Loonaangifte nogmaals versturen met een ander loonheffingennummer

Wanneer de loonaangifte verzonden is onder een verkeerd loonheffingennummer, dan verzoekt de Belastingdienst je nulaangiften voor deze loonaangiften in te sturen.

Wij raden aan om deze nulaangifte handmatig via de site van de Belastingdienst in te sturen. Zo voorkom je dat er in Profit omslachtige handelingen gedaan dienen te worden om enkel een nulaangifte te creƫren.

Loonheffingennummer vastleggen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Instantie.
 4. Open de eigenschappen van de instantie Belastingdienst.
 5. Ga naar het tabblad: Loonheffingennummer.
 6. Open de perioderegel.
 7. Vul het juiste nummer in.
 8. Klik op: Opslaan en sluiten.

Als het loonheffingennummer al is gewijzigd en je zonder reactie van de Belastingdienst toch de aangifte opnieuw met het correcte loonheffingennummer wilt insturen, volg je deze procedure:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Aangiftecockpit.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vink Nieuwe volledige of correctie aangifteregel aanmaken aan.
 4. Klik op: Volgende.
 5. Selecteer de perioderegel.
 6. Klik op: Voltooien.

  Er ontstaat een nieuwe correctie aangifteregel met de status Geen.

 7. Selecteer de aangifteregel van Soort 'Correctie aangifte' met de status 'Geen' of '(Voorlopig) gecontroleerd'.
 8. Klik op: Meer actiesEigenschappen aangifteregel.
 9. Vink Correctie als volledige aangifte versturen aan.
 10. Klik op: Opslaan en sluiten.

  Je kunt de aangifte nu klaarzetten en versturen.

Direct naar

 1. Loonaangifte
 2. Uitwisseling belastingdienst inrichten voor loonaangifte
 3. Betaling van loonheffing inrichten
 4. Loonaangifte controleren
 5. Loonaangifterapporten raadplegen
 6. Loonaangifte waarden herleiden of verklaren
 7. Loonaangifte klaarzetten en verzenden
 8. Correcties in loonaangifte raadplegen
 9. Aangifte opnieuw insturen
 10. BSN en/of nummer inkomstenverhouding corrigeren in aangifte
 11. Nieuwe volledige of correctie aangifte aanmaken
 12. Ander loonheffingennummer
 13. Afwijkend aangiftetijdvak
 14. Automatische afdracht loonheffing
 15. Loonaangifte onderdrukken
 16. Kopie loonaangifte opslaan als bestand