Salarisberekening / Salarisverwerking raadplegen

Je kunt in Profit de salarisberekening van elke individuele medewerker controleren, inclusief de werkgeverslasten, grondslagen en de journaalpost. Profit presenteert de loonberekening in de salarisverwerking.

Wij raden aan om voor de controle van de berekening van het salaris, gebruik te maken van de salarisverwerking. Hiermee heb je meer inzicht in de salarisberekening, dan met de traditionele controle via de papieren loonstrook.

Je kunt de salarisverwerking raadplegen via de volgende stappen:

 • Via de Salarisverwerkingscockpit.
 • Via HRM / Medewerker / Medewerker, actie Raadplegen salaris.

Let op:

Als je de salarisverwerking van een hoofdperiode opvraagt, geeft Profit deze weer inclusief eventuele toekomstige TWK's. Bij een correctieperiode zie je de gegevens van de correctieperiode.

Bij de verwerking van mutaties met terugwerkende kracht, toont Profit 'Correctie periode X' op de loonstrook. Je kunt de verwerkte mutaties op voorgaande perioden apart raadplegen.

Salarisverwerking raadplegen:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit.
 2. Open de perioderegel.
 3. Open de medewerker.

  Je ziet de salarisberekening.

  Het scherm is opgedeeld in twee helften. Links heb je de keuze uit:

  • Bruto/netto Berekening

   Je ziet links op het tabblad Salaris de bruto-netto berekening. Hier staan alle looncomponenten die betrokken zijn bij de bruto-netto berekening.

   Klik op: Acties / Looncomponent om de eigenschappen van de looncomponent in de cao te openen.

   Klik op: Acties / Loonstrook. Je genereert de loonstrook van de medewerker. Als je op deze manier een loonstrook opvraagt, dan toont Profit de originele loonstrook. Door deze aanpak komt de opgevraagde loonstrook altijd overeen met de informatie op het scherm.

   Klik op: Acties / Loonmutatie. Je kunt de loonmutaties boeken of raadplegen voor de geselecteerde periode.

  • Betalingen

   Je ziet links op het tabblad Betalingen de bedragen die worden overgemaakt naar de rekeningnummers.

  • Payroll Auditor

   Je ziet links op het tabblad Payroll Auditor de eventuele meldingen door de controle via de Payroll Auditor.

   Een melding die is genegeerd blijft staan. Hierdoor houd je inzicht in de genegeerde meldingen.

  Rechts in het scherm zie je:

  • Overige componenten

   Je ziet rechtsboven alle niet bruto-netto looncomponenten die worden gebruikt in de salarisberekening. Dit zijn bijvoorbeeld looncomponenten voor dagen, uren en werkgeverspremies, of looncomponenten die een tussenresultaat berekenen. Klik op: Acties / Looncomponent om de eigenschappen van de looncomponent in de cao te openen. Op deze manier achterhaal je snel de werking en berekening van de looncomponent.

  • Grondslagen

   Je ziet rechts onderaan de grondslagen die worden gebruikt in de salarisberekening. Met de actie Grondslag open je de eigenschappen van de grondslag in de cao.

  Om onderscheid te maken tussen de standaard inrichting en je eigen inrichting, toont Profit je eigen looncomponenten in een afwijkende kleur.

 4. Gebruik de volgende knoppen om meer informatie op te vragen:

  • Journaalpost (Alt+J)

   Profit toont de volledige journaalpost van de medewerker.

  • Herberekenen (Alt+H)

   Als je een loonmutatie hebt geboekt of aangepast via de actie Loonmutatie, dan kun je de medewerker direct verwerken.

  • Nacalculatie (Alt+N)

   Profit toont de verloonde nacalculatieregels. Dit is alleen van toepassing als je gebruik maakt van de integratie met Profit Projecten.

   Profit toont alleen nacalculatieregels die zijn geïntegreerd naar Profit Payroll waarbij de velden Accorderen voor Payroll en Geaccordeerd voor Payroll zijn aangevinkt. Bovendien filtert Profit op de einddatum urenregistratie uit het salarisverwerkingsplan: je ziet alleen regels die geboekt zijn na de einddatum urenregistratie van de voorgaande periode t/m deze datum in de huidige periode.

  • Medewerker (Alt+M)

   Je opent de eigenschappen van de medewerker, zodat je snel mutaties op stamgegevens of vaste loonmutaties kunt doorvoeren.

  • Werkgever (Alt+W)

   Je opent de eigenschappen van de werkgever, zodat je snel mutaties in de inrichting van de werkgever of vaste looncomponenten kunt doorvoeren.

  • Dossieritem (Alt+D)

   Je kunt een dossieritem insturen in het dossier van de medewerker.

 5. Klik op: Salarisverwerking - [periode] [jaar] bovenin het scherm.

 6. Selecteer het jaar en/of periode waarvan je de salarisverwerking wilt bekijken.

  Je kunt van de periode de Vervangende, de Oorspronkelijke en de TWK gegevens opvragen zodat je kunt achterhalen waar de correctie betrekking op heeft.

  • Vervangende gegevens van deze periode

   Dit zijn de gegevens zoals ze voor deze periode eigenlijk hadden moeten zijn. Hierbij is dus rekening gehouden met de TWK wijzigingen. Je ziet hierin niet direct de correctie zelf.

  • TWK gegevens gestart in periode X

   Je ziet de correctie die je hebt verwerkte in een andere periode. De oorzaak van de correctie kun je achterhalen door de niveaus van inrichting in Profit te doorlopen.

  • Oorspronkelijke gegevens

   Dit zijn de oorspronkelijke (foutieve) gegevens zoals ze waren nadat je de hoofdperiode had geaccordeerd.

Direct naar

 1. Salarisverwerking controleren
 2. Verwerkte periode raadplegen
 3. Salarisverwerking raadplegen
 4. Correctie in salarisverwerking
 5. Standenregister