BSN en/of nummer inkomstenverhouding corrigeren in aangifte

Als een aangifte een verkeerde of geen BSN bevat voor een medewerker, dan corrigeer je dit in de eigenschappen van de medewerker. Bij het controleren van de aangifte voor de actuele periode, vergelijkt Profit het BSN in de huidige aangifte met het BSN uit de laatst klaargezette aangifte. Bij een verschil genereert Profit nieuwe correctie aangifteregels. Deze procedure geldt ook bij het corrigeren van het nummer inkomstenverhouding van de medewerker. Het nummer inkomstenverhouding staat in de eigenschappen van het contract van de medewerker.

Als voor het aangiftetijdvak al een aangiftegregel bestaat met de status Geen, dan genereert Profit voor dit tijdvak geen nieuwe aangifteregel. Profit neemt de wijziging dan mee in de bestaande aangifteregel.

Voorbeeld:

Loonjaar 2014 is volledig verwerkt en geaccordeerd. Voor het loonjaar 2015 is periode 1 voorlopig verwerkt. De laatst geaccordeerde periode is in dit voorbeeld periode 12 van 2014.

Als je het BSN vult of wijzigt, dan genereert Profit voor de perioden 1 t/m 12 van 2014 een correctieaangifteregel.

Als de medewerker ook in dienst was in eerdere jaren, bijvoorbeeld 2012 en 2013, en je hebt deze jaren verloond in Profit, dan genereert Profit voor deze jaren (maximaal 5 jaar) jaaroverschrijdende correctie aangifteregels.

Hiermee trek je de aangeleverde BSN en nummer inkomstenverhoudingen in en lever je de geldige BSN en nummer inkomstenverhouding opnieuw aan als correctie. Dit proces levert zowel jou als de Belastingdienst geen extra werk op, omdat het volledig geautomatiseerd verloopt.

Let op:

In deze situatie genereert Profit een nieuwe aangifte. Je kunt geen ingestuurde aangifte intrekken of nogmaals insturen.

Direct naar

 1. Loonaangifte
 2. Uitwisseling belastingdienst inrichten voor loonaangifte
 3. Betaling van loonheffing inrichten
 4. Loonaangifte controleren
 5. Loonaangifterapporten raadplegen
 6. Loonaangifte waarden herleiden of verklaren
 7. Loonaangifte klaarzetten en verzenden
 8. Correcties in loonaangifte raadplegen
 9. Aangifte opnieuw insturen
 10. BSN en/of nummer inkomstenverhouding corrigeren in aangifte
 11. Nieuwe volledige of correctie aangifte aanmaken
 12. Ander loonheffingennummer
 13. Afwijkend aangiftetijdvak
 14. Automatische afdracht loonheffing
 15. Loonaangifte onderdrukken
 16. Kopie loonaangifte opslaan als bestand