PLO inrichten

Je kunt de PLO voor de sector schilders genereren in Profit. Hierna verzend je deze naar PGGM.

Inhoud

Beschrijving

Bestandsnaam aangiftebestand: PLOGEGEG.

Je kunt het bestand op de volgende manier genereren:

 • Collectieve opgave
  Je kiest per werkgever de opgaven die Profit in de collectieve opgaven moet combineren. De bestandslocaties van de opgavebestanden leg je vast in de instellingen.
 • Opgave per werkgever
  Je legt per werkgever de bestandslocatie vast. Je bepaalt per salarisverwerkingsregel, de opgaven die Profit genereert.

Beroepencode A&O (schilders)

De beroepencode 310 Schoonmaker (geldig t/m 2011) is per 1-1-2012 vervallen. Bij een medewerker met deze code pas je de code aan per 1-1-2012.

Code cao

Vanaf 1-1-2012 is van een aantal beroepencodes de Code cao gewijzigd. Bij een medewerker met onderstaande beroepencodes pas je de Code cao aan per 1-1-2012:

 • 202 Adjunct-directeur
 • 106 Autoschadehersteller
 • 311 Chauffeur
 • 323 Kunststofverwerker
 • 203 Manager
 • 324 Mastieker
 • 205 Meewerkend directeur
 • 325 Meubelspuiter
 • 326 Monteur
 • 327 Permanieter
 • 206 Procuratiehouder
 • 329 Stoffeerder
 • 332 Verkoopleider
 • 319 Verkoper
 • 318 Winkelpersoneel

Van de beroepencode 253 Magazijnchef is de Code cao gewijzigd in 0000.

Instantie PLO PGGM inrichten

Je voegt een instantie toe in de omgeving.

Instantie toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Inrichting / Instantie.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Vul de naam en adresgegevens in.
 4. Doorloop de volgende stappen van de wizard.
 5. Selecteer APG/A&O bij Soort instantie.
 6. Selecteer Schilders bij Sector/bedrijf.
 7. Klik op: Volgende.
 8. Vul de velden in.
 9. Klik op: Voltooien.

Werkgever inrichten voor PLO PGGM

Je voegt de instantie toe bij de werkgever en geeft aan dat je de PLO A & O Services wilt genereren.

Instantie toevoegen bij werkgever:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Instantie.
 4. Klik op: Nieuw.
  1. Selecteer de instantie.
  2. Klik op: Volgende.
  3. Vul de begindatum in.
  4. Vul de overige velden in.
  5. Klik op: Voltooien.
 5. Ga naar het tabblad: PLO A&O.
  1. Vink de sector waarvoor je de PLO wilt genereren aan.
  2. Bepaal of je de PLO wilt opnemen in een collectief bestand.

   Profit voegt alle werkgevers, die je opneemt in het collectief bestand, in één bestand samen, als je bij iedere werkgever als inzender dezelfde werkgever vermeldt. Als alle werkgevers zijn geaccordeerd, genereer je het collectieve bestand. Als de werkgever niet opneemt, genereert Profit bij het accorderen automatisch per werkgever de PLO. Maak om die reden bij voorkeur een aparte map per werkgever voor het geval je meerdere werkgevers tegelijkertijd accordeert.

  3. Selecteer de inzender.

   Selecteer het administratie- of accountantskantoor, als je wilt dat de terugkoppeling direct naar het kantoor gaat en niet eerst naar de werkgever.

   Bij een collectieve opgave worden de opgaven per inzender gecombineerd in een collectief bestand.

  4. Vul de bestandslocatie in.
  5. Vul G-rekening in, als dit van toepassing is. Dit rekeningnummer gebruikt Cordares als G-rekening.
  6. Vul het bankrekeningnummer in bij Vrije rekening. Dit bankrekeningnummer gebruikt Cordares voor de automatische incasso.
 6. Ga naar het tabblad: MDV.
  1. Vink MDV genereren aan. Dit geldt ook voor aangiften die je na 2005 verricht.
 7. Klik op: Opslaan en sluiten.

Medewerker inrichten voor PLO PGGM

Je koppelt de instantie aan de medewerkers.

Je kunt de instantie bij de medewerker importeren met HRM / Beheer / Import Instantie / Afbouw en onderhoud. Je importeert instantie-mutaties met HRM / Beheer / Import Instantie Mutatie / Afbouw en onderhoud.

Let op:

Gebruik deze imports alleen voor medewerkers die slechts één arbeidsverhouding hebben. Deze import is niet geschikt voor medewerkers met meerdere arbeidsverhoudingen (bijvoorbeeld medewerkers die eerder in dienst zijn geweest, uit dienst zijn getreden en later weer in dienst zijn getreden).

Instantie koppelen aan medewerker:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Instantie.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Selecteer de instantie.
 6. Klik op: Volgende.
 7. Selecteer de juiste cao-code en beroepencode.
 8. Selecteer de basisverzekering.
 9. Vul een reden voor de einde arbeidsverhouding in, als de medewerker uit dienst gaat.
 10. Klik op: Volgende.
 11. Bepaal de bijzondere instellingen voor de medewerker.
 12. Klik op: Volgende.
 13. Vul een afwijkende adres van de medewerker in, als het huidige adres in Profit afwijkt van het bevolkingsregister.
 14. Klik op: Voltooien.