thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Loonaangifte en pensioenaangifte onderdrukken

 • Nieuw bedrijven

  Je legt een nieuw bedrijf (bijvoorbeeld opgericht op 1 mei) in Profit vast, maar je legt in het salarisverwerkingsplan alle perioden vast vanaf periode 1. Er zijn in periode 1 t/m 4 nog geen medewerkers, waardoor de verwerking en accordering weinig tijd in beslag zullen nemen.

  Voor periode 1 t/m 4 onderdruk je de loonaangiften.

  Voor het nieuw bedrijf verstuur je de aangiften vanaf periode 5 via de normale werkwijze.

 • Bestaande bedrijven

  Als je Profit tijdens het loonjaar gaat gebruiken, heb je de loonaangifte van de voorgaande perioden al via een ander pakket verricht. Voor een correcte verwerking van TWK-mutaties raden wij aan om de loonaangiften van de perioden die al via een ander pakket zijn verricht, opnieuw met Profit te verzenden naar de Belastingdienst.

  De Belastingdienst zegt hierover het volgende:

  Het gaat om de situatie waarin een werkgever in de loop van het jaar van softwareleverancier verandert. Bijvoorbeeld nadat de aangiften over januari en februari over dat jaar reeds met het 'oude' pakket zijn ingediend. Om problemen in de loop van het jaar met bijvoorbeeld de cumulatieven te voorkomen, gebeurt het wel dat de werkgever de aangiften over januari en februari opnieuw indient met het nieuwe pakket. Dat kan eenvoudig door de aangiften januari en februari opnieuw in te sturen met het nieuwe pakket. De eerder met het oude pakket ingediende aangiften worden dan overschreven door de opnieuw ingediende aangiften.

Je voegt in deze situatie in Profit altijd per werkgever het volgende toe:

 • Instantie Belastingdienst met 1 januari van het betreffende jaar als ingangsdatum
 • Salarisverwerkingsplan vanaf periode 1

Je verloont de medewerkers vanaf periode 1. Ook als je Profit halverwege het loonjaar gaat gebruiken. Dit is nodig om de VCR-rekenmethode correct toe te passen.

Ook geen aangifte onderdrukken bij:

Als het verzenden van de loonaangifte verkeerd is gegaan via het communicatieprofiel, dan onderdruk je de aangifte niet. In dit geval herstel je de berichtstatus en voeg je een nieuwe volledige loonaangifte toe die je verzend.

Als de inrichting voor de communicatie met de pensioenuitvoerder niet correct stond ingesteld, dan onderdruk je de aangifte ook niet. In dit geval herstel je de berichtstatus en voeg je een nieuwe volledige loonaangifte toe die je verzend.

Wel aangifte onderdrukken bij:

Je kunt loonaangifte onderdrukken als je de aangifte handmatig invoert via de website van de Belastingdienst.

Of je onderdrukt loonaangiften in de situatie dat je per 1 januari start met Profit en het voorgaande jaar hebt schaduwgedraaid. De loonaangiften over de periode van het voorgaande jaar kan je onderdrukken.

Let op:

Als je een aangifteregel onderdrukt en deze vervolgens klaarzet, kan het onderdrukken niet meer ongedaan worden gemaakt. Wel kun je alsnog aangifte via Profit verrichten door een kopieregel aan te maken.

Verzending aangifte onderdrukken:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit.
 2. Selecteer de perioderegel.
 3. Klik op de actie: Aangifte.

  Profit toont de regels waarover aangifte kan worden verricht.

 4. Selecteer de perioderegel.

  Je onderdrukt iedere periode afzonderlijk chronologisch vanaf periode 1.

 5. Klik op de actie: Eigenschappen aangifteregel.
 6. Vink Verzending loonaangifte onderdrukken en/of Verzending pensioenaangifte onderdrukken aan.

  Deze velden zijn zichtbaar na het inloggen met de consultcode of als je een Accountancy-licentie hebt.

  Als je geen Accountancy-licentie hebt, dan neem je contact op met de afdeling Support voor het opvragen van een consultcode. Stuur een incident in onder het juiste abonnementsnummer van de klantomgeving. Alleen dan kan Support je verder helpen. Het onderdrukken van de aangifte gebeurt dan in de omgeving van de klant.

  De velden zijn alleen zichtbaar na het inloggen met de consultcode, omdat AFAS tot de conclusie is gekomen dat aangiften te vaak onderdrukt worden. Gevolg is dat gegevens onterecht niet bij de Belastingdienst of Pensioenfonds terecht komen.

 7. Klik op: OK.

  Je kunt de aangifteregel definitief maken met de actie Klaarzetten. Door het klaarzetten worden de instellingen van de aangifteregel geblokkeerd, waardoor het onderdrukken van de verzending niet meer ongedaan kan worden gemaakt. De aangiftestatus van de betreffende regel wordt Verzending onderdrukt.

  Correctieaangiften die met de volledige aangifte meegestuurd worden, worden niet verstuurd. Zorg daarom altijd dat je laatste periode accordeert en de eerstvolgende periode niet is verwerkt.

Direct naar

 1. Loonaangifte
 2. Uitwisseling belastingdienst inrichten voor loonaangifte
 3. Betaling van loonheffing inrichten
 4. Loonaangifte klaarzetten en verzenden
 5. Loonaangifterapporten raadplegen
 6. Correcties in loonaangifte raadplegen
 7. Aangifte opnieuw insturen
 8. BSN en/of nummer inkomstenverhouding corrigeren in aangifte
 9. Nieuwe volledige of correctie aangifte aanmaken
 10. Ander loonheffingennummer
 11. Afwijkend aangiftetijdvak
 12. Automatische afdracht loonheffing
 13. Loonaangifte onderdrukken
 14. Kopie loonaangifte opslaan als bestand

Process

Loonaangifte

Work area

Payroll