Kandidaten beheren (Flex)

Je biedt een kandidaat een plaatsingscontract op een klantovereenkomst aan.

Een kandidaat is in Profit een medewerker met een plaatsing. Normaal zal een kandidaat zich via de portal aanmelden met zijn/haar gegevens.

Je kunt de gegevens van de kandidaat aanvullen, maar ook de kandidaat zelf kan dit (als je dit hebt ingericht).

Van belang bij het beheren van je kandidaten is o.a. in welke fase deze zich bevinden. Als de workflow voor het al of niet doorzetten naar een volgende fase is ingericht krijgt de verantwoordelijke persoon automatisch taken toebedeeld om hier actie op te ondernemen. Hier kun je e.e.a. voor inrichten.

Inhoud

Subproces 1: Flex-medewerkers beheren

Indienst

1. KANDIDAAT

2. PLAATSING toevoegen

3. Plaatsing-/Opdrachtbevestiging

Voeg een kandidaat toe met extra velden als Fase, etc.

Lees meer

Voor een kandidaat die je bij een klant plaatst voeg je een plaatsingscontract toe.

Pay_Uitzendbranche_Klantovereenkomst

Lees meer

Als alles is vastgelegd wil je dit in een bevestiging vastleggen, die je uiteraard digitaal kunt laten ondertekenen.

 

 

 

 

Lees meer

Doorstroom

 

1. FASE-OVERGANG

 

2. PLAATSING verlengen

 

Kandidaten bevinden zich in verschillende fases.

Flex_Fases

Lees meer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer

 

Uitdienst

1. UITDIENST WORKFLOW

2. TRANSITIEVERGOEDING

 

 

Lees meer

 

 

 

Werkwijze

Zie ook