Loonaangifte en pensioenaangifte onderdrukken

In Profit bestaat de mogelijkheid om het versturen van de loonaangifte en/of pensioenaangifte te onderdrukken, maar let op: dit is enkel onder Consultancy-modus beschikbaar. We leggen je uit waarom. De hoofdregel is: Je mag in Profit nooit een loonaangifte of pensioenaangifte onderdrukken. Het onderdrukken is zeer risicovol, omdat:

 • het lastig is vast te stellen welke gegevens je precies onderdrukt
 • Profit kan niet meer bepalen welke gegevens al wel verstuurd zijn naar de Belastingdienst of Pensioenuitvoerder, en welke gegevens nog verstuurd moeten worden.
 • Er kunnen geen correcties meer worden gedaan over de onderdrukte maanden.
 • Onderdrukken kan niet meer ongedaan gemaakt worden!

Er zijn twee situaties waarin een aangifte onderdrukt mag worden:

 1. Schaduwdraaien of terugverlonen

  Het kan wenselijk zijn dat je gegevens invoert vóór het moment van live gaan om historie in Profit te zetten. Bijvoorbeeld om een referteperiode voor verzuim op te bouwen. In deze situatie mág er geen aangifte uit Profit worden verstuurd, omdat deze aangifte onterecht de aangifte uit het oude salarisverwerkingspakket zou overschrijven. De aangiften van het terugverloningsjaar moeten onderdrukt worden.

 2. Ingangsdatum loonheffingennummer na 1 januari

  Loonaangiften moeten op chronologische volgorde worden verstuurd. Dus eerst periode 1, daarna periode 2, vervolgens periode 3 enzovoorts. Om dit te kunnen doen is het belangrijk dat het loonheffingennummer in Profit is vastgelegd vanaf 1 januari en niet halverwege het jaar.

  In het geval dat de Belastingdienst een loonheffingennummer verstrekt per 1 juli van het jaar, dan leg je het loonheffingennummer in Profit vast per 1 januari van hetzelfde jaar. De aangiften van januari tot en met juni laat je dan onderdrukken.

We zien echter dat werkgevers de systematiek van onderdrukken ook willen toepassen in een lopend verloningsjaar. Als argument wordt dan aangevoerd:

 • De pensioenuitvoerder wil de aangiften niet opnieuw ontvangen

  Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer in de loop van het jaar de WHK beschikking wijzigt: dit heeft wel effect op de loonaangifte, maar in bepaalde omstandigheden heeft dit geen gevolgen voor de pensioenaangifte.

 • De Belastingdienst wil de aangiften niet opnieuw ontvangen

  Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer de pensioenaangifte onder een foutief regelingkenmerk is verzonden, en dit via de pensioenaangifte moet worden hersteld. De loonaangiften zijn in dit geval (vermoedelijk) ongewijzigd, en de Belastingdienst geeft aan niet nogmaals ongewijzigd te willen ontvangen.

Hoewel we beide standpunten begrijpen, raden wij toch ten zeerste af om één van beide aangiften te onderdrukken. De loonaangifte en pensioenaangifte zijn gebaseerd op dezelfde tabellen en hanteren dezelfde systematiek van versturen van correcties. De Belastingdienst en de pensioenuitvoerder vragen veel gegevens uit, die niet alleen afkomstig zijn uit de verloning, maar ook uit allerlei (HR)stamgegevens die tijdafhankelijk kunnen zijn en vaak wijzigingen. Wij vinden de kwaliteit van de aangiften belangrijker dat we liever informatie een keer te veel insturen, dan dat we het risico lopen dat aangiften incompleet of foutief zijn. We verwachten dat Belastingdienst en pensioenuitvoerder dezelfde mening zijn toegedaan. Ook al ontvangen ze liever geen onnodige data; de systemen van de ontvangende partijen kunnen dit wel aan.

Incident insturen voor het onderdrukken

Voor het activeren van de Consultancy modus neem je contact op met de afdeling Support. Stuur een incident in onder het juiste abonnementsnummer van de klantomgeving. Alleen dan kan Support je verder helpen. Het onderdrukken van de aangifte gebeurt dan door Support in de omgeving van de klant.

Geef in het incident het volgende aan:

 • De naam en het nummer van de betreffende werkgevers
 • De perioden en het jaar van de aangiften die je onderdrukt wilt hebben
 • Of het om loonaangifte, pensioenaangifte of beide gaat

Alleen dan kan Support je verder helpen. Het onderdrukken van de aangifte gebeurt dan door Support in de omgeving van de betreffende klant.

Direct naar

 1. Loonaangifte
 2. Uitwisseling belastingdienst inrichten voor loonaangifte
 3. Betaling van loonheffing inrichten
 4. Loonaangifte controleren
 5. Loonaangifterapporten raadplegen
 6. Loonaangifte waarden herleiden of verklaren
 7. Loonaangifte klaarzetten en verzenden
 8. Correcties in loonaangifte raadplegen
 9. Aangifte opnieuw insturen
 10. BSN en/of nummer inkomstenverhouding corrigeren in aangifte
 11. Nieuwe volledige of correctie aangifte aanmaken
 12. Ander loonheffingennummer
 13. Afwijkend aangiftetijdvak
 14. Automatische afdracht loonheffing
 15. Loonaangifte onderdrukken
 16. Kopie loonaangifte opslaan als bestand