thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Loonaangifte opnieuw insturen (voorgaande aangifte vervalt)

Je kunt de laatst klaargezette aangifte opnieuw insturen. Gebruik deze mogelijkheid alleen als er in de communicatie met de Belastingdienst iets fout is gegaan waardoor de aangifte niet bij de Belastingdienst is aangekomen, of als de Belastingdienst je verzoekt de aangifte opnieuw in te sturen.

Let op:

In deze situatie genereert Profit een nieuwe aangifte. Het is niet mogelijk een eerder ingestuurde aangifte nogmaals in te sturen.

De geselecteerde aangifte vervalt en Profit voegt een nieuwe aangifteregel toe. Profit beschouwt een vervallen aangifteregel als niet ontvangen door de Belastingdienst en neemt deze daarom niet op in loonaangifterapporten en het betalingsoverzicht.

Als in een volgend aangiftetijdvak een correctie over het geselecteerde aangiftetijdvak ontstaat, dan kijkt Profit bij het controleren/klaarzetten van de correctie aangifteregel of er daadwerkelijk verschillen zijn tussen de correctie en de reeds klaargezette aangifteregel(s) over het te corrigeren aangiftetijdvak. Een aangifte met het kenmerk Vervallen negeert Profit bij het kijken naar verschillen, omdat anders onjuiste correcties kunnen ontstaan. Dit in tegenstelling tot de optie Nieuwe volledige of correctie aangifteregel aanmaken, waarbij Profit de voorgaande aangifte niet als Vervallen kenmerkt.

Aangifte opnieuw insturen:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit.
 2. Klik op de actie: Aangifte.
 3. Klik op: Nieuw.
 4. Vink Aangifte opnieuw insturen (voorgaande aangifte vervalt) aan.
 5. Klik op: Volgende.
 6. Selecteer de perioderegel.
 7. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Loonaangifte
 2. Uitwisseling belastingdienst inrichten voor loonaangifte
 3. Betaling van loonheffing inrichten
 4. Loonaangifte klaarzetten en verzenden
 5. Loonaangifterapporten raadplegen
 6. Correcties in loonaangifte raadplegen
 7. Aangifte opnieuw insturen
 8. BSN en/of nummer inkomstenverhouding corrigeren in aangifte
 9. Nieuwe volledige of correctie aangifte aanmaken
 10. Ander loonheffingennummer
 11. Afwijkend aangiftetijdvak
 12. Automatische afdracht loonheffing
 13. Loonaangifte onderdrukken
 14. Kopie loonaangifte opslaan als bestand

Process

Loonaangifte

Work area

Payroll