Handmatig een nieuwe volledige of correctie loonaangifte of pensioenaangifte aanmaken

Je kunt een nieuwe aangifteregel toevoegen als Profit niet automatisch een aangifteregel heeft gegenereerd, terwijl je wel een nieuwe aangifteregel wilt klaarzetten. Bijvoorbeeld bij het muteren van NAW-gegevens ontstaat er geen correctieverplichting, maar de aangifte mag wel gecorrigeerd worden.

Je voegt ook een nieuwe volledige aangifteregel toe als blijkt dat de loonaangifte of pensioenaangifte onterecht onderdrukt is. In de nieuwe volledige aangifteregel gaan alle gegevens uit de onderdrukte aangifte alsnog mee.

Indien bij het controleren/klaarzetten van een nieuwe correctie aangifteregel geen verschillen ten opzichte van de voorgaande aangifte(s) zijn gevonden, dan wordt de nieuwe correctie aangifteregel automatisch weer verwijderd.

Correctie aangifte toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit.
 2. Klik op: Meer actiesAangifte.
 3. Controleer eerst of er al een bestaande correctie aangifte aanwezig is voor de betreffende perioderegel. Als dit het geval is, dan hoef je geen losse correctieregel toe te voegen en kan je stap 4 t/m8 overslaan. Je gaat dan verder bij 'Correctie aangifte versturen als volledige aangifte'.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Vink Nieuwe volledige of correctie aangifteregel aanmaken aan.
 6. Klik op: Volgende.
 7. Selecteer de perioderegel.
 8. Klik op: Voltooien.

Als je de aangifte als volledige aangifte moet insturen van de Belastingdienst, dan kun je dat aanpassen in de eigenschappen van de aangifteregel. Dit pas je alleen aan op verzoek van de Belastingdienst.

Correctie aangifte versturen als volledige aangifte:

 1. Selecteer de aangifteregel van Soort 'Correctie aangifte' met de status 'Geen' of '(Voorlopig) gecontroleerd'.
 2. Klik op: Meer actiesEigenschappen aangifteregel.
 3. Vink Correctie als volledige aangifte versturen aan.
 4. Klik op: Opslaan en sluiten.

  Let op:

  Zijn er al aangiften verstuurd van latere perioden? Bijvoorbeeld: je hebt een nieuwe volledige aangifte voor periode 8 aangemaakt, maar periode 9 en 10 zijn ook al verzonden. Dan maak je voor die perioden ook nieuwe regels aan die je als volledige aangifte verstuurt. Doe je dit niet, dan worden correcties alleen in bijvoorbeeld periode 8 meegenomen en niet voor periode 9 en 10.

Direct naar

 1. Loonaangifte
 2. Uitwisseling belastingdienst inrichten voor loonaangifte
 3. Betaling van loonheffing inrichten
 4. Loonaangifte controleren
 5. Loonaangifterapporten raadplegen
 6. Loonaangifte waarden herleiden of verklaren
 7. Loonaangifte klaarzetten en verzenden
 8. Correcties in loonaangifte raadplegen
 9. Aangifte opnieuw insturen
 10. BSN en/of nummer inkomstenverhouding corrigeren in aangifte
 11. Nieuwe volledige of correctie aangifte aanmaken
 12. Ander loonheffingennummer
 13. Afwijkend aangiftetijdvak
 14. Automatische afdracht loonheffing
 15. Loonaangifte onderdrukken
 16. Kopie loonaangifte opslaan als bestand