Gratis Digipoort-certificaat voor uitwisseling Belastingdienst inrichten

Je kunt gebruik maken van de AFAS Digipoort Service (ADS). Hiermee kun je de volgende aangiften elektronisch insturen.

 • Profit Financieel
  • Btw/icp-aangifte
  • Kvk-stukken voor kleine ondernemingen (Kamer van Koophandel)
 • Profit HRM
  • Loonaangifte en eerstedagsmelding.
  • DigiZSM

Dit leidt tot een kostenbesparing, je hoeft immers geen PKIoverheid-certificaat aan te schaffen. Bovendien is de implementatie erg eenvoudig.

Het gratis certificaat geldt voor elke omgeving waarvoor je dit inricht.

Je kunt het gratis verzamelcertificaat alleen gebruiken voor de hierboven vermelde aangiften. Als je ook andere aangiften doet vanuit Profit, zoals de fiscale aangiften in Profit Fiscaal, dan moet je zelf een certificaat aanschaffen en inrichten in Profit. Bij deze aangiften kun je met het verzamelcertificaat namelijk geen aanslagen voor uitgestelde aangiften en uitstel-terugkoppelingen ophalen.

Voor het versturen gebruik je onze standaard uitwisselingssoftware: de AFAS Profit communicatieservice. De communicatieservice bevat een apart communicatieprofiel voor de uitwisseling van berichten met de Belastingdienst. Als je voor het eerst met de communicatieservice gaat werken moet je eerst de communicatieomgeving (en subomgevingen) instellen.

Als je een eigen Digipoort-certificaat wilt gebruiken om de aangifte elektronisch te versturen, dan moet je zelf een Digipoort-certificaat aanschaffen en inrichten.

Gratis certificaat:

 1. Open de omgeving.

  Let op:

  AFAS biedt per licentie/deelnemernummer één gratis certificaat. Bij meerdere omgevingen richt je dit certificaat in de centrale communicatieomgeving in.

 2. Ga naar: Algemeen / Omgeving / Beheer / Eigenschappen.
 3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 4. Controleer of de juiste communicatieomgeving is geselecteerd.

  In dit veld moet [Huidige omgeving] bij Communicatieomgeving zijn geselecteerd als dit de communicatieomgeving is die je hebt geopend. Als je meerdere omgevingen hebt en je hebt een subomgeving geopend moet in dit veld de communicatieomgeving zijn geselecteerd.

  Voor meer informatie, zie beschrijving bij de communicatieomgeving (en subomgevingen) instellen.

 5. Bij het veld Communicatie met Digipoort selecteer je Certificaat op de AFAS Digipoort-service.
 6. Klik op: Opslaan en sluiten.

  Profit geeft een melding, bevestig deze.

 7. Je krijgt de volgende melding, klik op Ja.

  Hierdoor zal Profit automatisch het Communicatieprofiel Communicatie met integratieservice deblokkeren en de integratieservice-account aanmaken.

  Let op:

  Het communicatieprofiel Communicatie met integratieservice moet gedeblokkeerd zijn, zoals hierboven beschreven.

  Het profiel Communicatie met Digipoort MOET geblokkeerd zijn. Dit profiel is namelijk alleen relevant als je een eigen Digipoort-certificaat hebt.

Als je bij stap 7 op Nee klikt, moet je de volgende vijf extra stappen uitvoeren:

 1. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Communicatieprofiel.
 2. Open de eigenschappen van het Communicatieprofiel Communicatie met integratieservice.
 3. Vink geblokkeerd uit.
 4. Klik op de actie: Aanvragen account.
 5. Bevestig de actie.

Digipoort-certificaat testen:

 1. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Communicatieprofiel.
 2. Selecteer het certificaat Communicatie met Integratie Service.
 3. Klik op de actie: Test verbinding.

Controle na aangifte:

Je kunt controleren of de inrichting correct is nadat je de aangifte (opnieuw) hebt klaargezet.

 1. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Communicatiebericht.
 2. Je ziet in de kolom Communicatieprofiel met welk profiel de aangifte gedaan is, dit moet uiteraard het profiel Communicatie met integratieservice zijn.

Zie ook:

Direct naar

 1. DigiPoort inrichten
 2. Gratis certificaat voor uitwisseling Belastingdienst inrichten
 3. PKIOverheid-certificaat aanschaffen en inrichten
 4. PKIOverheid-certificaat inrichten voor het Groteberichtenkanaal
 5. PKIOverheid-certificaat verlengen