Afwijkend aangiftetijdvak (loonaangifte)

Raadpleeg dit topic als je een ander tijdvak gebruikt dan maand of vier weken.

Inhoud

Loonaangifte bij weekverloning

Bij weekverloning doe je eenmaal per vier weken aangifte. Dit verschilt niet van de normale vierwekenaangifte. Profit toont in het aangifteoverzicht één perioderegel voor elk blok van vier weken.

In de eigenschappen van de instantie Belastingdienst bij de werkgever, zorg je er voor dat de weektabel gekoppeld is met de aangiftetijdvak voor 4 weken.

Lege aangifte (werkgever zonder medewerkers)

Je verstuurt een lege aangifte (nulaangifte), als de werkgever wel loonaangifte moet doen maar geen medewerkers in dienst heeft. Je voegt voor de werkgever een salarisverwerkingsplan toe en verwerkt en accordeert de perioden op de normale manier. Bij het accorderen van een periode genereert Profit automatisch een aangifteregel voor de 'lege aangifte'. Dit in tegenstelling tot een werkgever waarbij wel medewerkers in dienst zijn. Bij een werkgever met medewerkers in dienst genereert Profit de aangifteregel bij het berekenen van de salarissen.

De 'lege aangifte' verzend je naar de Belastingdienst.

Kwartaalaangifte (nulaangifte)

Als je op kwartaalbasis verloont en je doet per maand aangifte, dan ontstaat er een onevenwichtige situatie. In de eerste twee maanden hoor je aangifte te doen, terwijl Profit pas in periode 3 een berekening uitvoert. Aangezien er een aangifteverplichting is, dien je voor periode 1 en 2 een Nul aangifte of 'nihil aangifte' in. In deze aangifte staan wel de medewerker- en werkgevervelden die niet berekend zijn, maar niet de berekende velden. De nul aangiften worden niet automatisch gegenereerd. Als de nul aangiften gegenereerd worden samen met periode 3, dan zou periode 1 te laat zijn ingestuurd. Als de nul aangiften van periode 1 en 2 samen met periode 3 worden gegenereerd, dan zullen er problemen optreden als de werkgever zou beëindigen.

Let op:

Hoewel je al meteen voor meerdere perioden nul aangifteregels kunt aanmaken raden wij aan deze pas klaar te zetten aan het einde van het loontijdvak. Medewerkers die in de loop van de maand in dienst komen worden anders niet meegestuurd naar de Belastingdienst.

Opmerking: aan kwartaalverloning zitten veel haken en ogen. Zo kan een medewerker slechts één maand franchise krijgen per kwartaal. Overweeg over te gaan op maand- of vierwekenverloning.

Een nulaangifte kun je ook genereren voor een halfjaar- en jaarverloning met als aangiftetijdvak een maand. Voor een directeur-grootaandeelhouder die feitelijk geen loon geniet, kan dit betekenen dat voor hem elf keer een (nul)aangifte wordt gedaan zonder afdracht van loonheffingen en in december één keer een aangifte met afdracht van loonheffingen over zijn fictieve loon.

Als er sprake is van een werkgever zonder medewerkers, dan genereer je een lege aangifte.

Nul aangifte genereren:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit.
 2. Klik op: Meer actiesAangifte.
 3. Klik op: Nieuw.
 4. Vink Nul aangifte aan.
 5. Klik op: Volgende.
 6. Selecteer de perioderegel.
 7. Klik op: Voltooien.

Half jaar aangifte (nulaangifte)

Als je verloont per half jaar en je doet per maand aangifte, dan ontstaat er een onevenwichtige situatie. In de eerste vijf maanden hoor je aangifte te doen, terwijl Profit pas in periode 6 een berekening uitvoert. Aangezien er een aangifteverplichting is, dien je voor periode 1 tot en met 5 een Nul aangifte of 'nihil aangifte' in. In deze aangifte staan wel de medewerker- en werkgevervelden die niet berekend zijn, maar niet de berekende velden. De nul aangiften worden niet automatisch gegenereerd. Als de nul aangiften gegenereerd worden samen met periode 6, dan zou periode 1 te laat zijn ingestuurd. Als de nulaangiften van periode 1 tot en met 5 samen met periode 6 worden gegenereerd, dan zullen er problemen optreden als de werkgever zou beëindigen.

Let op:

Hoewel je al meteen voor meerdere perioden nul aangifteregels kunt aanmaken raden wij aan deze pas klaar te zetten aan het einde van het loontijdvak. Medewerkers die in de loop van de maand in dienst komen worden anders niet meegestuurd naar de Belastingdienst.

Een nulaangifte kun je ook genereren voor een kwartaal- en jaarverloning met als aangiftetijdvak een maand. Voor een directeur-grootaandeelhouder die feitelijk geen loon geniet, kan dit betekenen dat voor hem elf keer een (nul)aangifte wordt gedaan zonder afdracht van loonheffingen en in december één keer een aangifte met afdracht van loonheffingen over zijn fictieve loon.

Nul-aangiften kun je nu ook genereren wanneer er geen medewerkers in de aangifte komen.

Nul aangifte genereren:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit.
 2. Klik op: Meer actiesAangifte.
 3. Klik op: Nieuw.
 4. Vink Nul aangifte aan.
 5. Klik op: Volgende.
 6. Selecteer de perioderegel.
 7. Klik op: Voltooien.

  Je kunt nu de aangifte controleren en na het succesvol controleren kun je de aangifte klaarzetten voor verzending.

Jaaraangifte (nulaangifte)

Bij een jaarverloning doe je per maand aangifte, omdat Profit geen jaaraangiften ondersteunt. Hierdoor ontstaat een onevenwichtige situatie. In de eerste elf maanden hoor je aangifte te doen, terwijl Profit pas in periode 12 een berekening uitvoert. Aangezien er een aangifteverplichting is, dien je voor periode 1 tot en met 11 een Nul aangifte of 'nihil aangifte' in. In deze aangifte staan wel de medewerker- en werkgevervelden die niet berekend zijn, maar niet de berekende velden. De nul aangiften worden niet automatisch gegenereerd. Als de nul aangiften gegenereerd worden samen met periode 12, dan zou periode 1 te laat zijn ingestuurd. Als de nul aangiften van periode 1 tot en met 11 samen met periode 12 worden gegenereerd, dan zullen er problemen optreden als de werkgever zou beëindigen.

De salarisverwerking kan je wél in keer met één salarisverwerkingsplanregel verwerken en accorderen voor een loonjaar. Hiervoor voeg je een perioderegel toe van het kenmerk Jaar. Voor de aangifte kan dit niet. Daarom geef je bij werkgever voor de loonheffing aan dat het aangiftetijdvak 'maand' is. Bij de Belastingdienst dient het loonheffingennummer gekoppeld te zijn aan het aangiftetijdvak 'maand'. Wij raden aan om dit na te vragen bij je eigen Belastinginspecteur.

Let op:

Hoewel je al meteen voor meerdere perioden nul aangifteregels kunt aanmaken, raden wij aan deze pas klaar te zetten aan het einde van het loontijdvak. Medewerkers die in de loop van de maand in dienst komen worden anders niet meegestuurd naar de Belastingdienst.

Een nulaangifte kun je ook genereren voor een kwartaal- en half jaarverloning met als aangiftetijdvak een maand. Nul-aangiften kun je nu ook genereren wanneer er geen medewerkers in de aangifte komen.

Nul aangifte genereren:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit.
 2. Klik op: Meer actiesAangifte.
 3. Klik op: Nieuw.
 4. Vink Nul aangifte aan.
 5. Klik op: Volgende.
 6. Selecteer de perioderegel.
 7. Klik op: Voltooien.

Vereenvoudigde regeling voor meewerkende kinderen

Voor kinderen die meewerken in de onderneming van hun ouders, mag je onder bepaalde voorwaarden een vereenvoudigde regeling toepassen. De Belastingdienst kan je verzoeken om een jaaraangifte te doen als er sprake is van een meewerkend kind. Als dit het geval is, dan stuur je de aangifte in via de website van de Belastingdienst. In Profit ondersteunen we de jaaraangifte voor het meewerkend kind niet.

Loonaangifte als het vierwekentijdvak afwijkt van het loonaangiftetijdvak

In sommige branches (zoals de bioscoopbranche) heeft de Belastingdienst toestemming gegeven om een afwijkende vierwekentabel te hanteren ten opzichte van de landelijke vierwekentabel. Hierdoor ontstaat een verschuiving van het loontijdvak ten opzichte van het aangiftetijdvak.

Profit zal een medewerker opnemen in de loonaangifte als deze in dienst is (i.c. een geldig contract heeft). Hierbij wordt gekeken naar de vroegste en laatste datum van de vierwekentabel in Profit en het aangiftetijdvak. Op basis hiervan kan Profit contractgegevens (zoals inkomstenperiode, sector risico groep) opnemen in de Loonaangifte.

Voorbeeld:

 • Vierwekentabel Profit: 30-12-202X t/m 26-1-202X
 • Loonaangiftetijdvak: 1-1-202X t/m 28-1-202X

  Profit neemt alle medewerkers met een geldig contract tussen 30-12-202X en 28-1-202X op in de loonaangifte.

Bij gegevens die zijn gebaseerd op lijstbegrippen wordt een andere methode gebruikt. Hierbij is het uitgangspunt de vierwekentabel van Profit. De berekende gegevens van een bepaalde periode zullen worden opgenomen in de Loonaangifte met hetzelfde periodenummer. Bijvoorbeeld: berekende gegevens van periode 1 (vierwekentabel) komen in de loonaangifte van periode 1 (tijdvak loonaangifte).

Als de 'Datum aanvang inkomstenverhouding' groter is dan de 'Datum einde aangiftetijdvak' van het loontijdvak waarin de 'Datum aanvang inkomstenverhouding' valt, wordt de 'Datum aanvang inkomstenverhouding' gelijkgetrokken met de 'Datum einde aangiftetijdvak'. In de volgende periode wordt de werkelijke datum in dienst doorgegeven, zonder de voorgaande periode te corrigeren. We realiseren ons dat dit tot inhoudelijke waarschuwingen kan leiden, maar er is helaas geen andere oplossing voorhanden.

Vereenvoudigde aangifteregeling voor directeuren- grootaandeelhouders

Besloten vennootschappen met alleen een of meer directeuren-grootaandeelhouders (dga's) mogen vanaf 2010 aangifte loonheffingen doen over tijdvakken die nog niet zijn begonnen. Van deze mogelijkheid wordt vooral gebruikt gemaakt als het al duidelijk is hoeveel loon de dga's per tijdvak gaan verdienen. In Profit kun je alle perioden van het jaar verwerken en accorderen en vervolgens kun je aangifte doen.