thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Loonaangifte nogmaals versturen met een ander loonheffingennummer

Wanneer de loonaangifte verzonden is onder een verkeerd loonheffingennummer, dan verzoekt de Belastingdienst je nulaangiften voor deze loonaangiften in te sturen.

Wij raden aan om deze nulaangifte handmatig via de site van de Belastingdienst in te sturen. Zo voorkom je dat er in Profit omslachtige handelingen gedaan dienen te worden om enkel een nulaangifte te creƫren.

Loonheffingennummer vastleggen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Instantie.
 4. Open de eigenschappen van de instantie Belastingdienst.
 5. Ga naar het tabblad: Loonheffingennummer.
 6. Open de perioderegel.
 7. Vul het juiste nummer in.
 8. Klik op: OK.

Als het loonheffingennummer al is gewijzigd en je zonder reactie van de Belastingdienst toch de aangifte opnieuw met het correcte loonheffingennummer wilt insturen, volg je deze procedure:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Aangiftecockpit.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vink Nieuwe volledige of correctie aangifteregel aanmaken aan.
 4. Selecteer de perioderegel.
 5. Klik op: Voltooien.

  Er ontstaat een nieuwe correctie aangifteregel met de status Geen.

 6. Selecteer de aangifteregel.
 7. Klik op de actie: Eigenschappen aangifteregel.
 8. Vink Correctie als volledige aangifte versturen aan.
 9. Klik op: OK.

  Je kunt de aangifte nu klaarzetten en versturen.

Direct naar

 1. Loonaangifte
 2. Uitwisseling belastingdienst inrichten voor loonaangifte
 3. Betaling van loonheffing inrichten
 4. Loonaangifte klaarzetten en verzenden
 5. Loonaangifterapporten raadplegen
 6. Correcties in loonaangifte raadplegen
 7. Aangifte opnieuw insturen
 8. BSN en/of nummer inkomstenverhouding corrigeren in aangifte
 9. Nieuwe volledige of correctie aangifte aanmaken
 10. Ander loonheffingennummer
 11. Afwijkend aangiftetijdvak
 12. Automatische afdracht loonheffing
 13. Loonaangifte onderdrukken
 14. Kopie loonaangifte opslaan als bestand

Process

Loonaangifte

Work area

Payroll