Loonaangifte waarden herleiden of verklaren

Je kunt waarden in de loonaangiften herleiden/verklaren aan de hand van de stappen in dit artikel. De waarde die je in de aangifte ziet is samengesteld vanuit gegevens uit de salarisverwerking. Dit kun je als volgt herleiden.

Voorbeeld:

Je vindt in de loonaangifte bijvoorbeeld een totaal aan ingehouden loonbelasting / premie volksverzekeringen dat naar jouw idee te hoog is of waar je je twijfels bij hebt.

Stap 1: Probleem terugbrengen naar 1 periode

Wanneer je een verschil in meerdere perioden constateert, focus dan eerst op de eerste periode waarin de waarde naar jouw idee afwijkt van wat het zou moeten zijn. Open de aangifte van de werkgever/periode.

Stap 2: Van totaalbedrag naar individuele bedragen

Dubbelklik op de collectieve waarde. Je ziet nu alle bedragen die samen de collectieve waarde vormen. Zo breng je het bedrag terug naar één medewerker.

Stap 3: Vind het lijstbegrip dat hoort bij deze waarde

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Inrichting / Lijstbegripgroep.
 2. Zoek hier (bijvoorbeeld) op Loonaangifte. Je vindt een lijstbegripgroep die hoort bij het huidige jaar, dus bijvoorbeeld Loonaangifte 20XX.
 3. Open deze lijstbegripgroep.
 4. Ga naar het tabblad: Lijstbegrippen.

  De velden die je ziet in de loonaangifte krijgen hun waarde van deze lijstbegrippen. De namen van de lijstbegrippen komen overeen met de namen van de velden in de loonaangifte (soms zit er een kleine afwijking in, zoals in het voorbeeld dat we hier gebruiken). Hier zoek je dus het lijstbegrip op dat in naam overeenkomt met het veld in de loonaangifte. Je klikt door op dit lijstbegrip.

Stap 4: Bekijk hoe dit lijstbegrip aan zijn waarde komt

Lees eerst het artikel Lijstbegrippen. Kortgezegd, een lijstbegrip is de schakel tussen je salarisverwerking en je aangifte. Lijstbegrippen zijn een soort optelsommetjes. Verschillende waarden uit de salarisverwerking kunnen allemaal verbonden zijn aan één lijstbegrip. De totale waarde wordt dan onder de omschrijving van het lijstbegrip in de aangifte getoond. Zoals te zien aan de tabbladen in het lijstbegrip: lijstbegrippen kunnen hun waarde krijgen uit parameters van een looncomponent, de uitkomst van een looncomponent, de waarde van grondslagen en/of de basis van een premiecomponent. Al deze zaken kunnen aan een lijstbegrip gekoppeld zijn en deze kunnen positief of negatief meetellen voor de totale waarde van het lijstbegrip. Op het tabblad Overzicht zie je altijd het totaal van alle intellingen. Aan de + en - in de kolom berekening zie je of de betreffende waarde wordt opgeteld of afgetrokken.

Zie het voorbeeld hierboven. In dit geval zie je dat dit lijstbegrip zijn waarde krijgt uit 3 componenten. Het laatste component telt niet positief, maar negatief in.

De waarde van de ingehouden loonheffing/premie volksverzekeringen in periode 1 bij een kan als volgt verklaard worden:
Looncomponent 1210 Extra Loonheffing + Looncomponent 1314 Loonheffing – Looncomponent 1654 Levensloopverlofkorting.

Stap 5: Waarden terugzoeken in de salarisverwerking

Via HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit open je de salarisverwerking van de medewerker in de periode waar het om gaat. Hier zoek je in de salarisverwerking de componenten op die aan het lijstbegrip gekoppeld zijn.

Let op:

De componenten kunnen voorkomen in het bruto-netto gedeelte, of in het werkgeversgedeelte. Zorg dus dat je in beide gedeelten zoekt wanneer je niet weet waar een component staat.

In dit geval is er maar één van de componenten berekend. 1314 Loonheffing.

Stap 6: Berekening nagaan uit de salarisverwerking

Mocht dit niet voldoende zijn, dan kun je nog een stap dieper gaan. Je kunt de berekeningen van de componenten nalopen om te herleiden hoe deze waarden tot stand komen.

Direct naar

 1. Loonaangifte
 2. Uitwisseling belastingdienst inrichten voor loonaangifte
 3. Betaling van loonheffing inrichten
 4. Loonaangifte controleren
 5. Loonaangifterapporten raadplegen
 6. Loonaangifte waarden herleiden of verklaren
 7. Loonaangifte klaarzetten en verzenden
 8. Correcties in loonaangifte raadplegen
 9. Aangifte opnieuw insturen
 10. BSN en/of nummer inkomstenverhouding corrigeren in aangifte
 11. Nieuwe volledige of correctie aangifte aanmaken
 12. Ander loonheffingennummer
 13. Afwijkend aangiftetijdvak
 14. Automatische afdracht loonheffing
 15. Loonaangifte onderdrukken
 16. Kopie loonaangifte opslaan als bestand