thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Pensioenaanlevering StiPP

Het is mogelijk om in Profit de pensioengegevens aan te leveren aan StiPP. StiPP staat voor Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten. Bij dit pensioenfonds zijn pensioenregelingen ondergebracht voor medewerkers die als flexmedewerker werken in de branche voor personeelsdiensten. Dit zijn medewerkers die werken via een uitzend- of detacheringsbureau.

Lees hier meer over wat er nieuw is.

Inhoud

Alleen maandaanlevering

StiPP ondersteunt alleen een maandaanlevering. Bij verloningstijdvakken ‘Week’ en ‘4-weken’ geldt hierdoor het volgende:

 • 4-weken

  Bij 4-weken verloning worden periode 12 en 13 samengevoegd.

 • Week

  Bij een weekverloning wordt de 4-4-5 systematiek toegepast. Het concept van deze systematiek is dat er per kwartaal (52 weken / 4) 13 weken te verdelen zijn over 3 maanden. De 13e week van elk kwartaal wordt bij de laatste maand van het kwartaal gevoegd. In onderstaande tabel zie je verdeling die hierdoor ontstaat.

Periode

Weken

1

1, 2, 3, 4

2

5, 6, 7, 8

3

9, 10, 11, 12, 13

4

14, 15, 16, 17

5

18, 19, 20, 21

6

22, 23, 24, 25, 26

7

27, 28, 29, 30

8

31, 32, 33, 34

9

35, 36, 37, 38, 39

10

40, 41, 42, 43

11

44, 45, 46, 47

12

48, 49, 50, 51, 52, 53

Pensioenaanlevering StiPP genereren

Je genereert in Profit een PDO-bestand. Dit bestand lever je aan bij StiPP.

Bestand genereren:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Digitale berichten / Pensioenaanlevering StiPP.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer de leverancier.
 4. Vink de periode aan waarvoor je een bestand wilt maken.

  Je kan een nieuwe periode, een correctieperiode op een bestaande periode, of een correctieperiode op periode 12 van een afgesloten boekjaar maken.

  Correcties over voorgaande jaren lever je via de optie Correctieperiode maken in afgesloten jaar aan in een apart bestand.

 5. Klik op: Volgende.
 6. Selecteer de perioderegel van de inzender.

  Afhankelijk van de geselecteerde optie in het eerste scherm zie je de correcte periode.

 7. Klik op: Voltooien.

  Een nieuwe perioderegel is zichtbaar in de weergave.

 8. Selecteer de nieuwe perioderegel.
 9. Klik op de actie: Controleren.

  Het controleren wordt uitgevoerd in de wachtrij.

  Na het controleren van de perioderegel, kun je de gegevens van de aanlevering controleren.

 10. Dubbelklik op de perioderegel.
  • In de weergave Berekende loongegevens controleer je de berekende loongegevens van de betreffende aanlevering.
  • In de weergave StiPP-bestandsregels zie je de gegevens die worden aangeleverd aan StiPP.
 11. Sluit de weergave.
 12. Klik op de actie: Bestand genereren.
 13. Vul de locatie in waar je het bestand wilt opslaan.
 14. Klik op: Voltooien.

  Het gegenereerde bestand lever je aan bij StiPP.

Pensioenaanlevering StiPP inrichten

Voor het genereren van het aan te leveren bestand, richt je onderstaande in Profit in.

Let op:

Als je het PDO-bestand geautomatiseerd wilt aanleveren moet je de Flex-activering aan hebben staan.

Instantie toevoegen:

Je voegt een instantie toe in de omgeving.

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Inrichting / Instantie.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul de naw-gegevens van StiPP in of selecteer de bestaande organisatie.
 4. Doorloop de wizard en selecteer Pensioenfonds StiPP bij Soort instantie.
 5. Klik op: Voltooien.

Instantie toevoegen bij de werkgever:

Na het toevoegen van de instantie in de omgeving, voeg je de instantie toe bij de werkgever.

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Instantie.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Selecteer de soort instantie Pensioenfonds StiPP.
 6. Klik op: Volgende.
 7. Vul de begindatum in.
 8. Vul het aansluit-, basisregelings- en plusregelingsnummer in.

  Deze nummers vraag je op bij StiPP.

 9. Vul de naw-gegevens van de inzender in.

  Als je via een andere werkgever wilt insturen, dan vink je Afwijkende inzender toepassen aan en selecteer je daarna de betreffende werkgever.

 10. Klik op: Voltooien.

Instantie toevoegen bij de medewerkers:

Na het toevoegen van de instantie bij de werkgever, kun je de instantie toevoegen bij de medewerkers.

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Instantie.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Selecteer de soort instantie Pensioenfonds StiPP.
 6. Klik op: Volgende.
 7. De begindatum wordt overgenomen uit het contract van de medewerker.
 8. Als je een medewerker wilt uitsluiten van de pensioenaanlevering, dan vink je Uitsluiten pensioenaanlevering StiPP aan.
 9. Klik op: Voltooien.

Je kunt de instantie Pensioenfonds StiPP ook opnemen in de profielen voor het indienst melden van de medewerker in InSite. Meer informatie voor het inrichten van de profielen, vind je hier.

Het is mogelijk om de instantie te importeren voor de medewerkers via HRM / Beheer / Import Instantie / StiPP of via HRM / Beheer / Import instantie mutatie / StiPP.

Looninrichting

Voor de looninrichting raden wij aan contact op te nemen met een consultant.

Er zijn twee lijstbegrippen beschikbaar per regeling die gekoppeld zijn aan de lijstbegripgroep ‘PDO StiPP pensioenaanlevering’. Het betreft de volgende lijstbegrippen:

 • StiPP uren basisregeling
 • StiPP grondslag basisregeling
 • StiPP uren plusregeling
 • StiPP grondslag plusregeling

In de Profit Cao ‘Payrolling, uitzenden en detacheren’ en ‘Flex’ zijn de looncomponenten voor de basis- en plusregeling aanwezig en tellen automatisch in op deze lijstbegrippen.

Maak je gebruik van eigen looncomponenten in de Basis Cao, dan richt je de intelling op de lijstbegrippen zelf in.

Let op:

Beide lijstbegrippen per regeling mogen alleen een waarde bevatten, als de medewerker onder een van de regeling valt. Als een medewerker in een periode onder de basisregeling valt, dan bevatten de 'StiPP uren plusregeling' en 'StiPP grondslag plusregeling' de waarde 0.

Voor de lijstbegrippen 'StiPP grondslag basisregeling' en 'StiPP grondslag plusregeling' geldt dat StiPP de grondslagaanwas wil hebben. Dit is de grondslag rekening houdend met een franchise en maximum.

Het begrip Pensioengevend inkomen dat StiPP hanteert, is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen.

De pensioengrondslag is het loon werknemersverzekeringen (sv-loon), maar met de volgende uitzonderingen:

a. Pensioenpremie van de medewerker (alleen de pluspremie omdat de basispremie geen medewerkersdeel heeft).

b. Het loon dat is uitgeruild voor vrije vergoedingen en/of verstrekkingen, zoals bij de ET-regeling.

c. Fiscale bijtelling leaseauto.

d. Het gedeelte van opgenomen/uitbetaalde reserveringen dat is opgebouwd in de wachttijd.

Pensioentelling

In de eigenschappen van het contract bij de medewerker (tabblad Arbeidsverhouding) vul je de velden van de pensioentelling voor de aanlevering aan StiPP.

In het veld Start pensioenregeling selecteer je voor de medewerker de pensioenregeling die van toepassing is. Zie de opmerking verderop over 21-jarigen.

Onderstaande velden krijgen automatisch een waarde door de geplande taak Actuele gegevens vernieuwen.

Lees hier wat nieuw is in Profit 20 en volgens de nieuwe cao.

Lees hier over het terugdraaien van de wekentelling voor de basisregeling.

De termijnen die Profit gebruikt volgens StiPP, zijn:

 • Wachttijd: 8 weken
 • Basispensioen: 52 weken, beginnend met week 9
 • Pluspensioen: >60 weken, beginnend met week 61

Profit telt wachttijd altijd in gewerkte weken.

De berekening voor het bepalen van het aantal weken voor het basis- en pluspensioen is als volgt:

Aantal gewerkte weken + Startweken pensioen = Pensioenweken

Bij de volgende begrippen gaat het om:

Startweken pensioen = De weken pensioen die je meeneemt van een vorige werkgever indien van toepassing, inclusief de wachttijd.

Pensioenweken = Het totaal aantal pensioenweken dat een medewerker heeft. Dit is dus over alle regelingen heen. Dit kunnen zowel weken in de wachtregeling, basisregeling als plusregeling zijn. Anders gezegd:

Startweken pensioen (inclusief wachttijd) + Pensioenweken basis + Pensioenweken plus = Pensioenweken

Pensioenweken basis:

Profit berekent het totaal aantal pensioenweken dat de medewerker in de basisregeling zit/heeft gezeten, ná de wachttijd van 8/26 weken, ongeacht de waarde in het veld Start pensioenregeling. Dit is dus maximaal 52.

Pensioenweken plus:

Profit berekent het totaal aantal pensioenweken dat de medewerker in de plusregeling zit. Een medewerker bereikt de plusregeling na 52 weken in de basisregeling en 8/26 weken wachttijd.

Voorbeeld met basis:

Stel je medewerker heeft bij zijn vorige werkgever 50 pensioen weken opgebouwd.

Zit de medewerker in de oude regeling, dan moet je 50+26=76 weken bij Startweken pensioen invullen. De medewerker zit nog in de basisregeling, dus dit kun je bij Start pensioenregeling selecteren. Profit haalt dan de wachttijd van 26 weken van die 76 weken af en vult 50 weken in bij Pensioenweken basis. Pensioenweken plus blijft dan dus leeg, omdat de medewerker nog niet in de plusregeling zit. Als je maar 50 invult bij Startweken pensioen, dan rekent Profit met 50-26=24 bij Pensioenweken basis en zou hij onterecht nog niet in de basisregeling zitten volgens Profit.

Voorbeeld met plus:

Stel een medewerker heeft bij zijn vorige werkgever 75 pensioen weken opgebouwd, en de medewerker zit in de nieuwe regeling, dan vult je 75+8= 83 in bij Startweken pensioen. Bij Start pensioenregeling selecteer je Plusregeling.

Het veld Pensioenweken basis trekt dan de wachttijd van 8 weken van die 83 startweken af. Er blijven dan 75 weken over.

Bij Startweken basis zal Profit 52 weken vullen, want die zijn al ‘gehaald’.

Bij Pensioenweken plus zal Profit dan 75-52= 23 weken vullen. Dat zijn de resterende weken en die weken zit hij dus al in de plus regeling. Omgekeerd is de som 8+52+23=83 en dat zijn de totaal aantal pensioenweken.

Begindatum basisregeling

Profit vult het veld Begindatum basisregeling op basis van de gewerkte weken van de medewerker, namelijk de datum ná de wachttijd. Bereikt het aantal gewerkte weken 8, dan wordt het veld Begindatum basisregeling gevuld met de begindatum van de betreffende week (week 9). Bij het bepalen van de datum zijn eventuele gaten van langer dan 6 maanden niet van toepassing, de telling loopt altijd door.

Als je bij Start pensioenregeling de waarde Basis pensioenregeling hebt geselecteerd, dan gebruikt Profit bij Begindatum basisregeling de 'datum in dienst' van de medewerker.

Als je bij Start pensioenregeling de waarde Plus pensioenregeling hebt geselecteerd, dan blijft Begindatum basisregeling leeg.

Begindatum plusregeling

Het veld Begindatum plusregeling wordt gevuld op basis van de gewerkte weken van de medewerker.

Bereikt het aantal weken 60 (8 gewerkte weken van de wachtregeling, 52 contractweken van het basispensioen), dan wordt het veld gevuld met de begindatum van de betreffende week (week 61). Bij het bepalen van de datum zijn eventuele gaten van langer dan 6 maanden niet van toepassing, de telling loopt altijd door.

AIs je bij Start pensioenregeling de waarde Plus pensioenregeling hebt geselecteerd, dan krijgt Begindatum plusregeling de datum in dienst van de medewerker als waarde.

Pensioentelling 21-jarigen

Bij medewerkers die vóór hun 21e verjaardag in dienst komen telt Profit alle gewerkte weken die zijn gewerkt vóórdat de medewerker 21 is geworden. Hierbij worden de startweken pensioen niet meegeteld in de pensioentelling.

Medewerkers die 60 weken of meer gewerkt hebben mogen direct in de Plus regeling starten zodra zij 21 worden. Dit kun je inrichten door het veld Start pensioenregeling bij de kandidaat te vullen met P (Plusregeling).

Import-veld Startdatum pensioenregeling (bij implementatie)

De import Medewerker mutatie/contract bevat het veld Startdatum pensioenregeling. Dit veld gebruik je alleen bij een conversie voor een nieuwe implementatie.

Door dit te vullen zorg je ervoor dat de startdatum van het pensioen van de medewerker in Profit gelijk is aan die in het vorige pakket.

Het werkt het als volgt:

Je hebt nog geen nacalculatie (declaraties) voor het aflopen jaar in Profit. Wel heb je voor een medewerker het lopende contract geïmporteerd. Eventuele pensioenweken die zijn opgebouwd tijdens dit contract moet je als pensioenweken opgeven in Startweken pensioen. Normaal rekent Profit echter met deze weken vanaf de begindatum contract. Vul daarom het veld Startdatum pensioenregeling met de begindatum van de pensioenregeling die tijdens de arbeidsverhouding van toepassing was. Deze begindatum neemt Profit over naar het veld Begindatum basisregeling of Begindatum plusregeling.

Stipp-aanlevering zonder Flex-activering

Zonder de Flex-activering kun je het PDO-bestand niet geautomatiseerd aanleveren. Wel kun je een eigen analyse toevoegen om de gegevens naar StiPP inzichtelijk te maken. Vraag bij het pensioenfonds na wat zij precies nodig hebben.

 • Gebruik voor de loonberekeningen bij de analyse de gegevensverzameling Medewerker/Berekende looncomponenten. Haal hierin de looncomponenten naar voren die nodig zijn voor het pensioenfonds.
 • Gebruik voor de pensioenfonds persoonsgegevens (denk aan de naam, contactgegevens etc.), bijvoorbeeld de gegevensverzameling Medewerker/Actuele gegevens.

Stuur voor ondersteuning bij het bouwen van de analyse een aanvraag voor Servicemanagement in.

Zie ook:

Direct naar

 1. Uitzendbranche (Flex)
 2. Uitzendbureaus met dag/weekverloning inrichten
 3. Detachering met periodeverloning inrichten en gebruiken
 4. Kandidaten beheren (Flex-branche)
 5. Klanten beheren
 6. Declaraties boeken
 7. Nog niet goedgekeurde declaratie wijzigen
 8. Declaraties goedkeuren
 9. Loonafspraken actualiseren
 10. Declaraties verlonen en betalen aan de kandidaten
 11. Declaraties factureren aan de verkooprelaties
 12. Declaraties of plaatsing wijzigen/corrigeren Overzicht
 13. Correctiedeclaratie
 14. Terugdraaien
 15. Crediteren
 16. Week accorderen salarisverwerkingsplan
 17. Journaliseren
 18. Pensioenaanlevering StiPP
 19. Declaraties voor Feestdaguren

Process

Aanlevering

Work area

HRM Payroll Projecten