Loonaangifterapporten

Voor het controleren van de loonaangifte beschik je naast de digitale loonaangifte, ook over loonaangifterapporten en betalingsrapporten.

Je kunt in Profit de loonaangifte ook digitaal controleren.

Inhoud

Loonaangifterapport raadplegen

De loonaangifterapporten bevatten zowel gegevens van de hoofdperiode als van de correctieperioden. Je kunt bijvoorbeeld het rapport Loonaangifte rapport - Wg & Mw met Accordering (Profit) gebruiken als een handtekening voor akkoord geplaatst moet worden.

Bij loonaangifterapporten op basis van een jaaroverschrijdende correctie gelden de volgende uitzonderingen:

 • De loonaangifterapporten hebben alleen betrekking op de jaaroverschrijdende correctie.
 • Het betalingsoverzicht bevat geen bedragen ten aanzien van jaaroverschrijdende correcties. Voor deze correcties zal de Belastingdienst een aparte naheffingsaanslag opleggen of een teruggave verrichten.

AFAS werkt de loonaangifterapporten elk jaar bij op basis van wet- en regelgeving. Omdat rapporten ook voor voorgaande jaren moeten blijven werken, voegt AFAS aan het einde van elk jaar nieuwe rapporten toe voor het volgende loonjaar. Als je via de Aangiftecockpit een bepaalde aangifteregel selecteert en een rapport opvraagt, zie je automatisch het juiste rapport.

Loonaangifterapport raadplegen:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit.
 2. Selecteer de perioderegel.
 3. Klik op de actie: Aangifte.
 4. Selecteer de aangifteregel van Soort 'Correctie aangifte' met de status 'Geen' of '(Voorlopig) gecontroleerd'.
 5. Klik op de actie: Controleren als je nog geen controle hebt uitgevoerd.
 6. Klik op de actie: Aangifterapport.
 7. Open het rapport:
  • Loonaangifte rapport - Wg & Mw (Profit)

   Het voorblad bevat een overzicht van de huidige collectieve aangifte, inclusief de totalen per correctieperiode. Daarna volgen de collectieve correctieperioden, als dit van toepassing is. Vervolgens toont het rapport per medewerker (nominatief) de huidige aangifte en de eventuele correcties.

  • Loonaangifte rapport - Wg & Mw met Accordering (Profit)

   Zoals het bovenstaande rapport, maar het voorblad bevat een vak waarmee je het rapport accordeert met je handtekening. Daarna kun je het rapport doorsturen naar je accountant of administratiekantoor.

  • Loonaangifte rapport - Wg (Profit)

   Alleen de huidige collectieve aangifte en correctieperioden.

 8. Klik op: OK.

  Als geen medewerkers verloond zijn in de hoofdperiode en alleen correcties zijn verwerkt over de betreffende periode, dan worden geen medewerkers getoond in de aangifterapporten. In dit geval kun je de digitale loonaangifte raadplegen. Hier zie je de gegevens die je aanlevert aan de Belastingdienst.

Betalingsrapport raadplegen

Je kunt het betalingsrapport van de loonaangifte raadplegen in Profit, zodra je de aangifte hebt klaargezet. Het rapport toont het totaal bedrag dat je moet betalen per loontijdvak. Hiermee kun je per periode de bedragen die je moet betalen met elkaar vergelijken.

Een volledige loonaangifte van een bepaalde periode kan ook correcties van voorgaande perioden bevatten. Als je een volledige loonaangifte opnieuw instuurt, neemt Profit de eerder verzonden correcties nogmaals op in de nieuwe volledige loonaangifte.

Hierbij gaat Profit niet uit van de correcties zoals deze bij de voorgaande volledige aangifte bekend waren, maar van de actuele eindstand van de te corrigeren periode. Het kan namelijk voorkomen dat de eindstand van de te corrigeren periode tussentijds gewijzigd is. Daarom komen oude correcties te vervallen en berekent Profit de nieuwe correctie opnieuw op basis van de actuele eindstand van de te corrigeren periode.

Dit rapport bevat geen jaaroverschrijdende correcties. Hiervoor zal de Belastingdienst een aparte naheffingsaanslag opleggen of een teruggave verrichten.

Betalingsrapport raadplegen:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit.
 2. Selecteer de perioderegel.
 3. Klik op de actie: Aangifte.
 4. Klik op de actie: Klaarzetten, als je de aangifte nog niet hebt klaargezet.
 5. Klik op de actie: Betalingsrapport.

Zie ook

Direct naar

 1. Loonaangifte
 2. Uitwisseling belastingdienst inrichten voor loonaangifte
 3. Betaling van loonheffing inrichten
 4. Loonaangifte controleren
 5. Loonaangifterapporten raadplegen
 6. Loonaangifte waarden herleiden of verklaren
 7. Pensioenaangifte waarden herleiden of verklaren
 8. Loonaangifte klaarzetten en verzenden
 9. Correcties in loonaangifte raadplegen
 10. Aangifte opnieuw insturen
 11. BSN en/of nummer inkomstenverhouding corrigeren in aangifte
 12. Nieuwe volledige of correctie aangifte aanmaken
 13. Ander loonheffingennummer
 14. Afwijkend aangiftetijdvak
 15. Automatische afdracht loonheffing
 16. Loonaangifte onderdrukken
 17. Kopie loonaangifte opslaan als bestand