thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Kandidaten beheren (Flex)

Je biedt een kandidaat een plaatsingscontract op een klantovereenkomst aan.

Een kandidaat is in Profit een medewerker met een plaatsing. Normaal zal een kandidaat zich via de portal aanmelden met zijn/haar gegevens.

Je kunt de gegevens van de kandidaat aanvullen, maar ook de kandidaat zelf kan dit (als je dit hebt ingericht).

Van belang bij het beheren van je kandidaten is o.a. in welke fase deze zich bevinden. Als de workflow voor het al of niet doorzetten naar een volgende fase is ingericht krijgt de verantwoordelijke persoon automatisch taken toebedeeld om hier actie op te ondernemen.

Inhoud

Werkwijze

Zie ook

Direct naar

 1. Uitzendbranche (Flex)
 2. Flexbranche voor uitzendbureaus met dag/weekverloning inrichten
 3. Detachering met periodeverloning inrichten en gebruiken
 4. Kandidaten beheren (Flex-branche)
 5. Klanten beheren
 6. Declaraties boeken
 7. Nog niet goedgekeurde declaratie wijzigen
 8. Declaraties goedkeuren
 9. Loonafspraken actualiseren
 10. Declaraties verlonen en betalen aan de kandidaten
 11. Declaraties factureren aan de verkooprelaties
 12. Correctiedeclaratie
 13. Terugdraaien
 14. Crediteren
 15. Week accorderen salarisverwerkingsplan
 16. Journaliseren
 17. Pensioenaanlevering StiPP
 18. Declaraties voor Feestdaguren

Process

Kandidaat

Work area

HRM Payroll Projecten