Loonaangifte kopie opslaan als bestand

Je kunt de loonaangifte exporteren, door een kopie van de loonaangifte op te slaan als bestand. Dit heeft geen gevolgen voor de gegevens die in Profit worden bijgehouden.

Je kunt een kopie opslaan als bestand. Dit doe je bijvoorbeeld voor de gegevensaanlevering aan het Pensioenfonds Bakkersbedrijf of het Pensioenfonds Recreatie.

De gegenereerde kopie-aangifte is identiek aan de aangifte die oorspronkelijk verstuurd is. Dit geldt ook voor het berichtkenmerk, volgnummer en datum/tijd.

De naamgeving van een bestand is als volgt:

LA-<werkgevercode>-<loonheffingennummer>-<jaar>-p<aangifteperiode>-v<aangiftevolgnummer>.xml.

Bijvoorbeeld:

LA-1234-123456789L01-2020-p01-v01.xml.

Kopie-aangifte opslaan als bestand:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit.
 2. Selecteer de perioderegel.
 3. Klik op: Meer actiesAangifte.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Vink Kopie van de aangifte lokaal opslaan aan.
 6. Stel de bestandslocatie in.
 7. Klik op: Volgende.
 8. Selecteer de perioderegel.

  Je kunt alleen de originele perioderegel selecteren. Het is niet mogelijk een correctieregel op te slaan als bestand.

 9. Doorloop de wizard. 
 10. Klik op: Voltooien.

  Profit slaat de perioderegel op als XML-bestand. De export bevat geen gegevens uit eventuele correctieregels. Het betreft alleen de gegevens van de originele periode.

Direct naar

 1. Loonaangifte
 2. Uitwisseling belastingdienst inrichten voor loonaangifte
 3. Betaling van loonheffing inrichten
 4. Loonaangifte controleren
 5. Loonaangifterapporten raadplegen
 6. Loonaangifte waarden herleiden of verklaren
 7. Loonaangifte klaarzetten en verzenden
 8. Correcties in loonaangifte raadplegen
 9. Aangifte opnieuw insturen
 10. BSN en/of nummer inkomstenverhouding corrigeren in aangifte
 11. Nieuwe volledige of correctie aangifte aanmaken
 12. Ander loonheffingennummer
 13. Afwijkend aangiftetijdvak
 14. Automatische afdracht loonheffing
 15. Loonaangifte onderdrukken
 16. Kopie loonaangifte opslaan als bestand