Pensioenaanlevering APG

Je kunt de Levering Pensioen Gegevens (LPG) digitaal aanleveren aan de pensioenuitvoerder APG.

Inhoud

Beschrijving

Nadat je de salarisverwerking voorlopig hebt verwerkt, voegt Profit automatisch een nieuwe pensioenaanlevering toe. TWK-mutaties op een periode die je al hebt aangeleverd, neemt Profit mee in de eerstvolgende periode. Met de beschikbare weergaven krijg je digitaal inzicht in de gegevens die meegaan in de aanlevering.

De bestanden verzend je digitaal met de communicatieservice in Profit.

Het proces ziet er als volgt uit:

Pay_Pensioenaanlevering APG

Pensioenaanlevering APG Bouw voor Flex

Het is mogelijk om Flex-medewerkers aan leveren via de pensioenaanlevering APG Bouw.

Meer informatie hierover vind je hier.

Voorbereiding

Pensioenaanlevering APG toevoegen

Je voegt een pensioenaanlevering toe als je de laatste periode van het jaar opnieuw wilt aanleveren met de TWK-mutaties. Je voegt ook een pensioenaanlevering toe als de werkgever gedurende het jaar stopt met aanleveren, maar je de laatste aangeleverde periode opnieuw wilt aanleveren inclusief de TWK-mutaties.

Na het voorlopig verwerken van de salarisverwerking voegt Profit automatisch een regel toe voor de pensioenaanlevering. Je voegt dus zelf voor een reguliere periode geen pensioenaanlevering toe in Profit.

Pensioenaanlevering toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Digitale berichten / Pensioenaanlevering APG.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer de laatste periode voor de aanlevering van de opdrachtgever.
 4. Klik op: Voltooien.

  Als je rechten hebt voor de actie Controleren, dan controleert Profit de aanlevering direct.

  Als voor de opdrachtgever, jaar en periode reeds een pensioenaanlevering bestaat met de status klaargezet of verzonden, dan genereert Profit een vervangende aanlevering.

Pensioenaanlevering APG controleren

Je kunt voor en na het accorderen van de salarisverwerking de pensioenaanlevering controleren. Na het voorlopig verwerken van de salarisverwerking voegt Profit automatisch een regel toe voor de pensioenaanlevering. Je voegt dus zelf voor een reguliere periode geen pensioenaanlevering toe in Profit. Na het controleren van de voorlopige verwerkte loongegevens, krijgt de pensioenaanlevering de nieuwe APGStatus ‘Voorlopig gecontroleerd’.

Een pensioenaanlevering bevat altijd het tijdvak waarover aangifte wordt gedaan en is eventueel uitgebreid met inkomstenperioden van voorgaande perioden. Terugwerkende kracht salarisverwerkingsplannen van toekomstige periode die betrekking hebben op de huidige periode of voorgaande perioden worden ook meegenomen.

Voorbeeld

Als de pensioenaanlevering van februari gecontroleerd wordt, terwijl salarisverwerkingsplan van maart al is geaccordeerd waarin gegevens over januari met terugwerkende kracht zijn gecorrigeerd, dan worden de gegevens over januari meegenomen in deze pensioenaanlevering.

0

In het tijdvak waarover je aangifte doet, worden altijd alle geaccordeerde salarisverwerkingsplannen die betrekking hebben op de betreffende werkgever, periodetabel, jaar en periode meegenomen. Ook salarisverwerkingsplannen die al eens zijn aangeleverd, lever je opnieuw aan. Een vervangende levering bevat dus altijd de laatste stand van alle medewerkers. Afhankelijk van de gekozen optie bij de vraag of voorlopig verwerkte gegevens mee te nemen, worden gegevens van salarisverwerkingsplannen met de status ‘Voorlopig verwerkt’ of ‘Dichtgezet’ ook meegenomen.

Let op

Bij het maken en controleren van de pensioenaanlevering wordt niet gekeken naar perioden met de status ‘Verschillen na dichtzetten’.

Let op

Voor een medewerker die in de 1e levering is aangeleverd en ten tijde van het controleren van de 2e levering niet meer aanwezig is dient een intrekking aangeleverd te worden.

Pensioenaanlevering controleren:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Digitale berichten / Pensioenaanlevering APG.
 2. Selecteer de aanlevering die je wilt controleren.
 3. Klik op de actie: Controleren.

  Als Profit fouten meldt, dan los je deze op. Hierna kun je de aanlevering opnieuw controleren.

  Let op:

  Profit plaatst deze taak in de wachtrij. Terwijl de taak in de wachtrij wordt uitgevoerd, kun je gewoon doorwerken. Je raadpleegt taken die worden uitgevoerd via de actie Wachtrij in de Salarisverwerkingscockpit. Zie: Wachtrij gebruiken en beheren.

 4. Open de eigenschappen van de pensioenaanlevering.

  Je ziet de gegevens die meegaan in de pensioenaanlevering.

Pensioenaanlevering APG klaarzetten voor verzending

Je zet de pensioenaanlevering klaar voor verzending via de communicatieservice.

Pensioenaanlevering klaarzetten:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Digitale berichten / Pensioenaanlevering APG.
 2. Selecteer de aanlevering die je wilt verzenden.
 3. Klik op de actie: Klaarzetten.

  Je zet de aanlevering klaar voor verzending via de communicatieservice. In de communicatieservice kun je de aanlevering verzenden.

  Als een fout optreedt tijdens het verzenden, dan hoef je de aanlevering niet opnieuw kaar te zetten. In dit geval kun je de status van de verzending herstellen in de communicatieservice en daarna opnieuw verzenden.

Zie ook

Status en signalen APG raadplegen

Wanneer je bij APG aanvraagt of de XML terugkoppeling voor retourberichten aangezet mag worden, koppelt APG de status en signalen digitaal terug aan jou. Hiermee wordt de status van de ingezonden aanlevering automatisch bijgewerkt in Profit.

Het voordeel is dat je alle informatie in Profit hebt en je niet meer periodiek hoeft in te loggen op het Selfservice Werkgever Portaal van APG.

Signalen raadplegen:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Digitale berichten / Pensioenaanlevering APG.

  Je ziet per pensioenaanlevering de huidige status.

  De pensioenaanlevering kan de volgende status hebben:

 2. Open de eigenschappen van de pensioenaanlevering met de status Technisch afgekeurd APG, Onverwerkbaar APG of Verwerkt met signalen APG.

  Als een medewerker een onverwerkbaar signaal heeft, dan worden alle perioden waar het signaal betrekking op heeft altijd opnieuw aangeleverd. Dit zorgt ervoor dat situaties waarvoor er geen nieuwe loonverwerking nodig is ook opnieuw worden aangeleverd.

  Je ziet per medewerker en product de signalen. Je lost de signalen op. Hierdoor ontstaan TWK-mutaties waardoor ook een correctie in de pensioenaanlevering ontstaat. De correcties worden automatisch aangeleverd in de eerstvolgende reguliere periode.

Pensioenaanlevering APG opnieuw versturen

Als je van APG signalen hebt ontvangen, dan los je deze op in Profit. Hierdoor ontstaan TWK-mutaties waardoor ook een correctie in de pensioenaanlevering ontstaat. De correcties worden automatisch aangeleverd in de eerstvolgende reguliere periode binnen het kalenderjaar. Als er sprake is van correcties in de laatste periode van het jaar of met terugwerkende kracht in perioden daarvoor, dan gaat deze niet mee in de eerste aanlevering van het nieuwe jaar. In dit geval lever je de laatste periode van het jaar opnieuw aan.

De eerstvolgende aanlevering bevat alle gegevens van alle medewerkers die in de onverwerkbare aangifteregel zitten en alle gegevens van de lopende aanlevering.