereren:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Digitale berichten / Pensioenaanlevering StiPP.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer de leverancier.
 4. Vink de periode aan waarvoor je een bestand wilt maken.

  Je kan een nieuwe periode, een correctieperiode op een bestaande periode, of een correctieperiode op periode 12 van een afgesloten boekjaar maken.

  Correcties over voorgaande jaren lever je via de optie Correctieperiode maken in afgesloten jaar aan in een apart bestand.

 5. Klik op: Volgende.
 6. Selecteer de perioderegel van de inzender.

  Afhankelijk van de geselecteerde optie in het eerste scherm zie je de correcte periode.

 7. Klik op: Voltooien.

  Een nieuwe perioderegel is zichtbaar in de weergave.

 8. Selecteer de nieuwe perioderegel.
 9. Klik op de actie: Controleren.

  Het controleren wordt uitgevoerd in de wachtrij.

  Na het controleren van de perioderegel, kun je de gegevens van de aanlevering controleren.

 10. Dubbelklik op de perioderegel.
  • In de weergave Berekende loongegevens controleer je de berekende loongegevens van de betreffende aanlevering.
  • In de weergave StiPP-bestandsregels zie je de gegevens die worden aangeleverd aan StiPP.
 11. Sluit de weergave.
 12. Klik op de actie: Bestand genereren.
 13. Vul de locatie in waar je het bestand wilt opslaan.
 14. Klik op: Voltooien.

  Het gegenereerde bestand lever je aan bij StiPP.

Pensioenaanlevering StiPP inrichten

Voor het genereren van het aan te leveren bestand, richt je onderstaande in Profit in.

Let op:

Als je het PDO-bestand geautomatiseerd wilt aanleveren moet je de Flex-activering aan hebben staan.

Instantie toevoegen:

Je voegt een instantie toe in de omgeving.

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Inrichting / Instantie.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul de naw-gegevens van StiPP in of selecteer de bestaande organisatie.
 4. Doorloop de wizard en selecteer Pensioenfonds StiPP bij Soort instantie.
 5. Klik op: Voltooien.

Instantie toevoegen bij de werkgever:

Na het toevoegen van de instantie in de omgeving, voeg je de instantie toe bij de werkgever.

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Instantie.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Selecteer de soort instantie Pensioenfonds StiPP.
 6. Klik op: Volgende.
 7. Vul de begindatum in.
 8. Vul het aansluit-, basisregelings- en plusregelingsnummer in.

  Deze nummers vraag je op bij StiPP.

 9. Vul de naw-gegevens van de inzender in.

  Als je via een andere werkgever wilt insturen, dan vink je Afwijkende inzender toepassen aan en selecteer je daarna de betreffende werkgever.

 10. Klik op: Voltooien.

Instantie toevoegen bij de medewerkers:

Na het toevoegen van de instantie bij de werkgever, kun je de instantie toevoegen bij de medewerkers.

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Instantie.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Selecteer de soort instantie Pensioenfonds StiPP.
 6. Klik op: Volgende.
 7. De begindatum wordt overgenomen uit het contract van de medewerker.
 8. Als je een medewerker wilt uitsluiten van de pensioenaanlevering, dan vink je Uitsluiten pensioenaanlevering StiPP aan.
 9. Klik op: Voltooien.

Je kunt de instantie Pensioenfonds StiPP ook opnemen in de profielen voor het indienst melden van de medewerker in InSite. Meer informatie voor het inrichten van de profielen, vind je hier.

Het is mogelijk om de instantie te importeren voor de medewerkers via HRM / Beheer / Import Instantie / StiPP of via HRM / Beheer / Import instantie mutatie / StiPP.

Looninrichting

Voor de looninrichting raden wij aan contact op te nemen met een consultant.

Er zijn twee lijstbegrippen beschikbaar per regeling die gekoppeld zijn aan de lijstbegripgroep ‘PDO StiPP pensioenaanlevering’. Het betreft de volgende lijstbegrippen:

 • StiPP uren basisregeling
 • StiPP grondslag basisregeling
 • StiPP uren plusregeling
 • StiPP grondslag plusregeling

In de Profit Cao ‘Flex CAO Uitzendkrachten' en 'Basis CAO StiPP Algemeen’ zijn de looncomponenten voor de basis- en plusregeling aanwezig en tellen automatisch in op deze lijstbegrippen.

Maak je gebruik van eigen looncomponenten in de Basis Cao, dan richt je de intelling op de lijstbegrippen zelf in.

Let op:

Beide lijstbegrippen per regeling mogen alleen een waarde bevatten, als de medewerker onder een van de regelingen valt. Als een medewerker in een periode onder de basisregeling valt, dan bevatten de 'StiPP uren plusregeling' en 'StiPP grondslag plusregeling' de waarde 0.

Voor de lijstbegrippen 'StiPP grondslag basisregeling' en 'StiPP grondslag plusregeling' geldt dat StiPP de grondslagaanwas wil hebben. Dit is de grondslag rekening houdend met een franchise en maximum.

Het begrip Pensioengevend inkomen dat StiPP hanteert, is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen.

De pensioengrondslag is het loon werknemersverzekeringen (sv-loon), maar met de volgende uitzonderingen:

a. Pensioenpremie van de medewerker (alleen de pluspremie omdat de basispremie geen medewerkersdeel heeft).

b. Het loon dat is uitgeruild voor vrije vergoedingen en/of verstrekkingen, zoals bij de ET-regeling.

c. Fiscale bijtelling leaseauto.

d. Het gedeelte van opgenomen/uitbetaalde reserveringen dat is opgebouwd in de wachttijd.

Pensioentelling in Urensoort aanzetten

In de urensoorten stel je in dat ze meetellen in de pensioentelling. Dit geldt voor normale uren.

Bij de overgang op Profit 22 is in bestaande urensoorten, als Meetellen in fasetelling aanstond, ook het veld Meetellen in pensioentelling aangezet. Het datumveld Pensioen meetellen vanaf blijft leeg omdat het vanuit het verleden ook mee blijft tellen.

Nieuwe urensoort inrichten voor pensioentelling:

 1. Ga naar: Projecten / Project / Urensoort.
 2. Open de eigenschappen van de urensoort of voeg een nieuwe toe.
 3. Ga naar het tabblad: Integratie.
 4. Vink Meetellen in pensioentelling aan als je wilt dat de uren die geboekt worden op deze urensoort meetellen voor de pensioentelling, met name als je telt op basis van declaraties.
 5. Selecteer eventueel een datum bij Pensioen meetellen vanaf.
 6. Klik op: Opslaan en sluiten.

  Doe dit voor alle urensoorten die je mee wilt nemen voor de pensioentelling.

Zie ook:

Stipp-aanlevering zonder Flex-activering

Zonder de Flex-activering kun je het PDO-bestand niet geautomatiseerd aanleveren. Wel kun je een eigen analyse toevoegen om de gegevens naar StiPP inzichtelijk te maken. Vraag bij het pensioenfonds na wat zij precies nodig hebben.

 • Gebruik voor de loonberekeningen bij de analyse de gegevensverzameling Medewerker/Berekende looncomponenten. Haal hierin de looncomponenten naar voren die nodig zijn voor het pensioenfonds.
 • Gebruik voor de pensioenfonds persoonsgegevens (denk aan de naam, contactgegevens etc.), bijvoorbeeld de gegevensverzameling Medewerker/Actuele gegevens.

Stuur voor ondersteuning bij het bouwen van de analyse een aanvraag voor Servicemanagement in.

Zie ook:

Reserveringstypes Vrijgesteld StiPP (in gebruik t/m 31-12-2022)

Tijdens de wachttijd voor het pensioen bouwt de medewerker wel reserveringen op voor vakantie-uren/geld. Maar die mogen niet mee in de pensioenberekening voor StiPP. Ze gelden immers niet voor het pensioen. Hiervoor bevat Profit twee reserveringstypes:

 • Vrijgesteld StiPP - vakantiegeld (93)
 • Vrijgesteld StiPP - reserveringen in uren (94)

De medewerker kan van dit saldo gewoon opnemen. Profit berekent de correcte pensioenpremie. Ook als het gaat om jaaroverschrijdende correcties (in 2022 over 2021).

Dit werkt ook door in de pensioengrondslag.

Het begrip Pensioengevend inkomen dat StiPP hanteert, is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen.

De pensioengrondslag is het loon werknemersverzekeringen (sv-loon), maar met de volgende uitzonderingen:

a. Pensioenpremie van de medewerker (alleen de pluspremie omdat de basispremie geen medewerkersdeel heeft).

b. Het loon dat is uitgeruild voor vrije vergoedingen en/of verstrekkingen, zoals bij de ET-regeling.

c. Fiscale bijtelling leaseauto.

d. Het gedeelte van opgenomen/uitbetaalde reserveringen dat is opgebouwd in de wachttijd.

Zie ook

Direct naar

 1. Pensioen (Flex)
 2. Kandidaat en pensioen
 3. Pensioentelling
 4. Pensioenaanlevering
 5. Pensioenaanlevering APG Bouw voor Flex