thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Correcties in loonaangifte raadplegen

Om de oorsprong van een correctie aangifte of correcties in een Volledige aangifte te achterhalen, kun je in Profit de digitale loonaangifte en loonstrook raadplegen.

Een correctie kan verschillende oorzaken hebben:

 • CAO Update

  Een CAO Update kan ervoor zorgen dat looncomponenten met terugwerkende kracht worden berekend. Raadpleeg hiervoor de releasenotes van de CAO update.

 • Loonmutaties

  Je kunt loonmutaties met terugwerkende kracht boeken of wijzigen. Dit geldt voor zowel de variabele als de vaste loonmutaties. Raadpleeg Loonmutatieoverzicht voor de variabele loonmutaties en Parameterlogboek of Payroll-regeling beheren voor de vaste loonmutatie.

 • Parameterwijziging in looncomponenten

  Wijziging in de parameters van looncomponenten op cao of werkgeverniveau kunnen correcties veroorzaken. Raadpleeg Parameterlogboek of Payroll-regeling beheren hiervoor.

 • Wijziging in stamgegevens medewerker

  Mutaties van stamgegevens van medewerker zijn van invloed op de salarisverwerking. Raadpleeg het Logboek hiervoor.

Oorsprong/reden correctie raadplegen:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit.
 2. Selecteer de perioderegel.
 3. Klik op de actie: Aangifte.
 4. Open de aangifteregel. (inclusief correcties).

  Onderin het overzicht zie je de medewerkers. Noteer de medewerkercodes van medewerkers waarbij correcties zijn ontstaan.

 5. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 6. Selecteer de medewerker.
 7. Klik op de actie: Raadplegen salaris.
 8. Open de perioderegel.
 9. Open de gegevens TWK gegevens gestart in periode X.

  Je kunt de verschillen raadplegen en de oorzaak achterhalen met de verschillende controle functionaliteiten.

Direct naar

 1. Loonaangifte
 2. Uitwisseling belastingdienst inrichten voor loonaangifte
 3. Betaling van loonheffing inrichten
 4. Loonaangifte klaarzetten en verzenden
 5. Loonaangifterapporten raadplegen
 6. Correcties in loonaangifte raadplegen
 7. Aangifte opnieuw insturen
 8. BSN en/of nummer inkomstenverhouding corrigeren in aangifte
 9. Nieuwe volledige of correctie aangifte aanmaken
 10. Ander loonheffingennummer
 11. Afwijkend aangiftetijdvak
 12. Automatische afdracht loonheffing
 13. Loonaangifte onderdrukken
 14. Kopie loonaangifte opslaan als bestand

Process

Loonaangifte TWK

Work area

Payroll