Pensioenaanlevering APG inrichten

Je kunt de Levering Pensioen Gegevens (LPG) digitaal aanleveren aan de pensioenuitvoerder APG.

Inhoud

Beschrijving

Het inrichten van de pensioenaanlevering APG ziet er schematisch als volgt uit:

Pay_Pensioenaanlevering APG inrichten

Als je Profit tijdens het loonjaar gaat gebruiken, heb je de pensioenaanlevering van de voorgaande perioden al via een ander pakket verricht of handmatig aangeleverd aan APG. Voor een correcte verwerking van TWK-mutaties raden wij aan om de pensioenaanleveringen van de perioden die al via een ander pakket zijn verricht of handmatig zijn aangeleverd, opnieuw te verzenden met Profit. Op deze manier is de loonadministratie altijd gelijk aan de pensioenadministratie.

Het is niet mogelijk om deze pensioenaanleveringen te onderdrukken. Neem daarom van te voren contact op met APG zodat zij hiervan op de hoogte zijn.

FTP

Nieuwe klanten krijgen van APG een vragenlijst. Op de vragenlijst geef je aan dat de APG aanlevering een secure FTP aanlevering is.

Overstappen naar Profit

Wij adviseren altijd contact op te nemen met de pensioenuitvoeder om aan te geven dat je wisselt van softwareleverancier, zodat zij op de hoogte zijn en kunnen wijzen op bijzonderheden.

Als je van een ander softwarepakket komt en overstapt op Profit zijn er enkele nummers en gegevens nodig die je voor het inrichten bij APG opvraagt:

Leveranciersnummer.

Aansluitnummer.

MFT-account voor het communicatieprofiel

Inkomstenverhouding

Startjaar

Communicatieprofiel APG

De bestanden voor APG verzend je digitaal met de communicatieservice in Profit. Op ieder ingezonden bestand volgt een digitale ontvangstbevestiging van APG.

Je richt hiervoor het communicatieprofiel in. Na het inrichten richt je de communicatiepoorten in.

Je gebruikt dit profiel voor het verzenden van de pensioengegevens voor de pensioenfondsen ABP, PWRI, Loyalis, Bouw, Schoonmaak en Woningcoöperaties.

Communicatieprofiel inrichten:

 1. Open de communicatie-omgeving. Je richt dit communicatieprofiel in de communicatie-omgeving in, niet per subomgeving.
 2. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Communicatieprofiel.
 3. Open de eigenschappen van het profiel APG.
 4. Vink Geblokkeerd uit.
 5. Ga naar het tabblad: Authenticatie.
 6. Vul de gebruikersnaam en het wachtwoord in.

  De gebruikersnaam en het wachtwoord vraag je op bij APG. Van APG ontvang je het MFT-account. Deze bevat de gebruikerscode en deze neem je over als gebruikersnaam in Profit.

  Daarnaast ontvang je ook het wachtwoord. Dit is het wachtwoord voor de 'Produktie-omgeving'.

 7. Klik op: Opslaan en sluiten.

  Je hebt het communicatieprofiel ingericht.

Zie ook

Pensioenaanlevering APG inrichten

Instantie APG toevoegen

Je voegt de instantie APG toe in de omgeving.

Betaalinstellingen APG vanaf 2019

Vanaf 2019 wil ABP één betaling per pensioenaanlevering in plaats van een betaling per product.

Instantie toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Inrichting / Instantie.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Vul de naam en adresgegevens in.
 4. Doorloop de volgende stappen van de wizard.
 5. Selecteer de soort instantie.
 6. Selecteer de sector bij Sector/bedrijf:
 7. Klik op: Voltooien.

Betaalinstellingen per instantie vastleggen

Werkgever inrichten voor aanlevering APG

Je voegt de instantie APG toe bij elke werkgever die aangifte moet doen.

Instantie bij werkgever toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Instantie.
 4. Klik op: Nieuw
 5. Selecteer de instantie.
 6. Klik op: Volgende.
 7. Vul de begindatum in.
 8. Vul de naam en het nummer van de leverancier die je van APG hebt ontvangen.

  Je ontvangt van APG een 7-cijferig nummer.

 9. Vul het werkgeversnummer dat je van APG hebt ontvangen in bij Aansluit-/contractnummer.
 10. Om de aanlevering te genereren, vink je het betreffende veld aan.
 11. Klik op: Voltooien.

Afwijkend begin inkomstenverhouding voor overstappers:

Voor een soepele overgang van het vorige softwarepakket naar Profit, is voor de aanlevering aan APG het veld Startjaar toegevoegd bij de werkgever. Door het Startjaar in Profit in te vullen, worden de begindatum inkomstenverhouding in Profit en de begindatum deelnemersschap bij APG gelijkgetrokken. Geef bij het invullen van het startjaar de nieuwe ingangsdatum altijd vooraf door aan APG. Dit veld vul je in overleg met de consultant tijdens de implementatiefase.

Let op:

Is er sprake van een administratieve wijziging of een fusie? Zorg dan dat je de datum van het startjaar vooraf goed aan APG doorgeeft. Gebruik je hetzelfde Leveranciersnummer en wijzig je het startjaar maar geef je dit niet door aan APG? Dan ontvang je in het jaar daarop het signaal 405 intrekking of IKP verwacht voorbij de jaargrens. Neem contact op met APG met het verzoek of zij hiervoor een script kunnen schrijven.

Meerdere periodetabellen:

Als een werkgever meerdere periodetabellen gebruikt, geef je dit in de instantieregel aan. Per periodetabel heb je een apart aansluitnummer nodig. Dit kan alleen bij het APG/A&O en nog niet bij het ABP.

 1. Open de aangemaakte instantieregel bij de werkgever.
 2. Ga naar het tabblad: Inhoudingsplichtige.
 3. Open de eigenschappen van de laatste perioderegel.
 4. Ga naar het tabblad: Aansluitnummers.
 5. Klik op: Nieuw.
 6. Selecteer de juiste periodetabel bij Periodetabel.
 7. Vul het aansluitnummer in.
 8. Klik op: Voltooien.

Medewerker inrichten voor aanlevering APG

Je voegt de instantie APG toe bij medewerkers waarvoor je aangifte doet bij ABP. In de instantie leg je de inrichting van het pensioen- of verzekeringsproduct vast.

Profit bepaalt het pensioennummer automatisch voor de medewerker, als de instantie aanwezig is bij de medewerker. Het pensioennummer vind je terug in het veld Extern identificatienummer op het tabblad Dienstverband, onder de eigenschappen van het contract. Je kunt dit niet handmatig aanpassen. Het nummer is een oplopend nummer. Bij een nieuw dienstverband kijkt Profit wat het laatst uitgegeven nummer is bij een medewerker en verhoogd deze dan met één voor het nieuwe dienstverband.

Profit neemt alleen medewerkers op in de pensioenaanlevering, als Personeelslid of Ondernemer - met salaris is geselecteerd bij Soort medewerker.

Als de werkgever meerdere cao's heeft met verschillende aansluitnummer bij APG (combinatie PO/VO) en de medewerker wisselt van cao, dan voeg je altijd een nieuw dienstverband toe. Doordat APG in deze uitzonderingssituatie meerdere aansluitnummers onder één werkgever toekent, verwachten zij af- en aanmeldingen bij een wijziging van cao. De medewerker wisselt namelijk niet alleen van cao, maar voor APG verhuist deze ook naar een ander aansluitnummer. Dit gaat alleen goed in Profit als je het oude dienstverband beëindigt en een nieuw (neven)dienstverband toevoegt. Hierdoor kent Profit een nieuw pensioennummer toe en volgen automatisch af- en aanmeldingen.

Ook als de flex-medewerker overgaat van StiPP naar APG CAO Bouw moet je de medewerker in- en uitdienst melden om zo een nieuw IKV-nummer te krijgen. Een medewerker onder declaratieverloning kan namelijk niet tegelijkertijd gekoppeld zijn aan de instanties StiPP en APG bouw.

Let op:

In de pensioenaanlevering moet de oorspronkelijke begindatum van een pensioen- of verzekeringsproduct aangegeven worden. Deze begindatum leidt Profit af van de begindatum van de instantie waarbij het betreffende product voor het eerst ingericht is. Wij raden daarom aan een kloppende instantiehistorie te importeren voor alle medewerkers. Je zorgt ervoor dat tenminste alle (verschillende) begindatums van de producten in Profit staan.

Een alternatief is alle pensioen- of verzekeringsproducten in te richten met een ingangsdatum van het live gaan met Profit. Als er vanwege een controle op salaris, contract of functie toch historische instantieregels noodzakelijk zijn, dan richt je de producten inactief in binnen de instantieregels. Dit betekent dat je in de historische instantieregels de producten niet selecteert of aanvinkt.

Instantie bij medewerker toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Instantie.
 4. Klik op: Nieuw
 5. Selecteer de instantie APG sectoren ABP, Loyalis, PWRI.
 6. Klik op: Volgende
 7. Vul de begindatum in.

  De begindatum moet gelijk zijn aan de begindatum van de periode in de periodetabel of aan de in dienst datum.

 8. Vul de overige velden in. Hierbij houd je rekening met het volgende:
  • Als je WNE of WGP selecteert bij Verbijzondering, dan vink je OP/NP, AOP en Inkoop voorwaardelijk pensioen (voorheen VPL) verplicht aan.
  • Als je WWU of WOU selecteert bij Verbijzondering, dan vink je OP/NP en AOP verplicht aan.
  • Je selecteert de meetellingswaarde van de medewerker bij Meetellingswaarde. De standaard meetellingswaarde voor medewerkers is Diensttijd telt volledig mee.
  • Vul het percentage van het verlof in bij % Verlof, als je WLV (Medewerker met levensloopverlof) of WGP (Medewerker met gedeeltelijk politiek verlof) hebt geselecteerd bij Verbijzondering. De waarde van het veld % Verlof verlaagd de meetellingswaarde van de ABP-producten OP/NP, OP/NP-I en VPL. Het reglement van ABP kent echter uitzonderingen op de meetellingswaarde in combinatie met levensloop. Raadpleeg het handboek Premie en Gegevens van APG voor informatie. Wanneer een uitzondering van toepassing is, kan je via de volgende looncomponenten een afwijkend verlofpercentage toepassen:
  • OP/NP: 161.004.552 'Kortingspercentage'.
  • OP/NP individueel: 161.004.553 '% Korting OP/NP Individueel'
  • Inkoop voorwaardelijk pensioen (voorheen VPL): 161.004.554 'Inkoop voorwaardelijk pensioen (voorheen VPL)'

   De uiteindelijke toegepaste meetellingswaarde per product kun je raadplegen via de weergaven van de pensioenaanlevering.

 9. Klik op: Volgende.
 10. Vul de velden van IPAP in voor Loyalis:
  • IPAP semi-collectief

   Een werkgever kan bij Loyalis een collectieve regeling treffen waarbij je wel de pensioenaanlevering moet doen om elke medewerker apart aan/af te melden en de premie afdracht te doen. Dit richt je bij medewerker/instantie/loyalis in als 'Semi-Collectief'.

  • IPAP collectief

   Een werkgever kan bij Loyalis een collectieve regeling treffen waarbij je geen pensioenaanlevering hoeft te doen en de premie afdracht wordt per werkgever vastgesteld. Dit richt je bij medewerker/instantie/loyalis in als 'Collectief'. Er worden dan wel looncomponenten berekent, maar de medewerkers komen niet in de pensioenaanlevering.

 11. Klik op: Voltooien.

Levensloopopname inrichten

Meer informatie hierover vind je hier.

PWRI ziek 2 jaar

In de situatie dat een medewerker langer dan 2 jaar ziek is, wijzig je het volgende in Profit:

 • Je voegt een nieuwe roosterregel toe met 0 uren vanaf de datum dat de medewerker 104 weken ziek heeft bereikt.
 • Je wijzigt geen gegevens in de instantieregel APG bij de medewerker. Het veld OP/NP blijft aangevinkt.

Doordat het rooster geen uren meer bevat wordt er geen salaris berekend en ontstaat er ook geen deeltijdfactor. Doordat de medewerker nog wel een instantieregel heeft waarbij en OP/NP is aangevinkt, wordt de medewerker meegenomen in de pensioenaanlevering APG met meetelling 'Nee' en deeltijdfactor '0'. Als je de roosterregel halverwege de periode laat ingaan, dan wordt de bovengenoemde werking toegepast vanaf de volgende periode.

Zie ook