Gebruikersgroepen automatisch vullen o.b.v. organigram HRM

Je kunt ervoor zorgen dat Profit gebruikersgroepen automatisch vult op basis van organisatorische eenheden (afdelingen) uit het organigram. Met andere woorden: als een gebruiker/medewerker bij een bepaalde organisatorische eenheid hoort, is hij automatisch lid van een gebruikersgroep (of meerdere gebruikersgroepen).

Het organigram (Profit HRM) is een schematische weergave van de organisatiestructuur. Van hoog naar laag bestaat deze (bijvoorbeeld) uit de directie, verschillende afdelingen en teams. In het organigram zie je samenhang en gezagsverhoudingen tussen deze bedrijfsonderdelen.

Beschrijving

Als je deze methode wilt gebruiken, moet je gebruikersgroepen vullen op basis van selecties. De selectie vormt een schakel tussen een organigram en een gebruikersgroep:

  • Elke selectie bevat één filter, bijvoorbeeld op de code van de organisatorische eenheid (OE).
  • Je koppelt elke selectie aan één gebruikersgroep. Hierdoor zal Profit de gebruikersgroep vullen met de medewerkers die door het filter worden doorgelaten.

De selecties zijn niet gekoppeld aan organisatorische eenheden in het organigram. Profit gebruikt de selecties die gekoppeld zijn aan gebruikersgroepen, om per gebruikersgroep te bepalen welke medewerkers/gebruikers lid zijn van de gebruikersgroep.

Je bepaalt per gebruikersgroep of Profit deze automatisch vult via een selectie. Het is mogelijk om deze methode toe te passen bij de gebruikersgroepen die hiervoor geschikt zijn, terwijl je andere gebruikersgroepen handmatig vult (bijvoorbeeld omdat de betrokken gebruikers niet als medewerkers in het organigram staan).

Uitgebreid voorbeeld

De afdeling Medewerkers PZ bevat de medewerkers Herma Sprong en Maaike Clement.

Je voegt een selectie toe met het filter OE = PZTEAM. Dit filter laat de medewerkers Herma Sprong en Maaike Clement door. Als je deze selectie koppelt aan de gebruikersgroep PZTEAM, zal Profit de medewerkers Herma Sprong en Maaike Clement aan deze gebruikersgroep koppelen.

Na verloop van tijd verlaat Maaike Clement de afdeling Medewerkers PZ, zij wordt opgevolgd door Wilma Bakker. Je actualiseert de gebruikersgroepen en Profit voert de wijziging ook door in de gebruikersgroep PZTEAM; de bestaat voortaan uit Herma Sprong en Wilma Bakker.

Werkwijze