Pensioenaanlevering APG Bouw voor Flex

Het is mogelijk om Flex-medewerkers aan te leveren via de pensioenaanlevering APG Bouw.

De Profit Cao Flex is uitgebreid met de benodigde regelingen van de cao Bouw. Raadpleeg de CAO Releasenotes voor de wijzigingen in de cao.

Pensioenaanlevering APG inrichten

Om medewerkers aan te leveren, voeg je de instantie toe op omgeving-, werkgever- en medewerkersniveau.

Meer informatie hierover, vind je hier.

Plaatsing voor StiPP en Bouw

Een medewerker kan geen simultane plaatsingen hebben onder StiPP én Bouw. Doordat we dit niet ondersteunen, kun je in deze situatie een kandidaat dubbel toevoegen.

Profit ondersteunt niet dat een kandidaat binnen het contract wisselt van instantie StiPP naar Bouw.

Nabetalingen

Nabetalingen die pensioengevend zijn, boek je in de periode waarop ze betrekking hebben. Hierdoor initieert Profit een TWK voor de periode waarin je de nabetaling boekt. Er mag geen gebruik gemaakt worden van een nabetalingscontract voor de nabetaling.

Voorbeeld:

Een medewerker krijgt met terugwerkende kracht in het voorgaande jaar een salarisverhoging. Deze salarisverhoging corrigeer je in de perioden waarop deze betrekking heeft. Middels een jaaroverschrijdend salarisverwerkingsplan kunnen deze TWK’s verwerkt en aangegeven worden.

Voorbeeld:

Een medewerker krijgt met terugwerkende kracht in het huidige jaar een salarisverhoging. Deze salarisverhoging corrigeer je in de perioden waarop deze betrekking hebben. Hetzelfde geldt als de medewerker inmiddels uitdienst is.

Soort declaratie ‘Niet gewerkt’

Voor FLEX bouw bestaat de soort declaratie Niet gewerkt. Deze worden automatisch aangemaakt bij het accorderen van de salarisverwerking als een medewerker voor een week geen verwerkte declaraties heeft gehad.

Om een declaratie Niet gewerkt te kunnen generen moet de medewerker een plaatsingsonctract hebben. Voor soort declaratie Niet gewerkt maakt het, als de kandidaat meerdere plaatsingen in het loontijdvak heeft, niet uit onder welke plaatsing de declaratie wordt aangemaakt. Als de kandidaat echter geen plaatsing heeft, dan kan de taak niet succesvol worden afgerond en volgt een melding.

Direct naar

  1. Pensioen (Flex)
  2. Kandidaat en pensioen
  3. Pensioentelling
  4. Pensioenaanlevering
  5. Pensioenaanlevering APG Bouw voor Flex