thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Loonaangifte kopie opslaan als bestand

Je kunt de loonaangifte exporteren, door een kopie van de loonaangifte op te slaan als bestand. Dit heeft geen gevolgen voor de gegevens die in Profit worden bijgehouden.

Je kunt een kopie opslaan als bestand. Dit doe je bijvoorbeeld voor de gegevensaanlevering aan het Pensioenfonds Bakkersbedrijf of het Pensioenfonds Recreatie.

De gegenereerde kopie-aangifte is identiek aan de aangifte die oorspronkelijk verstuurd is. Dit geldt ook voor het berichtkenmerk, volgnummer en datum/tijd.

De naamgeving van een bestand is als volgt:

LA-<werkgevercode>-<loonheffingennummer>-<jaar>-p<aangifteperiode>-v<aangiftevolgnummer>.xml.

Bijvoorbeeld:

LA-1234-123456789L01-2020-p01-v01.xml.

Kopie-aangifte opslaan als bestand:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit.
 2. Selecteer de perioderegel.
 3. Klik op de actie: Aangifte.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Vink Kopie van de aangifte lokaal opslaan aan.
 6. Stel de bestandslocatie in.
 7. Klik op: Volgende.
 8. Selecteer de perioderegel.

  Je kunt alleen de originele perioderegel selecteren. Het is niet mogelijk een correctieregel op te slaan als bestand.

 9. Doorloop de wizard. 
 10. Klik op: Voltooien.

  Profit slaat de perioderegel op als XML-bestand. De export bevat geen gegevens uit eventuele correctieregels. Het betreft alleen de gegevens van de originele periode.

Direct naar

 1. Loonaangifte
 2. Uitwisseling belastingdienst inrichten voor loonaangifte
 3. Betaling van loonheffing inrichten
 4. Loonaangifte klaarzetten en verzenden
 5. Loonaangifterapporten raadplegen
 6. Correcties in loonaangifte raadplegen
 7. Aangifte opnieuw insturen
 8. BSN en/of nummer inkomstenverhouding corrigeren in aangifte
 9. Nieuwe volledige of correctie aangifte aanmaken
 10. Ander loonheffingennummer
 11. Afwijkend aangiftetijdvak
 12. Automatische afdracht loonheffing
 13. Loonaangifte onderdrukken
 14. Kopie loonaangifte opslaan als bestand

Process

Loonaangifte

Work area

Payroll