Uitwisseling belastingdienst inrichten voor loonaangifte

Voor het verrichten van de loonaangifte (en eventueel de eerstedagsmelding en de jaarloonopgaaf) moet je de uitwisseling met de Belastingdienst inrichten. De aangifte loopt via Digipoort.

Digipoort kent twee kanalen, namelijk:

 • Kleineberichtenkanaal (WUS)

  Het ‘kleineberichtenkanaal’ is de vervanger van het BAPI-kanaal. De capaciteit van het kleineberichtenkanaal van Digipoort is veel kleiner dan de capaciteit van BAPI. Uit berekeningen van de Belastingdienst is echter gebleken dat de capaciteit van Digipoort voor de meeste BAPI-gebruikers wel toereikend is.

 • Groteberichtenkanaal (FTP)

  Het ‘groteberichtenkanaal’ is de vervanger van het FOS-kanaal. De Belastingdienst adviseert dit kanaal te gebruiken als je in één bericht de Loonaangifte doet voor meer dan 5.000 inkomstenverhoudingen. Je kunt overstappen op de AFAS Digipoort Service.

 • Je kunt gebruik maken van de gratis AFAS Digipoort Service of van een eigen certificaat.

AFAS Digipoort Service

Je kunt gebruik maken van de AFAS Digipoort Service (ADS). Hiermee kun je de volgende aangiften elektronisch insturen.

 • Profit Financieel
  • Btw/icp-aangifte
  • Kvk-stukken voor kleine ondernemingen (Kamer van Koophandel)
 • Profit HRM
  • Loonaangifte en eerstedagsmelding.
  • DigiZSM

Dit leidt tot een kostenbesparing, je hoeft immers geen PKIoverheid-certificaat aan te schaffen. Bovendien is de implementatie erg eenvoudig.

Als je de AFAS Digipoort Service inschakelt, geldt dit voor de hele omgeving, en dus ook voor alle werkgevers in deze omgeving. Vanaf dat moment verstuur je de loonaangifte van alle werkgevers dus via de AFAS Digipoort Service.

Zie ook:

Eigen Digipoort-certificaat

Je verstuurt de loonaangifte via een eigen certificaat. Dit geldt voor de hele omgeving, en dus ook voor alle werkgevers in deze omgeving. Als je al een Digipoort-certificaat hebt voor andere aangiften, dan kun je dit ook voor de loonaangifte gebruiken.

Zie ook: