thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Vijfschermenloonstrook raadplegen

Je kunt in Profit de salarisberekening van elke individuele medewerker controleren, inclusief de werkgeverslasten, grondslagen en de journaalpost. Profit presenteert de loonberekening in de vijfschermenloonstrook.

Wij raden aan om voor de controle van de berekening van het salaris, gebruik te maken van de vijfschermenloonstrook. Hiermee heb je meer inzicht in de salarisberekening, dan met de traditionele controle via de papieren loonstrook.

Je kunt de vijfschermenloonstrook raadplegen via de volgende stappen:

 • Via de Salarisverwerkingscockpit.
 • Via HRM / Medewerker / Medewerker, actie Raadplegen salaris.

Let op:

Als je de vijfschermenloonstrook van een hoofdperiode opvraagt, geeft Profit deze weer inclusief eventuele toekomstige TWK's. Bij een correctieperiode zie je de gegevens van de correctieperiode.

Bij de verwerking van mutaties met terugwerkende kracht, toont Profit 'Correctie periode X' op de loonstrook. Je kunt de verwerkte mutaties op voorgaande perioden apart raadplegen.

Vijfschermenloonstrook raadplegen:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit.
 2. Open de perioderegel.
 3. Open de medewerker.

  Je ziet de salarisberekening verdeeld in vijf schermen.

  • Bruto/netto Berekening

   Je ziet linksboven de bruto-netto berekening. Hier staan alle looncomponenten die betrokken zijn bij de bruto-netto berekening.

   Je kunt de weergave Bruto/nettoberekening (cafetariamodel) selecteren. Deze weergave presenteert looncomponenten die wel intellen in de grondslag 'Brutoloon', maar verder niet belast zijn. De weergave is standaard geblokkeerd, maar je kunt deze deblokkeren.

   Met de actie Looncomponent open je de eigenschappen van de looncomponent in de cao.

  • Overige componenten

   Je ziet rechtsboven alle niet bruto-netto looncomponenten die worden gebruikt in de salarisberekening. Dit zijn bijvoorbeeld looncomponenten voor dagen, uren en werkgeverspremies, of looncomponenten die een tussenresultaat berekenen. Met de actie Looncomponent open je de eigenschappen van de looncomponent in de cao.

  • Betaling

   Je ziet links in het midden de bedragen die worden overgemaakt naar de rekeningnummers.

  • Payroll Auditor

   Je ziet links onderaan de eventuele meldingen door de controle via de Payroll auditor.

   Een melding die is genegeerd blijft staan. Hierdoor houd je inzicht in de genegeerde meldingen.

  • Grondslagen

   Je ziet rechts onderaan de grondslagen die worden gebruikt in de salarisberekening. Met de actie Grondslag open je de eigenschappen van de grondslag in de cao.

   Verouderde grondslagen worden niet meer getoond in weergaven met grondslagen. Dit geldt alleen voor grondslagen die in 2016 en eerder verouderd zijn geraakt, zoals de grondslagen van de Afdrachtvermindering onderwijs, oude pensioengrondslagen en oude premiekortingen.

   In de weergaven met grondslagen is een knop toegevoegd om de verouderde weergaven zichtbaar te maken, mocht dit nodig zijn.

  Om onderscheid te maken tussen de standaard inrichting en je eigen inrichting, toont Profit je eigen looncomponenten in een afwijkende kleur.

 4. Door te dubbelklikken op de parameterwaarde in de vijfschermenloonstrook zie je alle waarden waarmee Profit heeft gerekend.
 5. Open de pensioengrondslag in het scherm Grondslagen.

  Je ziet de looncomponenten die intellen op de grondslag.

 6. Klik op: Sluiten.
 7. Klik op de actie: Loonstrook.

  Je genereert de loonstrook van de medewerker.

  Deze actie is niet beschikbaar onder de licentie In Service.

  Let op:

  Als je op deze manier een loonstrook opvraagt, dan toont Profit de originele loonstrook. Door deze aanpak komt de opgevraagde loonstrook altijd overeen met de informatie op het scherm.

  Als je via een actie in de Salarisverwerkingscockpit een loonstrook afdrukt, worden de werkgeversinstellingen uiteraard wel gevolgd.

 8. Klik op de actie: Loonmutatie.

  Je kunt de loonmutaties boeken of raadplegen voor de geselecteerde periode.

 9. Gebruik de volgende knoppen om meer informatie op te vragen:

  • Journaalpost

   Profit toont de volledige journaalpost van de medewerker.

  • Herberekenen

   Als je een loonmutatie hebt geboekt of aangepast via de actie Loonmutatie, dan kun je de medewerker direct verwerken.

  • Nacalculatie

   Profit toont de verloonde nacalculatieregels. Dit is alleen van toepassing als je gebruik maakt van de integratie met Profit Projecten.

   Profit toont alleen nacalculatieregels die zijn geïntegreerd naar Profit Payroll waarbij de velden Accorderen voor Payroll en Geaccordeerd voor Payroll zijn aangevinkt. Bovendien filtert Profit op de einddatum urenregistratie uit het salarisverwerkingsplan: je ziet alleen regels die geboekt zijn na de einddatum urenregistratie van de voorgaande periode t/m deze datum in de huidige periode.

  • Medewerker

   Je opent de eigenschappen van de medewerker, zodat je snel mutaties op stamgegevens of vaste loonmutaties kunt doorvoeren.

  • Werkgever

   Je opent de eigenschappen van de werkgever, zodat je snel mutaties in de inrichting van de werkgever of vaste looncomponenten kunt doorvoeren.

  • Dossieritem

   Je kunt een dossieritem insturen in het dossier van de medewerker.

 10. Bovenin het scherm beschik je over bladerknoppen om snel naar een andere medewerker of andere periode van de geselecteerde medewerker te gaan.

  De bladerknoppen om naar een andere medewerker te gaan, werken alleen als je de vijfschermenloonstrook opvraagt via de Salarisverwerkingscockpit.

Direct naar

 1. Salarisverwerking controleren
 2. Verwerkte periode raadplegen
 3. Vijfschermenloonstrook raadplegen
 4. Correctie in salarisverwerking
 5. Looncomponent in salarisverwerking
 6. Standenregister

Process

Salarisverwerking Loonstrook

Work area

Payroll