Medewerkerautorisatie via projecten inrichten

Met deze functionaliteit kun je regelen dat een projectleidinggevende rechten op teamleden krijgt via de projectenadministratie.

Deze functionaliteit ondersteunt organisaties die projectgedreven werken en een zogeheten matrixorganisatie hebben waarbij projectleiders van projecten een tweede leidinggevende vormen naast de hiƫrarchische leidinggevende die via HRM geldt. Doordat de projectleider autorisatie krijgt op de medewerker kan deze alle HRM processen voor deze medewerker uitvoeren in InSite. Voorbeelden hiervan zijn verlof, verzuim, in -en uitdienst, declaratie goedkeuren etc.

Voordat je dit kunt gebruiken moet je deze functionaliteit eerst activeren en inrichten.

Inhoud

Medewerkerautorisatie via projecten activeren

Deze functionaliteit is niet standaard beschikbaar, je moet hiervoor een activering inschakelen. Schakel de activering bij voorkeur in aan het einde van de werkdag of in het weekend. Tijdens het activeringsproces kan namelijk een conversie plaatsvinden en tijdens deze conversie kunnen de medewerkers niet in Profit werken. Het is aan te raden een nieuwe activering eerst te testen in een testomgeving, voordat je deze doorvoert in de productie-omgeving.

Naam van de in te schakelen activering:

 • Medewerkerautorisatie op basis van teamrol

Deze functionaliteit kun je hierna niet meer deactiveren.

Stappen om een activering in te schakelen

Medewerkerautorisatie via projecten autoriseren

Na activering wordt aan het autorisatiefilter voor medewerkers het veld projectleidinggevende toegevoegd. Om een projectleider medewerker rechten te geven moet je het autorisatiefilter uitbreiden met filter op Projectleidinggevende = [medewerker].

Richt de autorisatie in:

 • Geef de betreffende gebruikersgroep rechten op dit filter.
 • Selectie uitbreiden als deze gebruikersgroep gekoppeld is aan een selectie.
 • Regel de InSite autorisatie. Het liefst is de autorisatierol voor InSite gekoppeld aan de gebruikersgroep in Profit. Bijvoorbeeld de standaard meegeleverde groep Management.

Zie ook:

Projectprofiel en workflow project inrichten

Het toevoegen van een project laat je verlopen via de workflow. Dit richt je in het projectprofiel in.

Voeg een projectprofiel toe of open een bestaande en koppel hierbinnen de workflow project, zodat het aanmaken van een project met een projectleidinggevende wordt geborgd via de workflow en eerst beoordeeld wordt voordat de rechten worden uitgedeeld.

Projectprofiel toevoegen

Teamrol inrichten

Op een project kunnen teamleden geplaatst worden met een teamrol.

Bepaal per teamrol of de projectleider autorisatie krijgt op de teamleden. Je vinkt hiervoor bij de betreffende teamrol(len) het veld Projectleider is leidinggevende van teamleden aan. Dit veld is alleen zichtbaar na de activering van Medewerkerautorisatie op basis van teamrol.

Je kunt Projectleider is leidinggevende van teamleden niet aanvinken bij de standaard meegeleverde rollen IPL, EPL en TL. Een projectleider heeft zelf de teamrol IPL, en bij Externe projectleider (EPL) is dit veld niet van toepassing.

Bij het toevoegen van een teamlid aan het project wordt deze instelling overgenomen van de teamrol. Je kunt hier op het niveau van teamlid van afwijken.

Teamrol toevoegen

Workflow teamlid project inrichten

Voor het toevoegen van een teamlid in InSite gebruik je een workflow, zodat deze eerst beoordeeld wordt. De workflow is gebaseerd op het type dossieritem Teamlid project (Profit).

Deze workflow gebruik je ook om het veld Projectleider is leidinggevende van teamleden op projecten aan te kunnen zetten. In het profiel Aanmaken teamlid koppel je de workflow.

Het profiel en de workflow voor het aanmaken van een teamlid op InSite moet je inrichten.

Deelnemen teamlid via workflow beoordelen inrichten

Workflowtaken toewijzen aan projectleidinggevende (Optioneel)

Je kunt de projectleidinggevende als taakbestemming selecteren in een workflow om een workflowtaak toe te wijzen.

Standaard beschik je over drie teamrollen die je als taakbestemming voor een workflow kunt selecteren: Externe projectleider, Interne projectleider en Teamlid. Na de activering van medewerkerautorisatie op basis van teamrol beschik je ook over:

 • Projectleidinggevende – bestemming dossieritem
 • Projectleidinggevende – instuurder
 • Projectleidinggevende – verantwoordelijke
 • Projectleidinggevende en vervangers – bestemming dossieritem
 • Projectleidinggevende en vervangers – instuurder
 • Projectleidinggevende en vervangers – verantwoordelijke

Met deze taakbestemming kun je ook de HRM workflows uitbreiden (verlof, verzuim, declaratie etc.) met de nieuwe projectleidinggevende rollen. Controleer in de workflow(s) of de juiste bestemmingen zijn gevuld.

Workflowtaken toewijzen aan een teamrol

Direct naar

 1. Medewerkerautorisatie via projecten