Pensioentelling StiPP

Flex-medewerkers vallen onder het pensioenfonds voor uitzendkrachten en gedetacheerden (StiPP).

In de contracteigenschappen bij de medewerker leg je het pensioenverleden vast.

Daarnaast worden daar een heel aantal velden door Profit berekend om de verschillende termijnen te bepalen. Die velden krijgen automatisch een waarde via de geplande taak Actuele gegevens vernieuwen.

Inhoud

Toetredingsleeftijd verlaagd per 1 januari 2024

In dit artikel is gave nieuwe functionaliteit verwerkt die beschikbaar is vanaf Profit 2.

Vanaf 1 januari 2024 wordt de toetredingsleeftijd voor StiPP verlaagd van 21 jaar naar 18 jaar.

Medewerkers die op 1 januari 2024 18 jaar of ouder (en jonger dan 21) zijn, gaan vanaf dan de basisregeling in en gaan pensioenweken in die regeling opbouwen.

Medewerkers die op of na 1 januari 2024 18 jaar worden, gaan vanaf de week dat zij jarig zijn pensioenweken opbouwen in de basisregeling.

Wijzigingen per 1 juli 2023

Per 1 juli zijn een aantal zaken in de StiPP-regeling aangepast:

 • Vanaf 1 juli 2023 vervalt de wachttijd van 8 (gewerkte) weken.

  1 juli valt op een zaterdag. Omdat dit de verloningsperiode in twee delen splitst bij week en 4-weken verloning, en een halve periode met wachttijd en een halve periode zonder wachttijd niet mogelijk is in Profit, kiezen we voor overgang per 26 juni. Uitzondering hierop zijn medewerkers met maandverloning, die gaan wel per 1 juli 2023 over op de basisregeling omdat dat ook het begin van de verloningsperiode is.

  In Profit krijgen dus ná installatie van de patch alle flex medewerkers met week- en de 4-weken-verloning die in de wachttijd zitten 26-06-2023 als Begindatum basisregeling. Profit voert dit bij bestaande flex medewerkers door op het moment dat je de periode accordeert waarin 26-06-2023 valt.

  Flex-medewerkers in de wachttijd bij maandverloning krijgen 01-07-2023 in het veld Begindatum basisregeling.

 • Vanaf 1 juli 2023 tellen de gewerkte weken vóór de leeftijd van 21 jaar niet meer mee in de basisregeling.

  Voor medewerkers die op of na 1 juli 2023 jarig zijn en 21 worden, tellen eventuele pensioenweken die zijn opgebouwd vóór de 21ste verjaardag niet meer mee voor de pensioenberekening. Deze medewerker begint op de dag van zijn 21ste verjaardag nu met nul pensioenweken in de basisregeling.

  Voor bestaande medewerkers die voor 1 juli 2023 jarig waren/zijn en 21 werden/worden, blijft de oude regeling van toepassing.

  Let op:

  Deze wijzigingen zijn uitgeleverd via een patch op Profit 22.

Wat betekent dit concreet voor wat je zelf moet doen?

Bij het toevoegen van een nieuwe flex-medewerker met een begindatum op of ná 1 juli vul je in het veld Pensioenweken het aantal weken dat de medewerkers al in de basis- en plusregeling viel bij een andere werkgever. Dus zonder wachttijd-weken.

E.e.a. is verwerkt in de tekst hieronder.

Termijnen voor de pensioentelling

Een Flex medewerker bouwt eerst recht op voor het basispensioen en al naar gelang hij/zij langer heeft gewerkt, voor het pluspensioen.

De termijnen die Profit gebruikt volgens StiPP, zijn:

 • Basispensioen: 52 weken, beginnend met week 1
 • Pluspensioen: >52 weken, beginnend met week 53

Berekende velden bij de medewerker voor de pensioentelling

De betekenis en berekening voor het bepalen van het aantal weken voor het basis- en pluspensioen zie je hieronder. Hierin zijn de wijzigingen per 1 juli 2023 verwerkt.

Klik hier om de berekeningen zoals die voor die datum golden, te zien.

Veld

Berekening

Start pensioenregeling

Hier selecteer je de pensioenregeling die voor de medewerker van toepassing is op het moment van indiensttreden. Op basis van wat je hier instelt, zijn de berekeningen van Profit anders.

Pensioenweken

Aantal gewerkte weken + Startweken pensioen

Het totaal aantal pensioenweken dat een medewerker heeft. Dit is dus over alle regelingen heen. Dit kunnen zowel weken in de basisregeling als plusregeling zijn.

Anders gezegd:

Startweken pensioen + Pensioenweken basis + Pensioenweken plus

Je kunt ook een pensioentelling hebben op basis van contractweken (niet alleen gewerkte weken). Dit stel je dan in bij de werkgever.

Startweken pensioen

Hier vul je de weken pensioen in die de medewerker meeneemt van een vorige werkgever indien van toepassing.

Dit is zonder wachttijd bij een indienstdatum vanaf 1 juli 2023, want de wachttijd is per die datum vervallen.

Pensioenweken basis:

Profit berekent het totaal aantal pensioenweken dat de medewerker in de basisregeling zit/heeft gezeten, ongeacht de waarde in het veld Start pensioenregeling. Dit is dus maximaal 52.

Pensioenweken plus:

Profit berekent het totaal aantal pensioenweken dat de medewerker in de plusregeling zit. Een medewerker bereikt de plusregeling na 52 weken in de basisregeling.

Begindatum basisregeling

Profit vult het veld Begindatum basisregeling op basis van de gewerkte weken van de medewerker. Bij het bepalen van de datum zijn eventuele gaten van langer dan 6 maanden niet van toepassing, de telling loopt altijd door.

Als je bij Start pensioenregeling de waarde Basis pensioenregeling hebt geselecteerd, dan gebruikt Profit bij Begindatum basisregeling de 'datum in dienst' van de medewerker.

Als je bij Start pensioenregeling de waarde Plus pensioenregeling hebt geselecteerd, dan blijft Begindatum basisregeling leeg.

Als je bij Start pensioenregeling de waarde Geen pensioenregeling hebt geselecteerd en in de werkgever is bij Methode fasetelling een van de opties met telling obv contractweken ingesteld, dan telt Profit de weken vanaf het begin van het contract en worden de begindatums van de regelingen gevuld. Als de Methode fasetelling 'op basis van 'geboekte uren' is of 'geen fasetelling', dan blijven de datums leeg.

Begindatum plusregeling

Het veld Begindatum plusregeling wordt gevuld op basis van de gewerkte weken van de medewerker.

Bereikt het aantal weken 52 (52 contractweken van het basispensioen), dan wordt het veld gevuld met de begindatum van de betreffende week (week 53). Bij het bepalen van de datum zijn eventuele gaten van langer dan 6 maanden niet van toepassing, de telling loopt altijd door.

AIs je bij Start pensioenregeling de waarde Plus pensioenregeling hebt geselecteerd, dan krijgt Begindatum plusregeling de datum in dienst van de medewerker als waarde.

Als je bij Start pensioenregeling de waarde Geen pensioenregeling hebt geselecteerd en in de werkgever is bij Methode fasetelling een van de opties met telling obv contractweken ingesteld, dan telt Profit de weken vanaf het begin van het contract en worden de begindatums van de regelingen gevuld. Als de Methode fasetelling 'op basis van 'geboekte uren' is of 'geen fasetelling', dan blijven de datums leeg.

Startdatum pensioenregeling

De import Medewerker mutatie/contract bevat het veld Startdatum pensioenregeling. Dit veld gebruik je alleen bij een conversie voor een nieuwe implementatie.

Als je dit vult wordt de startdatum van het pensioen van de medewerker in Profit gelijk aan die in het vorige pakket.

Zie: Import-veld Startdatum pensioenregeling

Voorbeeld berekening pensioenvelden

Voorbeeld berekening Profit met Basis zonder wachttijd (vanaf 1 juli 2023):

Stel je medewerker heeft bij zijn vorige werkgever 50 pensioen weken opgebouwd en komt op 1 augustus 2023 in dienst.

Je moet dan 50 weken bij Startweken pensioen invullen. De medewerker zit nog in de basisregeling, dus dit kun je bij Start pensioenregeling selecteren. Profit vult 50 weken in bij Pensioenweken basis. Pensioenweken plus blijft dus leeg, omdat de medewerker nog niet in de plusregeling zit.

Voorbeeld berekening Profit met Basis en 8 weken wachttijd (tot 1 juli 2023):

Stel je medewerker heeft bij zijn vorige werkgever 50 pensioen weken opgebouwd en de medewerker kwam op 1 mei 2023 in dienst.

Dan geldt nog de wachttijd en moet je 50+8=58 weken bij Startweken pensioen invullen. De medewerker zit in de basisregeling, dus dit kun je bij Start pensioenregeling selecteren. Profit haalt dan de wachttijd van 8 weken van die 58 weken af en vult 50 weken in bij Pensioenweken basis. Pensioenweken plus blijft dan dus leeg, omdat de medewerker nog niet in de plusregeling zit. ((Als je maar 50 invult bij Startweken pensioen, dan rekent Profit met 50-8=42 bij Pensioenweken basis.))

Voorbeeld berekening Profit met Plus en zonder wachttijd (vanaf 1 juli 2023):

Stel een medewerker heeft bij zijn vorige werkgever 75 pensioen weken opgebouwd, en het is 1 juli 2023 geweest, dan vul je 75 in bij Startweken pensioen. Bij Start pensioenregeling selecteer je Plusregeling.

Het veld Pensioenweken basis neemt dan 52 weken over want die zijn al ‘gehaald’.

Bij Pensioenweken plus zal Profit dan 75-52= 23 weken vullen. Dat zijn de resterende weken en die weken zit hij dus al in de plus regeling. Omgekeerd is de som 52+23=75 en dat zijn de totaal aantal pensioenweken.

Voorbeeld berekening Profit met Plus en 8 weken wachttijd (tot 1 juli 2023):

Stel een medewerker heeft bij zijn vorige werkgever 75 pensioen weken opgebouwd, en het is 1 juli 2023 geweest, dan vul je 75 in bij Startweken pensioen. Bij Start pensioenregeling selecteer je Plusregeling.

Het veld Pensioenweken basis neemt dan 52 weken over want die zijn al ‘gehaald’.

Bij Pensioenweken plus zal Profit dan 75-52= 23 weken vullen. Dat zijn de resterende weken en die weken zit hij dus al in de plus regeling. Omgekeerd is de som 52+23=75 en dat zijn de totaal aantal pensioenweken.

Pensioentelling 18- (en 21-)jarigen

 • Regeling vanaf 1 januari 2024 (Profit 2):

  Medewerkers die op of na 1 januari 2024 18 jaar worden, gaan vanaf de week dat zij jarig zijn pensioenweken opbouwen in de basisregeling. Met andere woorden: Iedereen van 18 jaar en ouder start direct in de basisregeling.

Verouderde regelingen:

 • Regeling vanaf 1 juli 2023 tot 1 januari 2024:

  Een medewerker die op of na 1 juli 2023 jarig was en 21 werd, begon op de dag van haar/zijn 21ste verjaardag met nul pensioenweken in de basisregeling.

 • Oude regeling voor medewerker die voor 1 juli 2023 jarig waren en 21 werden:

  Bij een medewerker die vóór de 21e verjaardag in dienst kwam telde Profit alle gewerkte weken die waren gewerkt vóórdat de medewerker 21 werd. Hierbij werden de startweken pensioen niet meegeteld in de pensioentelling.

  Medewerkers die 60 weken of meer gewerkt habben mochten direct in de Plusregeling starten zodra zij 21 werden. Dit kon je instellen door het veld Start pensioenregeling bij de kandidaat te vullen met Plusregeling.

Import-veld Startdatum pensioenregeling (bij implementatie)

De import Medewerker mutatie/contract bevat het veld Startdatum pensioenregeling. Dit veld gebruik je alleen bij een conversie voor een nieuwe implementatie.

Door dit te vullen wordt de startdatum van het pensioen van de medewerker in Profit gelijk aan die in het vorige pakket.

Het veld kun je na de import raadplegen in de contracteigenschappen van de medewerker en in de relevante weergaven als je die hebt aangepast.

Hoe je het veld vult is afhankelijk van de methode Fasetelling die je hanteert (zie eigenschappen werkgever, tabblad Voorkeurswaarde flex):

 • Instelling bij Methode fasetelling ’o.b.v. geboekte uren’:
  • Startdatum pensioenregeling:

   In dit veld geef je de peildatum van de pensioenweken mee. Als je de pensioenweken opgebouwd t/m 01-01-2023 overneemt naar Profit, is 01-01-2023 je peildatum.

  • Startweken pensioen:

   Hier vul je in hoeveel weken de kandidaat heeft opgebouwd t/m de peildatum.

   Let op! Neem ook de pensioenweken mee die de kandidaat heeft opgebouwd, voordat deze bij jou indienst is gekomen.

   Voorbeeld 1: medewerker heeft t/m 01-01-2023, 24 gewerkte weken in de StiPP Basisregeling. Je voegt de pensioentelling van medewerker als volgt toe:

   - Startdatum pensioentelling: 01-01-2023

   - Pensioenweken: 24

   - Start pensioenregeling (optioneel): Dit veld vul je alleen als je positief afwijkt ten opzichte van de huidige regeling. Profit stelt de ‘Startdatum pensioenregeling’ als begindatum voor de ‘Start pensioenregeling’. Indien je de ‘Startdatum pensioenregeling’ leeg laat, vult Profit de datum indienst als begindatum van de gekozen regeling.

   Voorbeeld 2: Medewerker heeft een contract van 01-10-2022 t/m 30-06-2023, maar heeft vóór dit contract 10 weken gewerkt bij een andere werkgever. Je vult hiervoor het veld Startweken pensioen met 10.

 • Instelling bij Methode fasetelling ‘o.b.v. contract’:
  • Als je gebruik maakt van de fasetelling op basis van contract(weken), hoef je niets in te vullen. Profit berekent op basis van de datum indienst die je tijdens de conversie bij de kandidaat hebt ingevuld, hoeveel pensioenweken de kandidaat heeft opgebouwd.
  • Startweken pensioen: Dit veld kun je vullen als de kandidaat al pensioenweken heeft opgebouwd, voordat deze bij jou in dienst is gekomen.

Zie ook

Direct naar

 1. Pensioen (Flex)
 2. Kandidaat en pensioen
 3. Pensioentelling
 4. Pensioenaanlevering
 5. Pensioenaanlevering APG Bouw voor Flex