thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Loonaangifte en/of pensioenaangifte controleren

Voordat je de loonaangifte verzendt, controleer je deze aangifte. Bij deze technische controle controleert Profit de gegevens voor de loonaangifte op dezelfde manier als de Belastingdienst, voordat zij het bericht accepteert. Dit betreft onder andere controles op verplichte velden en het verband tussen bepaalde gegevens. Hierdoor wordt de kans op fouten na het insturen sterk verminderd.

Als je gebruik maakt van de pensioenaangifte, dan controleert Profit deze tegelijk met de loonaangifte. Het proces van de pensioenaangifte is geïntegreerd met het proces van de loonaangifte.

Profit kan de gegevens niet vergelijken met de gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst, omdat Profit geen toegang heeft tot de database van de Belastingdienst.

Als je een salarisverwerking verwerkt, dan genereert Profit automatisch een nieuwe aangifteregel voor de betreffende periode. Wij adviseren om na het verwerken van de salarissen de loonaangifte te controleren. Eventuele fouten bij het controleren kun je dan oplossen voor het accorderen van de salarisverwerking.

Aangifte controleren:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Aangiftecockpit.
 2. Selecteer de perioderegel.
 3. Klik op de actie: Controleren.
 4. Klik op Ja als je een vraag over de wachtrij krijgt.
 5. Klik op Nee als je een vraag over niet-geaccordeerde verwerkingen in een volgend salarisverwerkingsplan krijgt én je wilt nu de aangifte klaarzetten. Klik op Ja als je deze vraag krijgt en je wilt de niet-geaccordeerde verwerkingen ook nalopen.

  Profit voert een technische controle uit in de wachtrij.

  Hier vind je meer informatie over de wachtrij.

  • Als Profit fouten constateert, dan wordt dit gemeld in de pop-up.

   Je kunt de fout op de aangifte controleren in de wachtrij: Algemeen / Beheer / Wachtrij. Klik op de actie: Fout informatie.

  • Als Profit geen fouten constateert, dan zie je in de pop-up dat de taak succesvol is verwerkt. Hierna raadpleeg je de digitale loonaangifte.

  Profit kan de gegevens niet vergelijken met de gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst, omdat Profit geen toegang heeft tot de database van de Belastingdienst.

 6. Open de aangifteregel.

  Klik op: Pensioenaangifte om de pensioenaangifte te openen.

 7. Klik op een van onderstaande opties. Voor de pensioenaangifte zie je dezelfde opties.

  New_Hrm Inzicht Aangifte

  • Aangifte van de geselecteerde regel.

   Profit opent alleen de aangifte van de geselecteerde perioderegel.

  • Aangifte van de volledige aangifte inclusief correctieaangifte(s).

   Profit opent bij een volledige aangifte de aangifte inclusief alle correctieaangiftes.

   Profit opent bij een correctieaangifte de volledige aangifte inclusief alle correctieaangiftes.

  • Vervangende aangifte van de geselecteerde periode.

   Profit opent de aangifte met de vervangende gegevens. In de weergave zie je ook extra informatie als medewerkers die uitgesloten zijn van de loonaangifte, of medewerkers zonder regelingen of instantie (Pensioenaangifte).

  Profit opent het venter Digitale loonaangifte of Digitale pensioenaangifte, waarmee je de aangifte inhoudelijk kunt controleren.

  Wij raden aan om voor de controle van de aangifte gebruik te maken van de digitale loon- of pensioenaangifte. De digitale aangifte geeft je meer inzicht dan de standaard rapporten.

  Hierboven zie je de digitale loonaangifte van de geselecteerde regel. Dit venster bestaat uit twee delen:

  • Collectieve aangifte onderdelen

   Je ziet de verschillende secties van de aangifte met de waarde. Je kunt de gegevens controleren door op de gewenste regel te dubbelklikken. Profit opent een nieuw venster met de specificaties van de sectie.

  • Medewerkergegevens

   Je ziet de medewerkers in de aangifte. Je kunt een medewerker controleren door op de gewenste regel te dubbelklikken. Profit opent een nieuw venster met de gegevens van de medewerker.

 8. Klik op: Sluiten.

  De loonaangifte krijgt de status Voorlopig gecontroleerd als je hem gecontroleerd hebt terwijl de periode in het salarisverwerkingsplan de status Voorlopig verwerkt had. Je kunt nu de loonaangifte nog niet klaarzetten. Accordeer eerst de salarisverwerking. Ook kan het zijn dat er sprake is van een niet-geaccordeerde verwerking in een volgend salarisverwerkingsplan. Deze verwerking mag niet opgenomen zijn in de aangifte. Je kunt hem wel laten opnemen in de aangifte voor controle, maar dan zal de status op Voorlopig verwerkt blijven staan. Voer de controle nogmaals uit zonder de niet-geaccordeerde verwerkingen. Dan zal de status op Gecontroleerd komen en kun je de aangifte klaarzetten.

  De loonaangifte krijgt de status Gecontroleerd als je hem gecontroleerd hebt terwijl de periode de status Geaccordeerd had. Je kunt nu de loonaangifte klaarzetten en verzenden.

 9. Klik op de actie: Uniforme pensioenaangifte, als je gebruik maakt van deze functionaliteit in Profit.

  Profit opent het venster Medewerkergegevens, waarmee je de pensioenaangifte inhoudelijk kunt controleren. Je kunt een medewerker controleren door op de gewenste regel te dubbelklikken. Profit opent een nieuw venster met de gegevens van de medewerker.

Niet-geaccordeerde TWK/correctieperiode

Let op:

De status van een aangifte wordt/blijft Voorlopig gecontroleerd als er nog niet-geaccordeerde verwerkingen in de aangifte zijn opgenomen. Je kunt hem dan nog niet klaarzetten.

Klik daarom nogmaals op Controleren en vervolgens op Nee bij de vraag of je niet-geaccordeerde verwerkingen wilt meenemen bij het controleren.

Zie ook

Direct naar

 1. Loonaangifte
 2. Uitwisseling belastingdienst inrichten voor loonaangifte
 3. Betaling van loonheffing inrichten
 4. Loonaangifte controleren
 5. Loonaangifte klaarzetten en verzenden
 6. Loonaangifterapporten raadplegen
 7. Correcties in loonaangifte raadplegen
 8. Aangifte opnieuw insturen
 9. BSN en/of nummer inkomstenverhouding corrigeren in aangifte
 10. Nieuwe volledige of correctie aangifte aanmaken
 11. Ander loonheffingennummer
 12. Afwijkend aangiftetijdvak
 13. Automatische afdracht loonheffing
 14. Loonaangifte onderdrukken
 15. Kopie loonaangifte opslaan als bestand

Process

Loonaangifte

Work area

Payroll