thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Handmatig een nieuwe volledige of correctie loonaangifte of pensioenaangifte aanmaken

Je kunt een nieuwe aangifteregel toevoegen als Profit niet automatisch een aangifteregel heeft gegenereerd, terwijl je wel een nieuwe aangifteregel wilt klaarzetten. Bijvoorbeeld bij het muteren van NAW-gegevens ontstaat er geen correctieverplichting, maar de aangifte mag wel gecorrigeerd worden.

Je voegt ook een nieuwe volledige aangifteregel toe als blijkt dat de loonaangifte of pensioenaangifte onterecht onderdrukt is. In de nieuwe volledige aangifteregel gaan alle gegevens uit de onderdrukte aangifte alsnog mee.

Indien bij het controleren/klaarzetten van een nieuwe correctie aangifteregel geen verschillen ten opzichte van de voorgaande aangifte(s) zijn gevonden, dan wordt de nieuwe correctie aangifteregel automatisch weer verwijderd.

Correctie aangifte toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit.
 2. Klik op de actie: Aangifte.
 3. Controleer eerst of er al een bestaande correctie aangifte aanwezig is voor de betreffende perioderegel. Als dit het geval is, dan hoef je geen losse correctieregel toe te voegen en kan je stap 4 t/m8 overslaan. Je gaat dan verder bij 'Correctie aangifte versturen als volledige aangifte'.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Vink Nieuwe volledige of correctie aangifteregel aanmaken aan.
 6. Klik op: Volgende.
 7. Selecteer de perioderegel.
 8. Klik op: Voltooien.

Als je de aangifte als volledige aangifte moet insturen van de Belastingdienst, dan kun je dat aanpassen in de eigenschappen van de aangifteregel. Dit pas je alleen aan op verzoek van de Belastingdienst.

Correctie aangifte versturen als volledige aangifte:

 1. Selecteer de aangifteregel van Soort 'Correctie aangifte' met de status 'Geen' of '(Voorlopig) gecontroleerd'.
 2. Klik op de actie: Eigenschappen aangifteregel.
 3. Vink Correctie als volledige aangifte versturen aan.
 4. Klik op: OK.

Direct naar

 1. Loonaangifte
 2. Uitwisseling belastingdienst inrichten voor loonaangifte
 3. Betaling van loonheffing inrichten
 4. Loonaangifte controleren
 5. Loonaangifte waarden herleiden of verklaren
 6. Pensioenaangifte waarden herleiden of verklaren
 7. Loonaangifte klaarzetten en verzenden
 8. Loonaangifterapporten raadplegen
 9. Correcties in loonaangifte raadplegen
 10. Aangifte opnieuw insturen
 11. BSN en/of nummer inkomstenverhouding corrigeren in aangifte
 12. Nieuwe volledige of correctie aangifte aanmaken
 13. Ander loonheffingennummer
 14. Afwijkend aangiftetijdvak
 15. Automatische afdracht loonheffing
 16. Loonaangifte onderdrukken
 17. Kopie loonaangifte opslaan als bestand

Process

Loonaangifte

Work area

Payroll