thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Pensioentelling StiPP

Flex-medewerkers vallen onder het pensioenfonds voor uitzendkrachten en gedetacheerden (StiPP).

In de contracteigenschappen bij de medewerker leg je het pensioenverleden vast.

Daarnaast worden daar een heel aantal velden door Profit berekend om de verschillende termijnen te bepalen. Die velden krijgen automatisch een waarde via de geplande taak Actuele gegevens vernieuwen.

De termijnen die Profit gebruikt volgens StiPP, zijn:

 • Wachttijd: 8 weken
 • Basispensioen: 52 weken, beginnend met week 9
 • Pluspensioen: >60 weken, beginnend met week 61

Profit telt wachttijd altijd in gewerkte weken.

Inhoud

Berekende velden bij de medewerker voor de pensioentelling

De betekenis en berekening voor het bepalen van het aantal weken voor het basis- en pluspensioen is als volgt:

Veld

Berekening

Start pensioenregeling

Hier selecteer je de pensioenregeling die voor de medewerker van toepassing is. Daarbij geldt ook een regel voor 21-jarigen. Op basis van wat je hier instelt, zijn de berekeningen van Profit anders.

Pensioenweken

Aantal gewerkte weken + Startweken pensioen

Het totaal aantal pensioenweken dat een medewerker heeft. Dit is dus over alle regelingen heen. Dit kunnen zowel weken in de wachtregeling, basisregeling als plusregeling zijn.

Anders gezegd:

Startweken pensioen (inclusief wachttijd) + Pensioenweken basis + Pensioenweken plus

Startweken pensioen

Hier vul je de weken pensioen in die de medewerker meeneemt van een vorige werkgever indien van toepassing, inclusief de wachttijd.

Pensioenweken basis:

Profit berekent het totaal aantal pensioenweken dat de medewerker in de basisregeling zit/heeft gezeten, ná de wachttijd van 8/26 weken, ongeacht de waarde in het veld Start pensioenregeling. Dit is dus maximaal 52.

Pensioenweken plus:

Profit berekent het totaal aantal pensioenweken dat de medewerker in de plusregeling zit. Een medewerker bereikt de plusregeling na 52 weken in de basisregeling en 8/26 weken wachttijd.

Begindatum basisregeling

Profit vult het veld Begindatum basisregeling op basis van de gewerkte weken van de medewerker, namelijk de datum ná de wachttijd. Bereikt het aantal gewerkte weken 8, dan wordt het veld Begindatum basisregeling gevuld met de begindatum van de betreffende week (week 9). Bij het bepalen van de datum zijn eventuele gaten van langer dan 6 maanden niet van toepassing, de telling loopt altijd door.

Als je bij Start pensioenregeling de waarde Basis pensioenregeling hebt geselecteerd, dan gebruikt Profit bij Begindatum basisregeling de 'datum in dienst' van de medewerker.

Als je bij Start pensioenregeling de waarde Plus pensioenregeling hebt geselecteerd, dan blijft Begindatum basisregeling leeg.

Begindatum plusregeling

Het veld Begindatum plusregeling wordt gevuld op basis van de gewerkte weken van de medewerker.

Bereikt het aantal weken 60 (8 gewerkte weken van de wachtregeling, 52 contractweken van het basispensioen), dan wordt het veld gevuld met de begindatum van de betreffende week (week 61). Bij het bepalen van de datum zijn eventuele gaten van langer dan 6 maanden niet van toepassing, de telling loopt altijd door.

AIs je bij Start pensioenregeling de waarde Plus pensioenregeling hebt geselecteerd, dan krijgt Begindatum plusregeling de datum in dienst van de medewerker als waarde.

Startdatum pensioenregeling

De import Medewerker mutatie/contract bevat het veld Startdatum pensioenregeling. Dit veld gebruik je alleen bij een conversie voor een nieuwe implementatie.

Als je dit vult wordt de startdatum van het pensioen van de medewerker in Profit gelijk aan die in het vorige pakket.

Zie: Import-veld Startdatum pensioenregeling

Voorbeeld berekening pensioenvelden

Voorbeeld berekening Profit met basis en oude regeling:

Stel je medewerker heeft bij zijn vorige werkgever 50 pensioen weken opgebouwd.

Zit de medewerker in de oude regeling, dan moet je 50+26=76 weken bij Startweken pensioen invullen. De medewerker zit nog in de basisregeling, dus dit kun je bij Start pensioenregeling selecteren. Profit haalt dan de wachttijd van 26 weken van die 76 weken af en vult 50 weken in bij Pensioenweken basis. Pensioenweken plus blijft dan dus leeg, omdat de medewerker nog niet in de plusregeling zit. Als je maar 50 invult bij Startweken pensioen, dan rekent Profit met 50-26=24 bij Pensioenweken basis en zou hij onterecht nog niet in de basisregeling zitten volgens Profit.

Voorbeeld berekening Profit met plus en nieuwe regeling:

Stel een medewerker heeft bij zijn vorige werkgever 75 pensioen weken opgebouwd, en de medewerker zit in de nieuwe regeling, dan vul je 75+8= 83 in bij Startweken pensioen. Bij Start pensioenregeling selecteer je Plusregeling.

Het veld Pensioenweken basis trekt dan de wachttijd van 8 weken van die 83 startweken af. Er blijven dan 75 weken over.

Bij Startweken basis zal Profit 52 weken vullen, want die zijn al ‘gehaald’.

Bij Pensioenweken plus zal Profit dan 75-52= 23 weken vullen. Dat zijn de resterende weken en die weken zit hij dus al in de plus regeling. Omgekeerd is de som 8+52+23=83 en dat zijn de totaal aantal pensioenweken.

Pensioentelling 21-jarigen

Bij medewerkers die vóór hun 21e verjaardag in dienst komen telt Profit alle gewerkte weken die zijn gewerkt vóórdat de medewerker 21 is geworden. Hierbij worden de startweken pensioen niet meegeteld in de pensioentelling.

Medewerkers die 60 weken of meer gewerkt hebben mogen direct in de Plusregeling starten zodra zij 21 worden. Dit kun je inrichten door het veld Start pensioenregeling bij de kandidaat te vullen met Plusregeling.

Import-veld Startdatum pensioenregeling (bij implementatie)

De import Medewerker mutatie/contract bevat het veld Startdatum pensioenregeling. Dit veld gebruik je alleen bij een conversie voor een nieuwe implementatie.

Door dit te vullen wordt de startdatum van het pensioen van de medewerker in Profit gelijk aan die in het vorige pakket.

Het veld kun je na de import raadplegen in de contracteigenschappen van de medewerker (Profit 22) en in de relevante weergaven als je die hebt aangepast.

Hoe je het veld vult is afhankelijk van de methode Fasetelling die je hanteert (zie eigenschappen werkgever, tabblad Voorkeurswaarde flex):

 • Instelling bij Methode fasetelling ’o.b.v. geboekte uren’:
  • Startdatum pensioenregeling:

   In dit veld geef je de peildatum van de pensioenweken mee. Als je de pensioenweken opgebouwd t/m 01-01-2023 overneemt naar Profit, is 01-01-2023 je peildatum.

  • Startweken pensioen:

   Hier vul je in hoeveel weken de kandidaat heeft opgebouwd t/m de peildatum.

   Let op! Neem de wachttijd ook mee in het aantal pensioenweken. Dit geldt ook voor pensioenweken die de kandidaat heeft opgebouwd, voordat deze bij jou indienst is gekomen.

   Voorbeeld 1: medewerker heeft t/m 01-01-2023, 24 gewerkte weken. Hiervan zijn 8 weken wachttijd en de overige 16 weken StiPP Basisregeling. Je voegt de pensioenteling van medewerker als volgt toe:

   - Startdatum pensioentelling: 01-01-2023

   - Pensioenweken: 24

   - Start pensioenregeling (optioneel): Dit veld vul je alleen als je positief afwijkt ten opzichte van de huidige regeling. Profit stelt de ‘stardatum pensioenregeling’ als begindatum voor de ‘start pensioenregeling’. Indien de ‘startdatum pensioenregeling’ leeg laat, vult Profit de datum indienst als begindatum van de gekozen regeling.

   Voorbeeld 2: Medewerker heeft een contract van 01-10-2022 t/m 30-06-2023, maar heeft vóór dit contract 10 weken gewerkt bij een andere werkgever. Je vult hiervoor het veld Startweken pensioen met 10.

 • Instelling bij Methode fasetelling ‘o.b.v. contract’:
  • Als je gebruik maakt van de fasetelling op basis van contract(weken), hoef je niets in te vullen. Profit berekent op basis van de datum indienst die je tijdens de conversie bij de kandidaat hebt ingevuld, hoeveel pensioenweken de kandidaat heeft opgebouwd.
  • Startweken pensioen: Dit veld kun je vullen als de kandidaat al pensioenweken heeft opgebouwd, voordat deze bij jou in dienst is gekomen.

Zie ook

Direct naar

 1. Uitzendbranche (Flex)
 2. Uitzendbureaus met dag/weekverloning inrichten
 3. Detachering met periodeverloning inrichten en gebruiken
 4. Kandidaten beheren (Flex-branche)
 5. Klanten beheren
 6. Declaraties boeken
 7. Nog niet goedgekeurde declaratie wijzigen
 8. Declaraties goedkeuren
 9. Loonafspraken actualiseren
 10. Declaraties verlonen en betalen aan de kandidaten
 11. Declaraties factureren aan de verkooprelaties
 12. Declaraties of plaatsing wijzigen/corrigeren Overzicht
 13. Correctiedeclaratie
 14. Terugdraaien
 15. Crediteren
 16. Week accorderen salarisverwerkingsplan
 17. Journaliseren
 18. Pensioenaanlevering StiPP
 19. Declaraties voor Feestdaguren