Instanties

Instanties zijn instellingen waarmee de organisatie te maken heeft in het kader van personeelsmanagement en salarissen.

Beschrijving

Voorbeelden van instanties die je kunt toevoegen zijn de Belastingdienst, ARBO-diensten, Syntrus, Cordares, etc.

Je voegt de instantie eerst op omgevingniveau vast. Hierna koppel je per werkgever en medewerker de benodigde instanties en leg je aanvullende of afwijkende instellingen vast. Hierbij geldt dezelfde werkwijze als bij de cao's. Je legt de belangrijkste en algemeen toepasbare gegevens op het hoogste niveau vast, en andere gegevens per werkgever of medewerker.

Schematisch ziet dat er als volgt uit:

Instanties

Werkwijze

Zie ook