Loonheffingennummer vastleggen bij de werkgever

Het loonheffingsnummer leg je vast onder de instantie belastingdienst bij de werkgever.

Als je bij een werkgever verschillende perioden wilt verlonen, leg je per periodetabel een apart loonheffingennummer vast bij de werkgever. De werkgever/instantie bevat dus koppelingen naar alle benodigde periodetabellen. Hierbij is het echter niet mogelijk dat een medewerker overstapt van bijvoorbeeld maandverloning naar vierwekenverloning (ook niet door de medewerker eerst uit dienst te melden en dan weer in dienst te melden). Daarom komt het in de praktijk  vaak voor dat een werkgever met twee periodetabellen in Profit ook tweemaal wordt toegevoegd: bijvoorbeeld eenmaal met een gekoppelde maandtabel/loonheffingennummer en eenmaal met een gekoppelde vierwekentabel/loonheffingennummer.

Let op:

Als je van de Belastingdienst een nieuw loonheffingennnummer hebt gekregen vanwege wijziging van rechtsvorm of aangiftetijdvak, dan dien je in Profit een nieuwe werkgever aan te maken. De medewerkers meld je uit dienst bij de oude werkgever en in dienst bij de nieuwe werkgever.

Pas het bestaande loonheffingennummer niet historisch aan, aangezien dit kan leiden tot foute loonaangiften, correcties en/of een foute jaarloonopgaaf.

Als je de medewerkers opnieuw in dienst meldt bij de nieuwe werkgever, dan houd je rekening met de grondslag van de vakantietoeslag en de loopbaanhistorie.

Let op:

Het is niet mogelijk om het loonheffingsnummer van een werkgever te wijzigen als er in het huidige boekjaar al aangiften zijn verstuurd. Wil je een nieuw loonheffingennummer vastleggen bij de werkgever? Dan dien je hier een nieuwe werkgever voor aan te maken. Zie voor meer informatie: Wat moet ik doen als een werkgever een nieuw loonheffingennummer krijgt?

Loonheffingennummer vastleggen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Instantie.
 4. Open de eigenschappen van de instantie Belastingdienst.
 5. Ga naar het tabblad: Loonheffingsnummer.
 6. Klik op: Nieuw.
 7. Selecteer de periodetabel.
 8. Vul de begindatum in.

  Start een werkgever gedurende het jaar? Zorg er dan voor dat de instantie Belastingdienst bij de werkgever een ingangsdatum heeft van 1 januari van het betreffende jaar. Zet dus zowel de begindatum van de inhoudingsplichtige als van het loonheffingsnummer op 1 januari van dit jaar. Hierna kunnen de aangiften van de eerdere perioden worden onderdrukt en gecontroleerd.

  Loonaangiften moeten op chronologische volgorde worden verstuurd. Dus eerst periode 1, daarna periode 2, vervolgens periode 3 enzovoorts. Om dit te kunnen doen, is het belangrijk dat het loonhefffingennummer in Profit is vastgelegd per 1 januari en niet halverwege het jaar.

 9. Vul het loonheffingsnummer in.
 10. Klik op: Voltooien.

Zie ook

Direct naar

 1. Werkgever
 2. Cao toevoegen
 3. Instantie Belastingdienst toevoegen
 4. Sluitingsdagentabel toevoegen
 5. Werkgever toevoegen
 6. Template werkgever
 7. Code wijzigen
 8. Werkgever blokkeren
 9. Afwijkende CBS/CAO code per werkgever vastleggen
 10. Voorkeurwaarden vastleggen
 11. Cao koppelen
 12. Instanties koppelen
 13. Belastingdienst vastleggen bij de werkgever
 14. Loonheffingennummer vastleggen bij de werkgever
 15. Afwijkende betaalinstellingen op werkgeverniveau vastleggen
 16. Werkgever en mutaties bij werkgevers importeren
 17. Functietypes toevoegen
 18. Functies toevoegen
 19. Functies bij werkgever importeren
 20. Functies vertalen
 21. Accountancy gegevens vastleggen per werkgever